Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Instytut Innowacyjnej Edukacji

DYREKTOR INSTYTUTU INNOWACYJNEJ EDUKACJI

dr Danuta Morańska
tel.: 532 466 765
e-mail: danuta.moranska@humanitas.edu.pl