Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Zapisz się! lub Zadzwoń teraz

Prezentacja kierunku

Kierunek ten jest relizowany w partnerstwie z Bratislava University of Economics and Management

Cel studiów:

Rynek szkoleń i programów liderskich oferuje sporą liczbę kursów związanych z zarządzaniem w firmie. Niestety ich wadą jest wąskie spektrum tematów, jakie są poruszane. I tak trzeba wybierać kilka różnych projektów. Czy zatem jest jeden projekt, który w swoim programie połączy wiedzę z zakresu zarządzania i naukę kompetencji miękkich? Tak!

W programie studiów Master of Bussines Administration w Akademii Humanitas podążamy za najnowszymi trendami w edukacji menadżerskiej. Stawiamy na wysoką jakość kształcenia. Celem programu naszych studiów MBA jest:

 • przygotowanie liderów i managerów firm do zarządzania w zmiennym otoczeniu biznesowym, 
 • nauka praktycznego zastosowania teorii, co osiągamy dzięki wykładom prowadzonym przez praktyków biznesowych oraz wizytom studyjnym w firmach w kraju i za granicą, 
 • rozwój kompetencji managerskich w zakresie komunikacji w ich środowisku pracy. 

Aż 83% słuchaczy studiów MBA potwierdza, że ich relacje ze współpracownikami znacznie się poprawiły, a co drugi w tej grupie awansował na wyższe stanowiska w firmie i bierze dziś udział w projektowaniu strategii przedsiębiorstw. Te studia to nie tylko umiejętności zarządcze - to przede wszystkim warsztat kluczowych kompetencji liderskich. 

Adresaci studiów:

 • kadra menedżerska średniego i wyższego szczebla, 
 • kadra kierownicza,
 • właściciele organizacji, przedsiębiorcy, osoby zarządzające własnymi firmami,
 • konsultanci i doradcy biznesowi,
 • osoby aspirujące do zajmowania wysokich stanowisk menedżerskich, ukierunkowane na pozyskanie, wielopłaszczyznowej, nowoczesnej wiedzy i umiejętności z obszaru zarządzania,
 • kandydaci do zasiadania w radach nadzorczych i zarządach spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Absolwenci studiów podyplomowych MBA nabywają wykształcenie stanowiące kryterium do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655).

Co wyróżnia studia MBA w Akademii Humanitas:

 • Loża Ekspertów – to cykl dodatkowych wykładów prowadzonych przez ekspertów praktyków specjalizujących się w różnych dziedzinach zarządzania. Loża ma na celu prezentowanie bieżących trendów w zarządzaniu oraz pomoc w rozwiązaniu problemów, z jakimi spotykasz się w codziennej pracy,
 • wizyty studyjne w firmach
 • zajęcia prowadzone przez ekspertów i praktyków,
 • warsztat diagnostyki kompetencji menedżerskich,
 • zastosowanie licencjonowanych narzędzi diagnostycznych np. CCQ®, MaxieDISC®, MTQ48® oraz symulacji/gier biznesowych
 • warsztatowy charakter zajęć - nastawiamy się na praktykę i ćwiczenie umiejętności,
 • scenariusze realnych przypadków (case study) biznesowych uczestników,
 • wymiana praktyk liderskich oraz doświadczeń z różnorodnego środowiska biznesowego, 
 • wysoki poziom kompetencji zawodowych innych słuchaczy, który umożliwia wymianę doświadczeń,
 • możliwość uczestnictwa w otwartych dyskusjach z wykładowcami osadzonymi w praktyce gospodarczej.

Co zyskujesz na studiach MBA w Akademii Humanitas ?

