Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

EEG-Biofeedback

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Cel studiów:

   Celem studiów jest zdobycie profesjonalnej wiedzy oraz umiejętności planowania i prowadzenia sesji EEG-Biofeedback, który jest metodą zwiększającą skuteczność funkcjonowania mózgu, wykorzystywaną w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.
Podczas studiów Słuchacze zapoznają się z najnowszą wiedzę z zakresu neuronauk, poznają współczesne metody pracy z biologicznym sprzężeniem zwrotnym oraz nabędą umiejętności i kompetencje do prowadzenia sesji zarówno z osobami chorymi przywracając im możliwość funkcjonowania jak i osobami zdrowymi podnosząc ich efektywność w pracy i życiu rodzinnym. Organizacja studiów, łącząca teorię z praktyką daje  konkretne  umiejętności wyniesione z analizy    licznych przykładów klinicznych oraz przypadków terapeutycznych z codziennej praktyki. Ponadto podczas studiów słuchacz będzie miał możliwość bezpośredniego i aktywnego uczestniczenia nie tylko w diagnozie za pomocą urządzeń biofeedback ale również w pracy terapeutycznej z pacjentami przez co słuchacz nabędzie konkretnych kompetencji stosowania techniki i narzędzi  EEG-BIOFEEDBACK.

Adresaci:

 • absolwenci studiów wyższych kierunków psychologicznych, medycznych, pedagogicznych,
 • absolwenci studiów wyższych (min. licencjat), chcący zdobyć dodatkowe wykształcenie z zakresu pracy metodą EEG-Biofeedback

Atuty:

 • zdobycie świadectwa ukończenia jednych z pierwszych w Polsce prestiżowych studiów podyplomowych w zakresie EEG-Biofeedback;
 • otrzymanie w cenie studiów dodatkowych certyfikatów:
  • - szkolenia EEG-Biofeedback I i II stopnia: student otrzymuje szeroką wiedzę i umiejętności, dotyczące wykonywania pełnoczepkowej diagnozy QEEG i analizowania jej wyników, co jest podstawą do planowania indywidualnej terapii EEG - Biofeedback. Studia przygotowują również do prowadzenia indywidualnej terapii EEG-Biofeedback, którą można realizować w placówkach medycznych, oświatowych oraz prywatnych gabinetach u dzieci i dorosłych, wykazujących zaburzenia rozwojowe, z uszkodzeniami układu nerwowego, z zaburzeniami emocji, lękami, trudnościami w nauce, zaburzeniami funkcji poznawczych oraz chcących zwiększyć swój potencjał. 
  • - kursu „Obrazowanie pracy mózgu za pomocą techniki QEEG a planowanie treningów EEG-Biofeedback”: celem kursu jest wyposażenie Uczestnika w obszerną wiedzę oraz umiejętności wykonywania badanie QEEG oraz interpretowania jego wyników, co pozwala na zindywidualizowanie terapii EEG-Biofeedback. Dzięki temu Pacjent ma możliwość uzyskania szybkich efektów terapeutycznych. 
  • - szkolenia „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

 • zdobycie pełnowartościowych kwalifikacji terapeuty metody EEG-Biofeedback;
 • poszerzenie kompetencji zawodowych;
 • zajęcia prowadzone przez doświadczoną kadrę medyczną i terapeutyczną;
 • rozwijanie pewności i trafności w zakresie stosowanych interwencji EEG-Biofeedback, dzięki dużej ilości zajęć praktycznych;
 • gwarancja zdobycia umiejętności wszechstronnego zastosowanie poznanych technik i metod w pracy:
  • - z dziećmi i młodzieżą w celu optymalizowania ich rozwoju i stymulacji centralnego układu nerwowego, niwelowania trudności szkolnych i wychowawczych, zaburzeń rozwojowych;
  • - z dorosłymi czynnymi zawodowo, którzy chcą podnieść swoją wydajność w pracy lub wykazują zaburzenia emocjonalne i funkcji poznawczych;
  • - z seniorami, aby stymulować centralny układ nerwowy do jak najdłuższego zachowania wysokiego poziomu funkcjonowania intelektualnego, jak również odbudowywania funkcji poznawczych w przypadku ich utraty lub zaburzeń powstałych na skutek chorób;

