Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Instytut Zagłębiowski

Władze Instytutu:

dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. AH – dyrektor Instytutu Zagłębiowskiego
e-mail: rektor@humanitas.edu.pl

O Instytucie:

Instytut Zagłębiowski jest jednostką organizacyjną Akademii Humanitas w Sosnowcu, zajmującą się działalnością naukowo-badawczą i wydawniczą dotyczącą tematyki zagłębiowskiej. Instytut zrzesza naukowców i społeczników działających na rzecz umacniania tożsamości Zagłębia oraz propagowania wartości lokalnych i regionalnych.

Instytut Zagłębiowski funkcjonuje w strukturze Akademii Humanitas, ale działa na zasadach stowarzyszenia. Oznacza to, iż mogą do niego przystąpić nie tylko naukowcy zatrudnieni w AH, ale także osoby niezwiązane z uczelnią, które interesują się problematyką zagłębiowską i chcą działać na rzecz swojego regionu. Instytut stanowi platformę skupiającą przede wszystkim ludzi nauki, ale także pasjonatów popularyzujących Zagłębie, pomnażających jego dorobek twórczy.

Do współpracy z Instytutem zapraszamy każdego, komu bliskie są idee zagłębiowskiego lokalizmu, ma pomysły na działalność popularyzatorską, społeczną czy kulturalną na rzecz swojego regionu.

Cele Instytutu Zagłębiowskiego to:

 • upowszechnianie wiedzy na temat Zagłębia Dąbrowskiego,
 • kształtowanie postaw prozagłębiowskich,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej adresowanej do mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego,
 • wspieranie prozagłębiowskich inicjatyw społecznych,
 • rozwijanie twórczości i kreatywności mieszkańców Zagłębia oraz kształtowanie podstaw społeczeństwa obywatelskiego w skali miasta i regionu.

Instytut realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie badań naukowych,
 • wydawanie książek i czasopism,
 • organizowanie konferencji i sesji naukowych i popularnonaukowych,
 • organizowanie przedsięwzięć kulturalnych,
 • organizowanie i uczestniczenie w akcjach społecznych i edukacyjnych,
 • współpracę z instytucjami, w tym publicznymi, które w swoich zadaniach mają działalność na rzecz Zagłębia Dąbrowskiego,
 • prowadzenie szkoleń dla młodzieży oraz dorosłych.