Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Akademia Świadomego Przywództwa

   

Zapisz się

Autorem programu Akademii Świadomego Przywództwa jest Konrad Wilk – Certyfikowany przez MLC - Multi-Level CoachingStudy, Trop Group – Team &Group Coaching, Mindsonar, InspireGroup - Design Thinking, Coachways - Vuca World Leadership, The Cynefin Framework, AimManifestation, APMG – Change Management. Akredytowany ICF. Pracuj jako coach, mentor, trener i mówca.

Konrad Wilk jak sam o sobie mówi - prowadzi głęboki, mierzalny i kontekstowy coaching w nurtach: transformatywnym, transpersonalnym, systemowym i procesowym dla wszystkich, którzy CHCĄ skorzystać z jego pomocy w kontekstach osobistych i zawodowych. - Wspieram menadżerów w budowaniu spójnych, skutecznych, rozwojowych zespołów. Pracuję z nimi nad wyzwalaniem cech świadomego przywódcy w oparciu o najnowsze osiągnięcia psychologii biznesu. CHĘTNYCH przygotowuję do roli współczesnych liderów zdolnych rozwijać turkusowe organizacje przyszłości – mówi. W autorskich, relacyjnych szkoleniach i warsztatach wykorzystuję doświadczenie coachingowe, terapeutyczne, techniki oddechowe, pracę z ciałem, ruchem, dźwiękiem, obrazem, by zwiększyć ich atrakcyjność, efektywność oraz integracyjno-motywacyjny charakter – Konrad Wilk.

Serdecznie polecamy!