 • zdobycie uprawnień do pracy metodą EEG-Biofeedback w placówkach oświatowych, wychowawczych, terapeutycznych, szpitalach i placówkach medycznych, domach seniora, korporacjach, placówkach służb mundurowych i wielu innych;
 • zdobycie unikatowej wiedzy i umiejętności precyzyjnego diagnozowania i planowania terapii EEG-Biofeedback z wykorzystaniem badania QEEG;
 • zajęcia praktyczne realizowane w małych grupach (do 6 osób) z dostosowanym harmonogramem dla uczestników poszczególnych grup i wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu:
  • - Głowica Mitsar 201
   - Aparatura EEG-Biofeedback ProComp2

 Absolwent studiów:  

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia sesji EEG-Biofeedback. Pozna podłoże elektrofizjologiczne oraz neurofizjologiczne i neuroanatomiczne oddziaływań. Zapozna się z podstawami diagnostyki i kwalifikowania do terapii oraz tworzenia programów terapeutycznych na podstawie wyników diagnozy. Uzyska możliwość analizy interwencji na konkretnych przypadkach klinicznych.

Po ukończeniu studiów z zakresu EEG-Biofeedback absolwent będzie przygotowany do diagnozowania i prowadzenia sesji z zakresu:

 •  usprawniania funkcji poznawczych;
 •  przeciwdziałaniu trudnościom szkolnym (zwłaszcza typu dyslektycznego, dysgraficznego, dysortograficznego),
 •  przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu;
 •  podnoszenia efektywności pracy mózgu;
 •  zaburzeń uwagi i koncentracji;
 •  zaburzeń zachowania;                                          
 •  apatii;
 •  zaburzeń snu;
 •  stanów lękowych, depresji;
 •  przewlekłych bólów głowy;
 •  uzależnień;
 •  zaburzeń odżywiania;
 •  rehabilitacji po udarach, urazach.

Absolwent w/w  Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych będzie przygotowany do prowadzenia sesji EEG-Biofeedback z następującymi klientami:

 1. Osobami zdrowymi, chcącymi poprawić efektywność pracy mózgu tj.:
 • studenci;
 • nauczyciele, wykładowcy;                                                                                 
 • sportowcy;
 • artyści;
 • naukowcy;
 • menadżerowie;
 • kadra kierownicza.

 2. Osobami z zaburzeniami, dla których EEG-Biofeedback będzie metodą terapeutyczną lub wspierającą terapię m.in.:

 • ADD;
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • autyzm;
 • agresja;
 • zaburzenia odżywiana
 • nerwice, psychozy;
 • choroba Parkinsona;
 • chroniczny stres;
 • uzależnienia;
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia koncentracji i pamięci,
 • zaburzenia afatyczne;
 • inne.

Program

Program studiów:

Moduł I - 50 godzin dydaktycznych

 • Biomedyczne podstawy rozwoju
 • Podstawy psychologii
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Psychologia kliniczna
 • Funkcjonowanie w roli terapeuty

Moduł II - 25 godzin dydaktycznych

 • Funkcjonowanie w roli terapeuty
 • Neuroanatomia
 • Neurofizjologia

Moduł III - 140 godzin dydaktycznych, w tym 70% zajęć praktycznych

 • Neurologia kliniczna
 • Podstawy neurologii dzieci i młodzieży
 • Metody EEG Biofeedback:
  Wprowadzenie teoretyczne do metody EEG Biofeedback
  Teoria uczenia się a neurofeedback
  Wskazania do treningu neurofeedback
  Aparatura – rodzaje i możliwości zastosowania
 • Diagnostyka i interwencja:
  Podstawy diagnozowania
  Znaczenie diagnozy interdyscyplinarnej w planowaniu treningu Biofeedback
  Diagnostyka EEG
  Diagnostyka QEEG
  Diagnostyka a ustalenie celów BFB
  Działania niepożądane EEG- Biofeedbacku
 • Podstawy interwencji
 • Interwencja terapeutyczna
 • Terapia alfa-theta
 • Przykłady z praktyki klinicznej
 • Pierwsza pomoc
 • Metody wspomagające trening EEG Biofeedback


