Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Studia dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych

 
 

Studia podyplomowe na podbudowie kursów kwalifikacyjnych  skierowane są do osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu jednej z poniższych specjalności i chcą rozszerzyć swoje uprawnienia o świadectwo umożliwiające zatrudnienie w placówkach oświatowych na wszystkich etapach edukacyjnych.

Korzyści kształcenia dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego:

  • indywidualna organizacja zajęć

  • atrakcyjna oferta finansowa

Po ukończeniu kształcenia absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. oraz nabywa kwalifikacje jeśli spełnia pozostałe warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela.

UWAGA!!! Istnieje możliwość zwolnienia z praktyk czynnych zawodowo nauczycieli.
Wnioski o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia do pobrania tutaj.
 

UWAGA!!! Procedura zapisu na studia podyplomowe dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych przebiega analogicznie jak w przypadku pełnowymiarowych studiów podyplomowych. Szczegóły w zakładce rekrutacja.

Kierunki studiów  podyplomowych pedagogicznych dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych

Cena studiów

Cena promocyjna dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową 2 800 zł 1 300 zł
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 3 200 zł 1 600 zł
Przygotowanie pedagogiczne 3 000 zł 1 500 zł
Surdopedagogika  2 900 zł 1 400 zł
Tyflopedagogika 2 900 zł 1 400 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 900 zł 1 400 zł
Wychowanie do życia w rodzinie 2 900 zł 1 400 zł