Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

LIDER PRZYSZŁOŚCI TERAZ

O kierunku

Cel studiów:

   Akademia powstała dla tych menadżerów, którzy funkcjonują na swoim rynku zawodowym, mają doświadczenie w swojej profesji, przeszli już sporo szkoleń, wciąż chcą wzrastać, ale mają poczucie, że ciężko im znaleźć, w zalewie szkoleń do siebie podobnych, czegoś wyjątkowego, na adekwatnym dla nich poziomie zaawansowania, co pozwoli im na własny, głęboki rozwój, znaczące poszerzenie swoich kompetencji przywódczych, faktyczną stymulację, postęp, bodziec pozwalający im realizować ambitne cele w złożonym, dynamicznie się zmieniającym środowisku wewnętrznym i zewnętrznym ich firmy.

Adresaci studiów:

 • Przedsiębiorcy, właściciele firm, menadżerowie, szefowie działów HR, którzy potrzebują i chcą nieustannie poszerzać swoje kompetencje przywódcze, rozumieć i czuć własne wewnętrzne mechanizmy psychologiczne, mechanizmy międzyludzkich relacji, głębokie mechanizmy psychiki ludzi, z którymi na co dzień się spotykają. Potrzebują coraz bardziej skutecznie oddziaływać na swoje zespoły, poszczególnych ich członków i sprawnie kierować strumieniem ich potencjału.

Kadra dydaktyczna:

   Kadrę prowadzących stanowią praktycy, trenerzy, certyfikowani coachowie, wieloletni praktycy biznesu, inicjatorzy innowacyjnych metod szkoleniowych.

Wśród kadry m.in.:

mgr Konrad Wilk

Trener rozwoju, psycholog biznesu, kognitywista. Pracuje jako coach, terapeuta, mentor, szkoleniowiec, mówca.

Przygotowanie
Certyfikowany przez: MLC - Multi-Level Coaching Study, Trop Group – Team&Group Trainer, Mindsonar, InspireGroup - Design Thinking, Coachways - Vuca World Leadership, Theory U, The Cynefin Framework, Manifestacja celu, APMG – Change Management, Jarosław Gibas - Model Transpersonalny, Instytut Kognitywistyki Maciej Bennewicz - Konstelacje Archetypowe, Coaching TAO w ujęciu transpersonalnym. Akredytował go ICF.  Ukończył studia na Akademii Koźmińskiego w Warszawie.

Doświadczenie
Wspiera menadżerów w budowaniu spójnych, skutecznych, rozwojowych zespołów. Pracuje z nimi nad wyzwalaniem cech świadomego przywódcy w oparciu o najnowsze osiągnięcia psychologii biznesu. Koncentruje się na takich zagadnieniach jak autentyczność lidera, zarządzanie stresem, work-life balance, mindfulness w biznesie, efektywna komunikacja, sztuka wystąpień publicznych, świadome przywództwo, charyzma lidera.
Z klientami indywidualnymi pracuje głównie w nurtach: transpersonalnym, systemowym i procesowym. Jest autorem modelów: TY® oraz Lider Przyszłości – TERAZ.
W autorskich, relacyjnych szkoleniach i warsztatach wykorzystuje doświadczenie coachingowe, terapeutyczne, techniki mindfulness, pracę z ciałem, ruchem, dźwiękiem, obrazem, by zwiększyć ich atrakcyjność, efektywność oraz integracyjno-motywacyjny charakter.
Dużo pracuje z osobami prywatnymi, wspiera pary w kryzysach, pomagam ludziom w przechodzeniu przez trudne okresy przełomowe w ich życiu, w wyzwalaniu się z traum, emocjonalnych, zwykle nieuświadomionych blokad, w uwalnianiu wewnętrznego potencjału i wchodzeniu w nowe etapy coraz bardziej świadomego życia.

Pasje
Poznaje życie w jego wielorakich przejawach, kognitywistycznie studiuje nieustająco takie dziedziny wiedzy, jak różne szkoły terapii, psychologii, socjologii, neuropsychologii, filozofii,  antropologii, mechaniki kwantowej, kosmologii, rozwoju świadomości i duchowości.
Słucha reggae, jazzu, muzyki klasycznej i medytacyjnej. Odżywia się wegańsko zgodnie z zasadami ajurwedy. Organizuje wyprawy do najpiękniejszych, dziewiczych zakątków świata. Wspina się też po górach, przedziera po lasach, żegluje, nurkuje, biega maratony.