Czas trwania:
dwa semestry

Łączna liczba godzin: 215 h

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w formie weekendowej (sobota, niedziela: raz w miesiącu) oraz z wykorzystaniem aktywnej platformy edukacyjnej Click Meeting, Zoom (zajęcia na platformie edukacyjnej odbywają się w realnym czasie w godzinach wieczornych  od 20:00 do 21:30).
Zajęcia praktyczne w siedzibie Meritum odbywać się będą grupach (do 6 osób) z dostosowanym harmonogramem dla uczestników poszczególnych grup.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:

tel.: 32 363-12-06
fax.:
32 363-12-07
e-mail:podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Opiekun merytoryczny studiów:

mgr Małgorzata Stando-Pawlik
tel.:  506-506-761
e-mail: centrum@fundacjameritum.com

Koordynator studiów:
mgr Marta Adamczyk
tel.: 696-778-859
e-mail: psychologia@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna 

Kadrę dydaktyczną stanowią lekarze, psychologowie i ratownicy medyczni. Specjaliści w zakresie EEG-biofeedbacku, EEG, neurologii, neurologii dziecięcej oraz pierwszej pomocy.

Opinie absolwentów

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Moduł od 1 do 3:

Absolwenci kierunków studiów technicznych, prawnych, socjologia i inne.
Słuchacz realizuje pełny program studiów podyplomowych z zakresu biologicznych mechanizmów zachowania człowieka, funkcjonowania centralnego i obwodowego układu nerwowego jak również zarządzania podstawowymi funkcjami poznawczymi i emocjonalnymi , diagnostyki EEG.

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

787,50 zł

3 150 zł

6 300 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(15% mniej)

670 zł

2 677,50 zł

5 355 zł

Bonifikata terminowa 400 zł do dnia 01.10.2023 r. 

737,50 zł 

2 950 zł 

5 900 zł 

 
Moduł od 2 do 3:

Absolwenci kierunków studiów: AWF, Pedagogika, Logopedia.
Realizacja studiów podyplomowych od II etapu, skierowana jest dla osób, które na studiach kierunkowych zrealizowały podstawowe elementy związane z biologicznymi mechanizmami zachowania człowieka, zapoznały się z neurofizjologią układu nerwowego.

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

737,50 zł

2 950 zł

5 900 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(15% mniej)

627 zł

2507,50 zł

5 015 zł

Bonifikata terminowa 400 zł do dnia 01.10.2023 r. 

687,50 zł 

2 750 zł 

5 500 zł 


Moduł 3:

Absolwenci kierunków studiów: psychologia, neurologopedia, nauki medyczne (kierunek lekarski, pielęgniarstwo, fizjoterapia).
Moduł 3-ostatni, zawiera przedmioty kliniczne i kierunkowe w obszarze  diagnostyki EEG - Biofeedback. Uczestnictwo w tym module spowoduje zdobycie profesjonalnej wiedzy oraz umiejętności planowania i prowadzenia sesji EEG-Biofeedback, który jest metodą zwiększającą skuteczność funkcjonowania mózgu, wykorzystywaną w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

687,50 zł

2 750 zł

5 500 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(15% mniej)

585 zł

2 337,50 zł

4 675 zł

Bonifikata terminowa 400 zł do dnia 01.10.2023 r. 

637,50 zł 

2 550 zł 

5 100 zł 

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1. Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2.Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Suplement do dyplomu lub akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (wymagane odnośnie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych) 
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości, nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

* W przypadku poniższych kierunków od kandydata wymagane są dodatkowe dokumenty:

Logopedia - zaświadczenie od logopedy, foniatr y o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  logopedy (według dowolnego wzoru).
Psychologia transportu/Psychologia sądowa - kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,


KONTO

Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 99324.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres:
podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.


5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne
.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.


W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 
009 (parter)