Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Promocje 2019/2020

Humanitas od lat wspiera kandydatów na studia oraz swoich absolwentów oferując im liczne bonifikaty i promocje. Wybierz swój kierunek studiów i skorzystaj z atrakcyjnych zniżek.

Promocje dla kandydatów na studia I i II stopnia
 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia dofinansowane z UE - dodatkowa bonifikata od WSH - 1200 zŁ

Kandydaci na studia, którzy podpiszą umowę finansową na studia w punkcie rekrutacyjnym do 19.08.2019 r. otrzymają  dodatkową bonifikatę na studiach dofinansowanych z środków UE:

 • Złóż komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych na Uczelni od 11.07.2019 do 30.09.2019 r. - otrzymaj: zniżkę w wysokości 600 zł na szóstym i siódmym semestrze studiów. Łącznie - 1200 zł.
  Czesne obniżone do 85 %.

Sprawdź, ile zyskasz. Przy opisie kierunku studiów w zakładce opłaty, znajdują się wyliczenia.


*Promocja dotyczy tylko kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia stacjonarne dofinansowane z środków UE.

"Im wcześniej tym lepiej" - bonifikata 400 zł

Kandydaci na studia, którzy podpiszą umowę finansową na studia w punkcie rekrutacyjnym do 30.09.2019 r. otrzymają bonifikatę:

Złóż komplet dokumentów rekrutacyjnych na Uczelni od 16.09.2019 do 30.09.2019 r. - otrzymaj: zniżkę w wysokości
400 zł - opłata wpisowa 0 zł.

Sprawdź, ile zyskasz. Przy opisie kierunku studiów w zakładce opłaty, znajdują się wyliczenia.

* Aby otrzymać zniżkę należy złożyć komplet wymaganych dokumentów w formie papierowej bądź elektronicznej. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wysłania.

"1000+" - za płatność za semestr z góry

Kandydaci na studia, którzy zdecydują się na płatność czesnego za cały semestr  góry, otrzymują bonifikatę w wysokości 100 zł na każdym semestrze.

 • Podpisz umowę do końca trwania rekrutacji - zyskaj 100 zł na każdym semestrze opłaconym z góry oraz opłata wpisowa 0 zł.
        

"Studia dla służb mundurowych" - studia do 25 % taniej

Kandydaci na studia I, II stopnia, jednolite magisterskie lub studia podyplomowe, którzy reprezentują sektor służb mundurowych (pracują w policji, wojsku, straży pożarnej, straży miejskiej, służbie celnej itp.) otrzymują bonifikatę w wysokości 15 % kosztów czesnego.

Dodatkowo 10% otrzymują członkowie mundurowych organizacji związkowych, z którymi Humanitas zawarła porozumienie o współpracy.

 • Podpisz umowę do końca trwania rekrutacji - zyskaj zniżkę czesnego w wysokości nawet do 25 % oraz opłata wpisowa 0 zł.

Kandydaci na studia korzystający z promocji "Studia dla służb mundurowych" zobligownani są do okazania stosownego dokumentu przy zapisie na studia.

Studia I stopnia dla techników elektroradiologii - studia do 25% taniej

Kandydaci na studia, będący członkami Polskiego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii lub Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii otrzymują bonifikatę w wysokości 20 % kosztów czesnego na kierunku Elektroradiologia I stopnia (wysokość obniżki 2544 zł).

Dodatkowo 5 % otrzymują członkowie Polskiego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii lub Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii zameldowani w odległości powyżej 300 km od siedziby WSH. Uczelnia wymaga potwierdzenia meldunku.

 • Podpisz umowę do końca trwania rekrutacji - zyskaj zniżkę czesnego w wysokości nawet do 25 % oraz opłata wpisowa 0 zł.

Kandydaci na studia korzystający z promocji "Studia dla techników elektroradiologii I stopnia" zobligownani są do okazania stosownego dokumentu przy zapisie na studia.

Absolwent szkół partnerskich

Kandydaci na studia, będący absolwentami szkół partnerskich Wyższej Szkoły Humanitas, otrzymują bonifikatę w wysokości 700 zł.

 • Podpisz umowę do końca trwania rekrutacji - zyskaj 700 zł (3 i 4 rata czesnego na wybranym semestrze pomniejszone o 150 zł oraz opłata wpisowa 0 zł)

Promocje dla studentów innych uczelni

"Okienko transferowe" - za przejście do Humanitas - 1000 zł w prezencie

Przenieś się z innej uczelni na semestr wyższy niż pierwszy i otrzymaj bonifikatę w wysokości 1000 zł  (trzy raty czesnego na ostatnim semestrze obniżone o 200 zł każda oraz opłata wpisowa 0 zł).

Promocje dla studentów Humanitas

"Studia równoległe" - studia 50 % tańsze

Studenci studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich:
w trakcie studiów rozpocznij studia na drugim kierunku i otrzymaj bonifikatę w wysokości 50 % kosztów czesnego na drugim kierunku.

"Studia podyplomowe dla studentów Humanitas" - bonifikata 30 %

Studenci studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich:
w trakcie studiów rozpocznij studia podyplomowe i otrzymaj bonifikatę w wysokości 30 % ceny na studiach podyplomowych.

Promocje dla absolwentów Humanitas

"Absolwent Humanitas" - bonifikata 1300 zł

Absolwenci studiów I stopnia lub studiów podyplomowych:

 • Rozpocznij naukę na studiach II stopnia zyskaj 1000 zł (ostatnia i przedostatnia rata czesnego na wybranym semestrze obniżone o 300 zł każda oraz opłata wpisowa 0 zł).
 • Zyskaj dodatkowo 300 zł w przypadku podpisania umowy do 30 dni po obronie (pierwsza rata czesnego na wybranym semestrze pomniejszona o 300 zł).
 • Dla naszych absolwentów zapisujących się na kierunek elektroradiologia II stopnia zniżka 1600 zł ( ostatnia i przedostatnia rata czesnego na wybranym semestrze obniżona o 600 zł każda oraz opłata wpisowa 0 zł ).
 • Absolwent kierunku elektroradiologia I stopnia zameldowany w odległości 300 km od siedziby Wyższej Szkoły Humanitas otrzymuje 300 zł rabatu. Uczelnia wymaga potwierdzenia meldunku. Powyższe dwie promocje się sumują. Absolwent kierunku elektroradiologia I stopnia, podejmujący studia na kierunku elektroradiologii II stopnia otrzymuje rabat - 1900 zł.

"Drugi kierunek studiów" - bonifikata 20 %

Absolwenci studiów I, II stopnia, jednolitych magisterskich lub studiów podyplomowych:
rozpocznij naukę na studiach (I stopnia lub studia jednolite magisterskie) na nowym kierunku i otrzymaj bonifikatę w wysokości 20 % kosztów czesnego.

Absolwenci studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich:
rozpocznij naukę na studiach II stopnia na nowym kierunku i otrzymaj bonifikatę w wysokości 20 % kosztów czesnego.

Studia podyplomowe dla absolwenta Humanitas - bonifikata 30 %

Absolwenci studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich:
rozpocznij studia podyplomowe i otrzymaj bonifikatę w wysokości 30 % ceny na studiach podyplomowych.

Uwaga!

Promocje nie łączą się! Wybierz najkorzystniejszą promocję dla siebie.

Kandydaci zapisujący się na studia na kierunek Psychologia na tryb dla osób z wyższym wykształceniem nie uiszczają opłaty wpisowej w wysokości 400 zł - inne promocje nie obowiązują.