Media
Udziela wywiadów, opublikował ponad 100 artykułów min. w magazynach „Sukces”, „L’Eclat”, „Trendy Art of Living”, „Elle Man” „Dziennik”, „Manager”, „Gazeta Finansowa”, „Fokus na Biznes”, „Fine Life”, „Top Class”, „Business Traveller”, „Ludzie Sukcesu”, „Business Voice”, „Network Magazine” i innych, gdzie pełni rolę eksperta ds. psychologii biznesu

Program

Program:

I MODUŁ: SAMOPOZNANIE LIDERA 

 • Proces grupowy - integracja z elementami treningu interpersonalnego (moduł 3 dniowy: piątek, sobota, niedziela)

II MODUŁ: ZARZĄDZANIE RELACJAMI  

 • Zarządzanie procesem grupowym w praktyce zawodowej lidera
 • Tajniki świadomej komunikacji i budowania relacji – neuropsychologia przywództwa
 • Typy osobowości, Style Zarządzania, Filtry Percepcji, Poziomy Świadomości

MODUŁ III: ZARZĄDZANIE EMOCJAMI 

 • Mindfulness lidera
 • Konflikty, sytuacje trudne, różnice międzykulturowe
 • Sztuka wystąpień publicznych

MODUŁ IV: TOŻSAMOŚĆ LIDERA

 • Droga lidera – intencja, potencjał, misja, cel, realizacja
 • Autentyczność i świadoma marka osobista lidera

MODUŁ V: LIDER W SWOIM ŻYCWIOLE  

 • Świadome przywództwo w świecie VUCA
 • Superwizja i ewaluacja

Program jest realizowany w 10 zjazdach, bazuje na trzech metodach pracy: grupowym doświadczeniu procesowym, szkoleniach o charakterze warsztatowym i superwizji.

Czas trwania studiów:
2 semestry; 170 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć:
Pierwszy moduł jest trzydniowy (piątek, sobota, niedziela)
Pozostałe zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (sobota i niedziela)

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Ukończenie kierunku i pozytywne przejście ewaluacji zakończonej egzaminem zapewnia uzyskanie certyfikatu: Akademia Świadomego Przywództwa - Lider przyszłości TERAZ.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

 

ZAPISZ SIĘ

Atuty

Tym, co wyróżnia nasz kierunek studiów jest:

 • Nowoczesne podejście do roli lidera zaktualizowane w oparciu o najnowsze osiągnięcia psychologii przywództwa - wyprzedzenie konkurencji, silny impuls rozwojowy dla lidera, zespołu, organizacji, nowe perspektywy,
 • Procesowy, praktyczny charakter warsztatów – własny, głęboki rozwój uczestnika jako człowieka – przejście drogi od menadżera do świadomego lidera z uwzględnieniem kolejnych kroków i faz tego procesu - Carl Rogers,
 • Pierwszy moduł Akademii - wyjazdowy, integracyjny, niezapomniany, wzbogacony o elementy treningu interpersonalnego, głęboki wgląd w siebie w zwierciadle uczestników, nieodzowny aspekt samopoznania - Alexander Lowen, Stanislav Grof, Colin Sisson,
 • Synergia wymiany, wzajemne doświadczenia, czerpanie z odmiennych doświadczeń i pozycji percepcji uczestników Akademii, panorama perspektyw, elastyczność, bliskość, stymulacja poprzez relację,
 • Zmiana przestarzałych, skostniałych paradygmatów – nowy wymiar przywództwa, pracy z celem, motywacji, planowania, zarządzania projektami i ludźmi, zmiana w percepcji siebie i ludzi, otworzenie się na nowe możliwości, nową jakość życia osobistego i zawodowego,
 • Podejście transpersonalne – niebywale sprawny i skuteczny, zaawansowany model, z którego korzystają obecnie najwięksi światowi przywódcy, pojawia się na pewnym etapie procesu – zarządzanie stresem, konfliktem, zespołem, projektem, inteligencja emocjonalna, duchowa, droga lidera – Roberto Assagioli, John Whitmore, Jarosław Gibas, Konrad Wilk,
 • Świadomość tajników procesu grupowego w roli lidera zespołu w oparciu o mechanizmy, z jakich korzystają najwięksi trenerzy, facylitatorzy i coachowie zespołów – charyzma lidera, ekologia zarządzania, komunikacja, poziomy świadomości – Dave Logan, David Hawkins, Clare W. Graves, Don Beck,
 • Unikalne podejście do prowadzenia poruszających wystąpień publicznych i skutecznych prezentacji biznesowych - Lee Glickstein, Stephen Denning,
 • Budowanie profesjonalnej, świadomej marki osobistej dla relacji ze współpracownikami i rynkiem, na którym działa uczestnik Akademii - przewaga konkurencyjna, unikalność, atrybut, archetyp, spójność, autentyczność, identyfikacja, wizerunek – Konrad Wilk, Alan Seale, Joseph Campbell,
 • Nowy paradygmat współczesnego przywództwa - modele: Theory U Otto Scharmera, Cynefin Framework Davida Snowdona, samozarządzających się organizacji Frederica Laloux, VUCA Prime Boba Johansena, teoria Spektrum Świadomości w przywództwie Kena Wilbera, Lider Przyszłości – TERAZ Konrada Wilka.

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Płatność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 750 zł 3 000 zł 6 000 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
525 zł 2 100 zł 4 200 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (200mniej do 30 września 2020 r.) 725 zł  2  900 zł 5 800 zł

Zapisz się

Etapy rekrutacji

Krok 1 

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej:

 • 85,00 zł - opłata rekrutacyjna.

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres oraz nazwę kierunku

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • Osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym – pokój 009 (parter) lub
 • Wyślij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Humanitas ul.Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: Punkt Rekrutacyjny) lub
 • Prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa finansowa jest podpisywana na tydzień przed rozpoczęciem zajęć – informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową. Wtedy też kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.