 • dodatkowy dyplom potwierdzający ukończenie studiów  we współpracy z partnerem zagranicznym - wydany przez Bratislava University of Economics and Management,
 • przekrojową wiedzę na temat istotnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw, 
 • wiedzę dotyczącą najnowszych rozwiązań i metodyk funkcjonujących w zarządzaniu,
 • umiejętności tworzenia i kierowania zespołami projektowymi, 
 • umiejętności opracowania i wdrażania strategii
 • umiejętności operowania uniwersalnym językiem menedżerskim, 
 • umiejętności przywódcze, negocjacyjne, 
 • umiejętności wprowadzania i zarządzania zmianą w firmie,
 • wiedzę w zakresie współpracy w środowisku wielokulturowym
 • po ukończeniu studiów  MBA (Master of Business Administration)  bezpłatna przynależność do elitarnego Klubu Liderów Humanitas.

  

 

 

Program

RAMOWY PROGRAM: 

MODUŁ I KOMPETENCJE OSOBISTE - DOBROSTAN MENEDŻERA:

 • Warsztat diagnostyczny - sesja diagnostyczna kompetencji menedżerskich
 • Trening siły i odporności psychicznej
 • Inteligencja emocjonalna lidera
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Networking i personal branding

MODUŁ II ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ:

 • Zarządzanie strategiczne
 • Ekonomia menedżerska
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza  
 • Marketing i budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku
 • Zarządzanie procesami biznesowymi
 • Organizacja cyfrowa
 • Zarządzanie jakością

MODUŁ III ŚWIADOME PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM:

 • Efektywne przywództwo
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie zmianą
 • Lider w roli negocjatora
 • Komunikacja menedżerska

MODUŁ IV PRAWO W BIZNESIE:

 • Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
 • Podstawy prawa gospodarczego

MODUŁ V: DYPLOMOWY

WIZYTA STUDYJNA 

Daty zjazdów*"

 • 18-20 października 2024
 • 22-24 listopada 2024
 • 13-15 grudnia 2024
 • 10-12 stycznia 2025
 • 24-26 stycznia 2025
 • 7-9 lutego 2025
 • 21-23 lutego 2025
 • 7-9 marca 2025
 • 21-23 marca 2025
 • 4-6 kwietnia 2025
 • 26-27 kwietnia 2025
 • 9-11 maja 2025
 • 30 maja - 1 czerwca 2025
 • 6-8 czerwca 2025
 • 28-29 czerwca 2025

* w szczególnych przypadkach daty zjazdów mogą ulec zmianie

Czas trwania studiów:

 • 2 semestry, 355 h (w tym wizyta studyjna oraz przygotowanie projektu końcowego)
 • zajęcia realizowane są w ramach 12 zjazdów, w piątki 17:00-21:00 (online) oraz soboty i niedziele 9:00-18:00 (stacjonarnie lub online)

Organizacja zajęć:

 • Zajęcia stacjonarne i online realizowane są w ramach wykładów, w tym wykładów specjalnych, ćwiczeń, pracy własnej oraz wizyty studyjnej,
 • Zajęcia online odbywają się poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle,
 • Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym raz w miesiącu w piątki, soboty i niedziele z wyłączeniem świąt i wakacji, oraz wolnych weekendów. Organizator w sytuacjach losowych zastrzega możliwość realizacji dodatkowego terminu zjazdu,
 • Wykłady specjalne w ramach Loży Ekspertów odbywają się poza wyznaczonymi terminami zjazdów
 • Miejsce realizacji zajęć: Akademia Humanitas w Gliwicach
 • Zajęcia prowadzone będą w języku polskim oraz angielskim ( zajęcia w jezyku angielskim z tłumaczem)

Organizator w sytuacjach losowych zastrzega możliwość realizacji dodatkowego terminu zjazdu. 

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych MBA (Master of Business Administration) jest uczestnictwo, w co najmniej 80% zajęć, zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, oraz obrona grupowego projektu końcowego przygotowanego pod kierunkiem opiekuna merytorycznego. 

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz dyplom potwierdzający realizację studiów z partnerem zagranicznym Bratislava University of Economics and Management   

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Magdalena Kazimierczuk - Kierownik działu rekrutacji i sprzedaży
tel.:  539 264 917 lub 538 020 103
e-mail: magdalena.kazimierczuk@humanitas.edu.pl

Partnerzy

Partner strategiczny:

Bratislava University of Economics and Management is modern private university offering all three levels of university education with a focus on Economics and Management. Bratislava is located in the heart of Europe, just 60 km from the Vienna International airport, it’s a modern city with around 650 000 inhabitants, linked with the history of former Austrian- Hungarian Empire as a coronation city. Slovakia is a member of the Schengen area European Union, NATO, and OECD.

Education
Our university is training professionals for private as well as public sector administration by providing higher education in study programs in the study field Economics and Management according to the current European educational trends.

Research
Bratislava University of Economics and Management has a Certification by the Ministry of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic, of the qualification to perform research and development. Performing basic research and widening the knowledge of economics, management of enterprises and in public administration by disseminating its results. Promoting current knowledge on trends in the understanding and approach to individual fields of economics and management of Small and Medium Entrepreneurship as well as in Public Administration and thereby contributing to enhanced employment opportunity of its graduates in an increasingly competitive environment of an integrating world.

Study programs
Bratislava University of Economics and Management based on the resolution of the Minister of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic after the prior approval of the Accreditation Commission is entitled to provide higher education in the following study programs within the study field Economics and Management:

 • Business Economics and Management
 • Management of Small and Medium Entrepreneurship
 • Public Administration

PhD study
Bratislava University of Economics and Management is entitled to award an academic degree Philosophiae doctor “PhD.” to graduates of full-time and part-time studies in doctoral study programs:

 • Management of Small and Medium Entrepreneurship
 • Public Administration

 

Etapy procesu rekrutacji

Etapy rekrutacji:

Liczba miejsc limitowana, liczy się kolejność zgłoszeń oraz warunki rekrutacji podane poniżej.


1. Wypełnij i wydrukuj 
kwestionariusz on-line

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić jedynie do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić jedynie do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • CV lub biogram zawodowy 
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat

3. Dokonaj opłat za studia:​

(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna – 200 zł

następnie

 • wpisowe - 300 zł

4. Prześlij zeskanowane dokumenty e–mailem na adres mba.rekrutacja@humanitas.edu.pl

5. Postępowanie kwalifikacyjne

 

Po przesłaniu dokumentów w formie elektronicznej, specjalista do spraw studiów MBA skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia zgłoszenia i informacji zwrotnej o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

6. Następnie otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje wszystkie koszty, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:


Magdalena Kazimierczuk - Kierownik działu rekrutacji i sprzedaży
tel.:  539 264 917 lub 538 020 103
e-mail: magdalena.kazimierczuk@humanitas.edu.pl

 

 

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
 • Możliwość indywidualnego ustalenia rat

 

Wariant 1 Płatność należności w całości

Raty

Cena studiów

10% zniżki
(student/absolwent)

1

15 000 zł 

13 500 zł

 

Wariant 2. Płatność należności semestralnie w 3 ratach

Raty

Cena studiów

10% zniżki
(student/absolwent)

1

5000  zł 

4 500 zł

2

5000  zł 

4 500 zł

3

5000  zł 

4 500 zł

 

Wariant 2. Płatność należności semestralnie w 9 ratach

Raty

Cena studiów

10% zniżki
(student/absolwent)

1

1 600 zł 

1 500 zł

2

1 675 zł 

1 500 zł

3

1 675 zł 

1 500 zł

4

1 675 zł 

1 500 zł

5

1 675 zł 

1 500 zł

6

 1 675 zł 

1 500 zł

7

1 675 zł 

1 500 zł

8

1 675 zł 

1 500 zł

9

1 675 zł 

1 500 zł

 

Pozostałe opłaty:

 • opłata postępowania kwalifikacyjnego 200 zł
 • wpisowe 300 zł

Opłatę postępowania kwalifikacyjnego należy uiścić w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:

ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932,

tytułem: Imię, nazwisko, kierunek studiów

Przed podpisaniem przez Kandydata umowy o świadczenie usług edukacyjnych należy dokonać opłaty wpisowej w wysokości 300,00 zł. Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego, W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres, MBA

Ważne - Liczba miejsc limitowana