Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

V konferenecja GZZz okazji jubileuszu 20-lecia WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANITAS
mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

V MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
GOSPODARKA – ZMIANY – ZARZĄDZANIE,

która odbędzie się 8 grudnia 2017 roku o godz. 10.00,
w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

pod honorowym patronatem
Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
oraz Rektora Wyższej Szkoły Humanitas

 

Tematem przewodnim dyskusji konferencyjnej ukierunkowanej na problemy związane  z ekonomicznymi aspektami zarządzania będzie zarządzanie zmianami z uwzględnieniem innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Gość specjalny Konferencji

prof. Witold Orłowski

Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula wygłosi wykład pt. Zmieniający się biznes w dynamicznie zmieniającym się świecie.BLOKI dyskusyjne

 • Nowe wyzwania innowacyjnej przedsiębiorczości
 • Teoria i praktyka nowoczesnego zarządzania
 • Kapitał ludzki w rozwoju organizacji
 • Zarządzanie firmami rodzinnymi

 

Program

Zgłoszenia - terminy i opłaty

Termin nadsyłania zgłoszeń i referatów: 19 listopada 2017 r.
na adres e-mail: konferencjaGZZ@humanitas.edu.pl

Jeżeli wybiorą Państwo opcję z publikacją referatu, prosimy o podanie w wiadomości mailowej tytułu i streszczenia referatu w języku polskim i angielskim wraz ze wskazaniem bloku tematycznego Konferencji, słów kluczowych (keywords) w języku polskim i angielskim oraz afiliacji Autora.

Termin dokonywania wpłat: 30 listopada 2017 r.
Nr konta: 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932,
z opisem w tytule: Konferencja GZZ – imię i nazwisko Uczestnika

Odpłatność
Uczestnictwo oraz publikacja referatu: 450 zł
Uczestnictwo w Konferencji bez publikacji: 150 zł
Publikacja referatu (bez uczestnictwa w Konferencji): 250 zł

Publikacja pokonferencyjna

Referaty (artykuły) pozytywnie ocenione przez dwóch niezależnych recenzentów zostaną opublikowane w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie. Czasopismo wydawane jest przez Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Czasopismo zostało w 2012 r. zarejestrowane na liście czasopism ministerialnych. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku, otrzymało 8 punktów w ramach listy punktowanych czasopism naukowych.

Referaty (artykuły) z jedną pozytywną recenzją, po uwzględnieniu uwag recenzenta zostaną opublikowane w monografii naukowej.

Komitet naukowy

 • Prof. nzw dr hab. Jan Klimek- Dyrektor IP SGH, przewodniczący
 • Prof. nzw. dr Andrzej Kupich - Dyrektor IZiE WSH, z-ca przewodniczącego
 • Prof. zw. dr hab. Jan Porvaznik - WSH, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie
 • Prof. zw. dr hab. Marian Huczek - AK im. AFM
 • Prof. nzw. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona –Uczelnia Techniczno Handlowa  im. Chodkowskiej w Warszawie, SGH
 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Chodyński - AK im. AFM
 • Prof. nzw. dr hab. Miloslava Chovancova - WSH, Uniwersytet Tomasza Baty w Zlinie
 • Prof. nzw. dr hab. Štefan Kassay, Członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk
 • Prof. WSH dr hab. Aleksander Korochenskiy, WSH
 • Prof. nzw. dr hab Anna Korombel, Politechnika Częstochowska
 • Prof. nzw. dr hab. Helena Kościelniak, Politechnika Częstochowska
 • Prof. nzw. dr hab. Piotr Masiukiewicz- SGH
 • Prof. nzw.dr hab. Jolanta Staszewska- WSH
 • Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Widera, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr Małgorzata Smolarek, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Dr Zbigniew Wierzbicki, Centrum Rozwiązań Menedżerskich Finance
 • Dr Beata Żelazko, SGH

Komitet organizacyjny

 • dr inż. Olimpia Grabiec - przewodnicząca, IZiE
 • prof. nzw. dr hab. Jolanta Staszewska, IZiE
 • dr Jadwiga Bakonyi, IZiE
 • dr Joanna Podgórska-Rykała, IAiP