Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Centrum Badań i Ekspertyz Rynkowych

Centrum Badań i Ekspertyz Rynkowych działające przy Akademii Humanitas w Sosnowcu to jednostka o charakterze badawczym, zajmująca się analityką rynkową w układzie komercyjnym.

 

Centrum świadczy badania i ekspertyzy rynkowe o charakterze ekonomicznym dla jednostek biznesu oraz  innych organizacji. Jednostka proponuje badania stanu rynkowego  i rozwiązania prognostyczne oraz badania i doradztwo ekonomiczne ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania

Centrum realizuje analizy otoczenia i/lub organizacji, a także proponuje rozwiązania dotyczące kształtowania systemu zarządzania organizacją ze wskazaniem kierunków i trendów rozwojowych. Ponadto, eksperci CBiER przygotowują strategie, biznes plany, oceny pojemności i chłonności rynkowej, analizy preferencji nabywców i oceny zjawisk rynkowych, od których zależy organizacja.

Obszar możliwości współpracy z Centrum Badań i  Ekspertyz Rynkowych jest  szeroki, a każda możliwość współpracy jest poddawana wnikliwej analizie z przygotowaniem indywidualnej oferty włącznie. Każdy Klient jest traktowany indywidualnie, a zatrudniani eksperci, to wysokiej klasy specjaliści będący praktykami o równoczesnych, wysokich kompetencjach akademickich.

ZAPRASZAJĄC DO WSPÓŁPRACY PROPONUJEMY OPRACOWANIE:

 • analiz strategicznych pozwalających zbudować strategię
 • scenariuszy rozwojowych i strategii
 • wskazanie czynników sukcesu dla firmy, przedsięwzięcia
 • oceny pozycji rynkowej dla zwiększenia konkurencyjności
 • analiz ekonomicznych
 • biznes planów
 • analiz marketingowych z zakresu polityki promocji, produktu, ceny, dystrybucji
 • analiz inwestycyjnych
 • oceny chłonności i pojemności rynku
 • zależności popytu od zmieniających się cen
 • przewidywanie sprzedaży/popytu z wykorzystaniem trendu
 • oceny stopnia zależności zjawisk rynkowych jak np. sprzedaży od produkcji, kosztów i innych parametrów
 • stopnia koncentracji zjawiska rynkowego
 • oceny preferencji, motywacji zachowań nabywców
 • analiz efektów grup kapitałowych
 • informatycznych koncepcji działania
 • wskazanie i ocenę koncepcji zarządzania
 • koncepcji klastra lub/i oceny istniejących klastrów
 • innych analiz związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem i organizacją non-profit według indywidualnych ustaleń
 • przeprowadzenie i opracowanie różnych tematycznie badań, związanych z analizą opinii publicznej dodatkowych dokumentów w zależności od indywidualnych ustaleń.

CENTRUM BADAŃ I EKSPERTYZ RYNKOWYCH:

Jednostka zatrudnia specjalistów - praktyków i pracowników uczelni z różnych obszarów zarządzania organizacją. Wysokie kwalifikacje badaczy są gwarantem rzetelnie wykonywanej pracy. Proces realizacji zlecenia każdorazowo poprzedzony jest indywidualnymi ustaleniami dotyczącymi zakresu merytorycznego oraz przestrzennego i czasowego.

Indywidualne traktowanie Klienta przejawia się w przygotowaniu oferty pogłębionej, specjalistycznej, oddzielnie dla każdego zainteresowanego współpracą zleceniodawcy.

Warunki współpracy uwzględniają zachowanie tajemnicy związanej z sytuacją zleceniodawcy.

Ceny określane są podczas negocjacji w zależności od zakresu zlecenia.

Wyniki badań są opracowywane na rzecz Klienta w formie raportu pisemnego, w wersji papierowej i elektronicznej.

Kontakt:
prof. nadzw. dr hab. Jolanta Staszewska
Dyrektor Centrum Badań i Ekspertyz Rynkowych
tel.: 698 964 766
e-mail: jolanta.staszewska@humanitas.edu.pl