Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Warunki rekrutacji

  • Na I rok studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich mogą być przyjęci kandydaci, którzy zdali egzamin maturalny (suma uzyskanych punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów (zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z wynikiem minimum 30%).
  • Na I rok studiów magisterskich mogą być przyjęci kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia lub jednoliote magisterskie oraz uzyskali pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego.