Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

IV Konferencja GZZ

we współpracy z
Instytutem Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu T. Baty w Zlinie (Czechy), Szkołą Wyższą w Sladkoviczovej (Słowacja), Uniwersytetem Ekonomicznym w Charkowie (Ukraina), Państwowym Uniwersytetem Technologicznym w Czerkasach (Ukraina)

mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

IV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
GOSPODARKA – ZMIANY – ZARZĄDZANIE

która odbędzie się 3 grudnia 2015 roku
w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

pod honorowym patronatem
Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego -
Pani Elżbiety Mączyńskiej

 

Tematem przewodnim dyskusji konferencyjnej ukierunkowanej na problemy związane  z ekonomicznymi aspektami zarządzania będzie zarządzanie zmianami z uwzględnieniem innowacyjności przedsiębiorstw i regionów.

Gość specjalny Konferencji

dr Marcin Święcicki

Poseł na Sejm RP, Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, b. prezydent miasta stołecznego Warszawy, b. komisarz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie działającej w strukturach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wygłosi wykład pt. Zagrożenia i szanse dla Polski z perspektywy makroekonomicznejBLOKI dyskusyjne

 • Nowe wyzwania innowacyjnej przedsiębiorczości. Teoria i praktyka nowoczesnego zarządzania.
 • Społeczna odpowiedzialność w zarządzaniu firmą rodzinną.
 • Kapitał ludzki w rozwoju organizacji.

 

Program

Zgłoszenia - terminy i opłaty

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2015 r.
Termin nadsyłania referatów: 30 listopada 2015 r.
na adres e-mail: konferencjaGZZ@humanitas.edu.pl

Jeżeli wybiorą Państwo opcję z publikacją referatu, prosimy o podanie w wiadomości mailowej tytułu i streszczenia referatu w języku polskim i angielskim wraz ze wskazaniem bloku tematycznego Konferencji, słów kluczowych (keywords) w języku polskim i angielskim oraz afiliacji Autora.

Termin dokonywania wpłat: 31 października 2015 r.
Nr konta: 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932,
z opisem w tytule: Konferencja GZZ – imię i nazwisko Uczestnika

Odpłatność
Uczestnictwo oraz publikacja referatu: 350 zł
Uczestnictwo w Konferencji bez publikacji: 250 zł
Publikacja referatu (bez uczestnictwa w Konferencji): 150 zł

Publikacja pokonferencyjna

1.
Referaty (artykuły) pozytywnie ocenione przez dwóch niezależnych recenzentów zostaną opublikowane w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie nr 1/2016 oraz 2/2016.

Czasopismo wydawane jest przez Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas. Czasopismo zostało w 2012 r. zarejestrowane na liście czasopism ministerialnych. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 roku, otrzymało 7 punktów w ramach listy punktowanych czasopism naukowych.

2.
Referaty z jedną pozytywną recenzją, po uwzględnieniu uwag recenzentów, zostaną opublikowane w monografii – 4 punkty.

Do pobrania

Kwestionariusz autorski
Umowa autorska
Wymogi edytorskie

Komitet naukowy

 • Prof. nzw dr hab. Jan Klimek - Dyrektor IP SGH, przewodniczący
 • Prof. nzw. dr Andrzej Kupich - Dyrektor IZiE WSH, z-ca przewodniczącego
 • Prof. zw. dr hab. Lidia Białoń, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Chodyński - AK im. AFM
 • Prof. zw. dr hab. Jan Porvaznik - WSH, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie
 • Prof. zw. dr hab. Marian Huczek - AK im. AFM
 • Prof. nzw. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona – Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej. Warszawa
 • Prof. nzw. dr hab. Krystyna Bobińska - WSH, INE PAN
 • Prof. nzw. dr hab. Miloslava Chovancova - WSH, Uniwersytet Tomasza Baty w Zlinie
 • Prof. nzw. dr hab. Štefan Kassay, Uniwersytet Techniczny w Koszycach
 • Prof. ndz. dr hab. Olena Kolomytseva, Państwowy Uniwersytet Technologiczny w Czerkasach
 • Prof. nzw. dr hab. Helena Kościelniak, Politechnika Częstochowska
 • Prof. nzw. dr hab. Piotr Masiukiewicz - SGH
 • Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Widera, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Doc. dr Nadiya Dubrovina, Uniwersytet Ekonomiczny w Charkowie
 • Dr Joanna Dzieńdziora, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Dr Monika Sipa, Politechnika Częstochowska
 • Dr Małgorzata Smolarek, Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu
 • Dr Beata Żelazko, SGH

Komitet organizacyjny

 • dr Agnieszka Górka-Chowaniec - przewodnicząca
 • dr Jadwiga Bakonyi
 • dr inż. Olimpia Grabiec
 • dr Małgorzata Smolarek


Kontakt

e-mail: konferencjaGZZ@humanitas.edu.pl
tel.: 501-238-488

Sponsorzy