Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Wydarzenia

29/11/2016

Poznali nowoczesne metody edukacji

Ponad 60 dyrektorów szkół oraz innych placówek oświatowych, a także naczelnicy wydziałów edukacji z całego woj. śląskiego gościli w Wyższej Szkole Humanitas podczas konferencji „Dyrektor Liderem Nowoczesnej Edukacji”. Tematem wydarzenia, które odbyło się w czwartek 24 listopada 2016 r. były nowoczesne i nieszablonowe metody kształcenia, które odpowiadałyby potrzebom współczesnej szkoły. Wśród poruszanych zagadnień pojawiły się m.in.: gra w szachy, praca metodą WebQuest, myślenie wizualne, czy podstawy programowania. Spotkanie było kolejnym z cyklu konferencji „Dyrektor Liderem”.

Konferencja „Dyrektor Liderem” jest wydarzeniem cyklicznym, zainicjowanym w 2015 roku, a jej tematyka uzależniona jest od aktualnych potrzeb nowoczesnej oświaty. Tym razem celem konferencji było rozpropagowanie idei nowoczesnej edukacji i zwrócenie uwagi osób zarządzających placówkami oświatowymi na konieczność wykorzystywania w procesie edukacyjnym nieszablonowych metod nauczania.

Tematyka listopadowego wydarzenia dotyczyła między innymi zmian w podstawie programowej kształcenia informatycznego, szczególnie wokół programowania wizualnego, praktycznych aspektów programowania w języku Scratch,  czy programowania w szkole w aspekcie finansowym i organizacyjnym. Spotkanie zostało podzielone na część wykładową oraz warsztatową. Uczestnicy mogli wybrać warsztat z tematyki, która najbardziej odpowiadała ich zainteresowaniom.

Podczas konferencji wręczono także nagrody „Lidera Dobrych Praktyk 2016”. Z rąk dra Aleksandra Mańki – dyrektora Instytutu Pedagogiki WSH, mgr Ewy Kraus – prodziekan WSH oraz, gościnnie, Jacka Kawalca – aktora i artysty, który zaśpiewa podczas koncertu „Krajobrazy Serc” będącego wydarzeniem towarzyszącym obchodom 20-lecia Wyższej Szkoły Humanitas, wyróżnienia odebrali: Marek Wiewiórowski – dyrektor VI LO im. J. Korczaka i Mirosława Całka – dyrektor Gimnazjum w Wojkowicach. Statuetkę natomiast otrzymał Jacek Górski - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kilińskiego 25 w Sosnowcu.

O istotności i celowości organizowania podobnych konferencji może świadczyć chociażby pozytywny oddźwięk władz samorządowych. Prezydenci i burmistrzowie z regionu licznie objęli inicjatywę Humanitas patronatem honorowym. O samym wydarzeniu pochlebnie wypowiadają się także jego uczestnicy.

- Profesjonalni wykładowcy i trenerzy prowadzący zajęcia warsztatowe to duży plus organizowanych przez Humanitas spotkań. Tematyka zawsze jest aktualna, adekwatna do potrzeb dyrektorów i nauczycieli. Listopadowe spotkanie poświęcone było głównie nauczaniu programowania od wczesnych lat szkolnych. Zagadnienie to budzi spore emocje u wielu nauczycieli z pokolenia cyfrowych imigrantów, dla których nowe media nie są środowiskiem przyjaznym.  Nauczyciele, szczególnie edukacji wczesnoszkolnej muszą stosować nieszablonowe, nowoczesne metody nauczania. Nie do przecenienia jest przy okazji takich spotkań możliwość wymiany doświadczeń między nauczycielami – mówi Izabela Lisiak, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 im. ks. K. Damrota w Rudzie Śląskiej.

- Dziś dyrektor to przywódca edukacyjny, który wyprzedza o krok zespół, którym zarządza, proponuje i wprowadza edukację wspieraną przez nowoczesne technologie, który ma wizję kształtu szkoły. Konferencyjne warsztaty nt. „Myślenia wizualnego”, poprowadzone przez Małgorzatę Klich-Śmiałkowską i Katarzynę Wilk ukazały szerokie możliwości wspomagania edukacji poprzez obraz, wizualizację edukacyjnych zdarzeń. Niemniej pasjonującymi i godnymi polecenia stało się warsztatowe spotkanie z Sabiną Furgoł nt. nauki programowania  edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wykorzystaniem maty edukacyjnej oraz programu Scratch Junior. Konferencja bezspornie spełniła zakładane cele – podkreśla Elżbieta Horbatowska, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Siewierzu, wizytator kuratorium oświaty.

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSH już rozpoczęło prace nad organizacją kolejnej konferencji z cyklu „Dyrektor Liderem”. Zachęcamy przedstawicieli kadry zarządzającej w oświacie do nadsyłania propozycji tematów następnej edycji dedykowanego im wydarzenia.