Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Bliżej ludzi Społeczno-edukacyjna funkcja działań na rzecz bezpieczeństwa

Podczas konferencji przybliżona zostanie specyfika działań pełnionych przez poszczególne grupy zawodowe Policji, ze szczególnym uwzględnieniem służb dedykowanych budowaniu relacji ze społeczeństwem. Ponadto, zostanie zaprezentowana współpraca Policji z tymi służbami, ich zakres kompetencyjny oraz propagowanie wzajemnej współpracy na rzecz bezpieczeństwa. Interdyscyplinarne spotkanie służyć będzie wymianie doświadczeń i doskonaleniu wypracowanych rozwiązań oraz przyczyni się do budowania lepszej współpracy międzyinstytucjonalnej.

Problematyka wydarzenia zostanie podjęta w 5 blokach dyskusyjnych:

  • podstawy prawne funkcjonowania współpracy międzyinstytucjonalnej Policji;
  • akcje promocyjne realizowane przez Policję z innymi instytucjami;
  • panele innych służb podejmujących działania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych;
  • współpraca, formy i narzędzia a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – perspektywy i wyzwania;
  • kierunki profesjonalizacji służby prewencyjnej Policji.

Rangę organizowanej konferencji podkreśla komitet naukowy, w którego składzie znaleźli się przedstawiciele kilkunastu ośrodków akademickich z Polski i z za granicy, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Uniwersytetu  im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lwowskiego, Politechniki Rzeszowskiej oraz Wyższej Szkoły Humanitas.

Inicjatywa adresowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych omawianą tematyką, a w szczególności do przedstawicieli służb mundurowych, oświaty, placówek wychowawczych, urzędów gminnych i miejskich oraz instytucji publicznych. Wnioski wypracowane podczas konferencji zawarte zostaną w  monografii naukowej.

Program wydarzenia

Program konferencji (05.12.2019)

9.00 – 9.30 rejestracja uczestników

9.30 – 10.00 Rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości (Władze Wyższej Szkoły Humanitas)

10.00 – 10.30 insp. dr Rafał Kochańczyk (Komendant Szkoły Policji w Katowicach) - Bliżej ludzi. Posterunek Policji - mała komórka, duże możliwości

10.30 – 11.00 prof. dr hab. Bolesław Sprengel (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu); Bliżej ludzi  - praca operacyjna policji

11.00 – 11.30 insp. dr hab. Iwona Klonowska (Komenda Główna Policji), prof. Jadwiga Stawnicka (Wyższa Szkoła Humanitas / Komenda Główna Policji) - Bliżej ludzi. Społeczno-edukacyjne działania  dzielnicowych w społecznościach lokalnych

11.30 - 12.00 mgr Jarosław Olbrychowski, (Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna”) - Bliżej ludzi - odbudowa etosu służby a doświadczenia okresu międzywojennego”

12.00 – 12.30 przerwa kawowa

12.30 – 13.00 insp. dr hab. Iwona Klonowska (Komenda Główna Policji), prof. Jadwiga Stawnicka (Wyższa Szkoła Humanitas / Komenda Główna Policji) - Bliżej ludzi. Społeczno-edukacyjne działania  Policji  z perspektywy funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

13.00 – 13.30 prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Śląski) Bliżej ludzi - rzecznik prasowy Policji 

13.30 – 14.00 insp. Adam Strzebińczyk (KWP Katowice Bliżej ludzi.  Doświadczenia śląskiej Policji z uspołeczniania działań profilaktycznych

14.00 Podsumowanie konferencji

Formularz rejestracyjny

Prosimy o rejestrację poprzez formularz --> LINK

Formularz rejestracyjny dla szkół --> LINK

Patronat honorowy

Konferencja została objęta patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji

 

Prezydent Miasta Sosnowca

 

Patronat medialny