Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Promocje

Humanitas od lat wspiera kandydatów na studia, swoich studentów oraz absolwentów, oferując im liczne bonifikaty/promocje. Wybierz swój kierunek studiów i skorzystaj z atrakcyjnych zniżek.

Dla kandydatów na studia - promocje stałe

ABSOLWENT SZKOŁY PARTNERSKIEJ

Kandydaci na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie będący absolwentami szkół należących do Sieci Współpracy Edukacyjnej WSH, otrzymują jednorazową bonifikatę w wysokości 700 zł.

Dla kandydatów na studia - promocje kierunkowe

DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

 • Kandydaci na studia I, II stopnia, studia jednolite magisterskie lub studia podyplomowe, którzy reprezentują sektor służb mundurowych (pracują w policji, wojsku, straży miejskiej, służbie celnej, itp.) otrzymują bonifikatę w wysokości 15% kosztów czesnego standardowego.
 • Kandydaci na studia I, II stopnia, studia jednolite magisterskie lub studia podyplomowe - członkowie mundurowych organizacji związkowych, z którymi AH zawarła porozumienie o współpracy, otrzymują dodatkowo 10% bonifikaty.
 • Kandydaci na studia korzystający z promocji „Studia dla służb mundurowych” zobligowani są do okazania stosownego dokumentu przy zapisie na studia.
 • Promocja zostaje przyznana przy zapisie na studia, po ich rozpoczęciu nie można ubiegać się o zniżkę*.

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów
  jeśli student po rozpoczęciu studiów dostarczy zaświadczenie o dołączeniu do ww. związku zostanie mu przyznana bonifikata -25% od semestru, na którym aktualnie się znajduje.
  W przypadku, gdy student korzystał z innej promocji przy podpisaniu umowy finansowej (np. "im szybciej tym lepiej"), promocja ta zostaje odliczona od powyższej bonifikaty -25%.

 

DLA TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII

 • Kandydaci na studia I stopnia, będący członkami Polskiego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii lub Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii otrzymują bonifikatę w wysokości 10% kosztów czesnego standardowego na kierunku Elektroradiologia I stopnia.
 • Kandydaci na studia I stopnia, studia jednolite magisterskie - członkowie Polskiego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii lub Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii, zameldowani w odległości powyżej 300 km od siedziby WSH otrzymują dodatkowo 5%. Uczelnia wymaga potwierdzenia meldunku.
 • Kandydaci na studia korzystający z promocji "Studia dla techników elektroradiologii I stopnia" zobligowani są do okazania stosownego dokumentu przy zapisie na studia.
 • Student, który podczas trwania studiów zrezygnuje z członkostwa w Związkach Zawodowych, przechodzi na standardowe opłaty czesnego zgodnie z datą rezygnacji.

 

Okienko transferowe

Przenieś się z innej uczelni do Akademii Humanitas na semestr wyższy, niż pierwszy a otrzymasz bonifikatę w wysokości 1 000 zł (trzy raty czesnego na ostatnim semestrze obniżone o 200 zł każda oraz opłata wpisowa 0 zł).

Dla studentów Humanitas

STUDIA PODYPLOMOWE -20%

Studenci studiów II stopnia w Akademii Humanitas, którzy w trakcie studiów rozpoczną studia podyplomowe, otrzymają bonifikatę w wysokości 20% odpłatności za udział w studiach podyplomowych.

Dla absolwentów Humanitas

ABSOLWENCI STUDIÓW I STOPNIA

 • Absolwenci studiów I stopnia, rozpoczynając naukę na studiach II stopnia również w Akademii Humanitas, zyskają bonifikatę w wys. 1 000 zł  (ostatnia i przedostatnia rata czesnego standardowego na wybranym semestrze obniżona o 300 zł, oraz opłata wpisowa 0 zł).
 • Dodatkową bonifikatę w wys. 300 zł absolwenci jw. mogą otrzymać, jeśli umowę o świdczenie usługi edukacyjnej podpiszą do 30 dni po obronie (pierwsza rata czesnego standardowego na wybranym semestrze pomniejszona o 300 zł).

DRUGI KIERUNEK STUDIÓW -20%

 • Absolwenci studiów I, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów podyplomowych w AH, którzy zdecydują się na ponowne rozpoczęcie nauki na nowym kierunku (na studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich) otrzymają bonifikatę w wysokości 20% kosztów czesnego standardowego.
 • Absolwenci studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy zdecydują się na podjęcie nauki na nowym kierunku - również na studiach II stopnia, otrzymają bonifikatę w wysokości 20% kosztów czesnego standardowego.

STUDIA PODYPLOMOWE -20%

Absolwenci studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, rozpoczynający naukę na studiach podyplomowych prowadzonych przez Akademię Humanitas, otrzymują bonifikatę w wysokości 20% odpłatności za udział w wybranych studiach podyplomowych.

 

PROMOCJE NIE ŁĄCZĄ SIĘ!

Wybierz najlepszą promocję dla siebie.