Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Elektroradiologia

O kierunku

Dla kogo:

Kierunek adresowany jest przede wszystkim do osób  posiadjących tytuł licencjata na kierunku Elektroradiologia, którzy zamierzających uzupełnić swoje wykształcenie wyższe oraz podnieść i rozwinąć posiadane kwalifikacje.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwent kierunku Elektroradiologia może:

 • pracować w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (m.in. szpitalach, klinikach, ośrodkach zdrowia, ambulatoriach itp.);
 • znaleźć zatrudnienie, jako personel medyczny wspomagający pracę zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego;
 • wykonywać procedury radiologiczne, badania obrazowe, procedury radioterapii i medycyny nuklearnej;
 • wykonywać obowiązki w zakresie organizowania, planowania i wykonywania procedur medycznych, które przewidują zastosowanie metod i technik radiologicznych (promieniowanie X, promieniowanie gamma, pole magnetyczne, ultradźwięki) oraz technik z obszaru diagnostyki elektromedycznej (odbiór i przetwarzanie sygnałów bioelektrycznych) i medycyny nuklearnej.

Sylwetka absolwenta

Więcej informacji wkrótce!

Atuty kierunku

 • Możliwość uzyskania tytułu magistra elektroradiologii już w 1,5 roku !
 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku elektroradiologia przygotowany został we współpracy z pracodawcami, organizacjami branżowymi i instytutami badawczymi.
 • Kierunek kształcący specjalistów poszukiwanych na rynku pracy! Popyt na specjalistów w dziedzinie elektroradiologii determinowany jest m.in. obserwowanym obecnie wzrostem zapadalności ludzi na choroby cywilizacyjne i coraz większą popularnością technik diagnostycznych i leczniczych opartych na obrazowaniu i elektromedycynie. Ponadto dynamiczny rozwój technik obrazowania, wymaga obsługi nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego przez wszechstronnie wykształconych ekspertów.
 • Kierunek otwierający drogę do awansu zawodowego! Studia stwarzają technikom elektroradiologii możliwość podniesienia kwalifikacji i zdobycia tytułu licencjata.
 • Duży nacisk na praktykę! Wykłady i ćwiczenia na kierunku prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: lekarze, inżynierowie, menadżerowie systemu ochrony zdrowia, elektroradiolodzy.
 • Szeroka oferta praktyk dzięki podpisanym umowom partnerskim z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, laboratoriami, instytucjami naukowymi, organizacjami branżowymi zrzeszającymi elektroradiologów.
 • Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów!

Opłaty

 

 


Elektroradiologia studia II stopnia

tryb niestacjonarny

Czesne już od 580 zł


Partnerzy

3-semestralne studia II stopnia

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu magistra w 1,5 roku zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( rozdział 2, Art. 65.) . W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 2 lata. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 1,5 roku, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, dwuletnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.

Warunki Rekrutacji


 
Zapisz się na studia

1.  Wypełnij
KWESTIONARIUSZ ONLINE

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz zostanie wydrukowany przez pracownika rekrutacji podczas składania dokumentów na studia,
 • kserokopia świadectwa maturalnego (w przypadku kandydata na studia I stopnia lub jednolite magisterskie),
 • kserokopia dyplomu (w przypadku kandydatów na studia II stopnia),
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego, które możesz  poznać tutaj,
 • do wglądu dowód osobisty,
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.
 • badanie lekarskie

3. Dokonaj opłat za studia:​
     wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł - sprawdź tutaj  kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje

  KONTO

  Wyższa Szkoła Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Przyjdź do punktu rekrutacyjnego w Wyższej Szkole Humanitas z kompletem wyżej wymienionych dokumentów.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne - tutaj możesz zapoznać się z jej wzorem

Badania lekarskie kandydatów na studia

Wszyscy kandydaci przyjęci na studia na kierunku Elektroradiologia są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia tych studiów.

Skierowania na badania są wydane przy składaniu dokumentów na studia.

Badania lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi student).

Zaświadczenie lekarskie należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym najpóźniej na pierwszym zjeździe.

 

Po podpisaniu umowy, jesteś przyjęty na studia.

Gratulujemy!

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206, 032 - 36 - 31 - 227
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl