Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Executive MBA - dla zarządzających w firmie rodzinnej

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Zapisz się! lub Zadzwoń teraz

Prezentacja kierunku

Cel studiów:

Transformacja pokoleniowa, przemiany społeczne i gospodarcze stawiają nowe wyzwania przed współczesnymi przywódcami. Celem studiów Executive MBA - dla zarządzających w firmie rodzinnej w firmie rodzinnej jest wszechstronne i kompleksowe przygotowanie liderów do zarządzania organizacją w zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym środowisku zewnętrznym oraz wewnętrznym, jaki tworzy rodzina właścicieli. Program realizowanego projektu zakłada wyposażenie uczestników zarówno w kompetencje przywódcze jak również w przekrojową wiedzę z obszaru zarządzania..

Właściciele przechodząc zmianę pokoleniową chcą przekazać zarządzanie profesjonalistom, również spoza grona rodziny właścicielskiej. Założeniem kierunku jest przygotowanie świadomych i gotowych na wyzwania liderów, podejmujących się zarządzania firmami rodzinnymi.

Adresaci studiów Executive MBA:

 • Przedsiębiorcy - osoby zarządzające własnymi firmami,
 • Sukcesorzy - osoby, które są przygotowywane do przejęcia firm rodzinnych,
 • Kadra menedżerska firm rodzinnych - osoby pracujące w firmach rodzinnych na stanowiskach kierowniczych,
 • Osoby aspirujące do zajmowania stanowisk kierowniczych w firmach rodzinnych, ukierunkowane na pozyskanie wielopłaszczyznowej, nowoczesnej wiedzy i umiejętności z obszaru zarządzania firmą rodzinną,
 • Kandydaci do zasiadania w radach nadzorczych spółek - ukończenie studiów Executive MBA - dla zarządzających w firmie rodzinnej daje możliwość ubiegania się o kandydaturę do rad nadzorczych,
 • Członkowie zarządów i rodzin biznesowych, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności związane z profesjonalnym zarządzaniem biznesem, aby jeszcze lepiej nadzorować i rozwijać firmy rodzinne,
 • Profesjonalni doradcy i współpracownicy firm rodzinnych - osoby związane z firmami, które współpracują blisko z biznesem rodzinnym.

Absolwenci studiów Executive MBA potrafią:

 • definiować i podejmować skutecznie wyzwania związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem rodzinnym,
 • identyfikować wartości, dzięki którym firma rodzinna osiągnęła określoną pozycję rynkową
 • przygotować się do przeprowadzenia sukcesji
 • kierunkować działania strategiczne wzmacniające pozycję konkurencyjną
 • opracowywać skuteczne modele biznesowe
 • definiować najlepsze dla firmy kierunki strategiczne
 • podejmować wybory wzmacniające konkurencyjność przedsiębiorstwa
 • wpływać na siebie i na współpracowników do działania z jeszcze większym zaangażowaniem
 • komunikować się z różnymi grupami interesariuszy związanymi z przedsiębiorstwem uwzględniając przy tym ich poziomy wartości i celów
 • prowadzić dialog międzypokoleniowy
 • rozumieć i neutralizować konflikty w przedsiębiorstwie rodzinnym

Co zyskujesz?

1. Wiedza i umiejętności na miarę menedżerów firm rodzinnych

 • program studiów opracowany przez ekspertów Akademii Humanitas, która jest uczelnią niepubliczną i jednocześnie firmą rodzinną oraz Instytut Biznesu Rodzinnego
 • zajęcia prowadzone  przez wysokiej klasy ekspertów  praktyków i teoretyków – z każdego obszaru programu
 • uczestnicy studiów zostaną także wyposażeni w miękkie kompetencje przywódcze oraz wiedzę z zakresu family business i zarządzania organizacją w zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednorodnym środowisku zewnętrznym oraz wewnętrznym, jakie tworzy rodzina właścicieli
 • zajęcia w języku polskim, część wykładów prowadzona przez ekspertów
  z zagranicy w języku angielskim i/lub niemiecki (z uczestnictwem tłumacza)
 • wykładowcy Programu to specjaliści w zakresie family business, a także praktycy – właściciele dużych polskich firm rodzinnych
 • zagraniczni eksperci, którzy zasilają kadrę dydaktyczną wnoszą spojrzenie wielopokoleniowe, które w Polsce dopiero tworzymy, po latach przerwy
 • warsztatowy charakter zajęć: nastawienie na praktyczne ćwiczenie umiejętności
  w odniesieniu do realnych przypadków (case study) biznesowych uczestników
 • organizacja procesu dydaktycznego zakłada m.in. dużą cześć pracy własnej (uczestnicy przyjeżdżają na zjazdy przygotowani), dyskusji panelowych, warsztatów i spotkań z właścicielami firm, którzy zaproszeni do współpracy będą dzielić się własnymi historiami, refleksjami, doświadczeniem
 • świadectwa potwierdzającego ukończenie studiów Executive MBA, wydane przez Akademię Humanitas
 • możliwość zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa po ukończenie studiów Executive MBA dla firm rodzinnych. Ukończenie studiów Master of Bussines Administration daje możliwość ubiegania się o kandydaturę do rad nadzorczych zgodnie z Art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

2. Komfortowa organizacja studiów na miarę uczestnika premium

 • dedykowany opiekun studiów Executive MBA, zapewniający wsparcie premium podczas całego toku studiów
 • niezmienne czesne i brak opłaty wakacyjnej
 • możliwość płatności w ratach (cena studiów pozostaje niezmienna)
 • komfort podczas zajęć prowadzonych w komfortowej sali MBA w Akademii Humanitas, oferującym wysokiej jakości usługi, spełniające oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów
 • zajęcia prowadzone przez zagranicznych wykładowców będą odbywały z udziałem tłumacza, by usprawnić odbiór przekazywanych treści
 • zajęcia będą odbywać się z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi w danym czasie obostrzeniami

3. Specjalny pakiet dodatkowych korzyści dla uczestników studiów

 • warsztat diagnostyczny kompetencji menedżerskich DC dla każdego Uczestnika studiów Executive MBA dla firm rodzinnych
 • dodatkowe wykłady w ramach Loży Ekspertów. Spotkania to cyklu zajęć prowadzonych przez wysokiej klasy ekspertów praktyków z dziedziny. Założeniem cyklu jest przedstawienie bieżących trendów w zarządzaniu, tematów istotnych wynikających ze zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym
 • możliwość zakupu indywidualnych sesji coachingowych i mentorskich wzmacniających rozwój i kompetencje każdego z uczestników
 • zniżka 30 % na na wydarzenia organizowane przez Instytut Biznesu Rodzinnego
 • po ukończeniu studiów Executive MBA bezpłatna przynależność do elitarnego Klubu Liderów Humanitas.

Program

Program:

Program studiów Executive MBA - dla zarządzających w firmie rodzinnej został opracowany w odpowiedzi na potrzeby, wyzwania i przemiany stojące przed osobami zarządzającymi firmami rodzinnymi. W obliczu nadchodzącej zmiany pokoleniowej, z którą obecnie i w ciągu najbliższej dekady, będą mierzyć się firmy rodzinne w Polsce, niezbędne jest wykształcenie profesjonalistów kompleksowo przygotowanych do przejęcia roli osoby zarządzającej firmą, którzy będą gotowi kontynuować misję firmy w oparciu o wartości, jakie niesie ze sobą rodzinny biznes.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie Akademii Humanitas w zakresie kształcenia kadr zarządzających oraz we współpracy merytorycznej z Instytutem Biznesu Rodzinnego powstały jedyne w Polsce studia MBA bazujące na doświadczeniach zagranicznych programów MBA dedykowanych biznesowi rodzinnemu. Zagraniczne wzorce i wiedza merytoryczna Instytutu Biznesu Rodzinnego osadzona w polskich realiach prowadzenia firmy sprawiają, że przygotowany program studiów jest unikatowy i doskonale dopasowany do potrzeb przyszłych i obecnych menadżerów zarządzających biznesem rodzinnym.

Dzięki współpracy z szerokim gronem specjalistów powstał program, który przygotowuje kompetentnych, odpowiedzialnych i profesjonalnych liderów, gotowych efektywnie zarządzać najważniejszymi problemami strategicznymi dotykającymi przedsiębiorstwa, w szczególności specyficznymi trudnościami, które dotyczą przedsiębiorstw rodzinnych. Unikatowe na skalę kraju rozwiązania łączące ze sobą wiedzę menedżerską Akademii Humanitas i doświadczenie Instytutu Biznesu Rodzinnego związaną z prowadzeniem firm rodzinnych w Polsce, są podwalinami pod kierunkowe i systemowe kształcenie kadr menedżerskich, które staną się realną alternatywą dla właścicieli firm rodzinnych w obliczu trudności z związanych z brakiem sukcesora, a tym samym pozwolą na profesjonalną kontynuację działania rodzinnej firmy.

RAMOWY PROGRAM: 

MODUŁ I KOMPETENCJE OSOBISTE - DOBROSTAN MENEDŻERA:

 • Warsztat diagnostyczny - sesja diagnostyczna kompetencji menedżerskich
 • Trening siły i odporności psychicznej
 • Inteligencja emocjonalna lidera
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Networking i personal branding

MODUŁ II ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ:

 • Zarządzanie strategiczne
 • Ekonomia menedżerska
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza  
 • Marketing i budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku
 • Zarządzanie procesami biznesowymi
 • Organizacja cyfrowa
 • Zarządzanie jakością

MODUŁ III ŚWIADOME PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM:

 • Efektywne przywództwo
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie zmianą
 • Lider w roli negocjatora
 • Komunikacja menedżerska

MODUŁ IV PRAWO W BIZNESIE:

 • Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
 • Podstawy prawa gospodarczego

MODUŁ V: LIDER W FIRMIE RODZINNEJ 

 • Specyfika zarządzania firmą rodzinną                    
 • Zarządzanie strategiczne w firmie rodzinnej                          
 • Projektowanie innowacji                            
 • Innowacyjne strategie oparte na zrównoważonym rozwoju                        
 • Budowanie wizerunku firmy rodzinnej                 
 • Internacjonalizacja firmy rodzinnej                       
 • Fuzje i przejęcia                            
 • System nadzoru właścicielskiego                           
 • Budowanie majątku, dywersyfikacja i family office                     
 • Proces zarządzania sukcesją wewnątrz i zewnątrzrodzinną

MODUŁ VI: DYPLOMOWY

WIZYTA STUDYJNA 

Organizacja zajęć:

 • czas trwania: 3 semestry
 • pierwsze dwa semestry realizowane są na ogólnym programie menedżerskim, na trzecim semstrze relziowany jest program dedykowany dla liderów firm rodzinnych            
 • zajęcia realizowane są w ramach wykładów, w tym wykładów specjalnych, ćwiczeń pracy własnej oraz wizyt studyjnych
 • zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym raz w miesiącu  w piątki  17:00-21:00 (online) oraz soboty i niedziele 9:00-18:00 (stacjonarnie)z wyłączeniem świąt i wakacji oraz wolnych weekendów
 • wykłady specjalne w ramach Loży Ekspertów odbywają się poza wyznaczonymi terminami zjazdów
 • miejsce realizacji zajęć: Sosnowiec oraz wyjazdy studyjne wg programu

W przypadku konieczności zmiany formy zajęć na hybrydową. Uczelnia oferuje pełne wsparcie techniczne w zakresie korzystania z narzędzi online oraz szkolenie przed rozpoczęciem zajęć.

Zajęcia będą odbywały się w trybie stacjonarnym, jednak w przypadkach niezależnych od organizatora Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji i formy zajęć.

* Organizator w sytuacjach losowych zastrzega możliwość realizacji dodatkowego terminu zjazdu.

 • zniżka 30 % na na wydarzenia organizowane przez Instytut Biznesu Rodzinnego

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Sybilla Salisz - Zastępca Kierownika Działu rekrutacji i współpracy z otoczeniem
tel.: 538-020-103, e-mail: mba.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Kadra dydaktyczna

Kadra prowadzących to specjalnie dobrani dla potrzeb kierunku praktycy – prawnicy, menadżerowie, coachowie, sukcesorzy oraz trenerzy będący ekspertami w zakresie prowadzonych zajęć. Wykładowcy Programu to specjaliści w zakresie family business, a także praktycy – właściciele dużych polskich firm rodzinnych.

dr Adrianna Lewandowska

Przewodnicząca Rady Programowej Programu MBA dla Zarządzających w Firmie Rodzinnej. Wizjonerka polskiej przedsiębiorczości rodzinnej, strateg, doradca, architekt sukcesu wielu polskich firm rodzinnych. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym oraz strategiach rozwoju dla przedsiębiorstw, jak również w strategiach sukcesyjnych oraz coachingu. Założyciel i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, właściciel Adrianna Lewandowska Family Business Consulting. Absolwentka zagranicznego MBA, stypendysta Uniwersytetu St.Gallen w Center for Family Business i Uniwersytetu Wiedeńskiego w Institut für Familienunternehmen. Wykładowca licznych programów MBA, akredytowany partner PARP, członek Międzynarodowej Sieci Doradców Strategicznych w Berlinie oraz IFERA, autorka książek, felietonistka, inicjator Akademii Sukcesora i edukacji w ramach nextGeneration. Posiada liczne kontakty z praktykami z całej Europy Zachodniej w zakresie tematyki zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą oraz motywowania, ze szczególnym uwzględnieniem firm rodzinnych. Współpracuje z managerami wielu różnych firm i branż w zakresie ukierunkowania strategicznego ich firm oraz zbudowania przewagi konkurencyjnej.

mgr Roman Wieczorek

Przewodniczący Rady Biznesu przy Programie MBA dla Zarządzających w Firmie Rodzinnej. Szef Zespołu Ekspertów Instytutu Biznesu Rodzinnego. Były prezes i v-ce prezes zarządu światowego Grupy Skanska SA zatrudniającej 50 tys. pracowników z obrotem 16 mld euro. W grudniu 2016 roku postanowił zakończyć swoją karierę zawodową. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego i jest członkiem Consilium przy Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi wykłady MBA w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jest członkiem Międzynarodowej Grupy Doradców Instytutu CEELI (Central and Eastern European Low Initiative Institute) z siedzibą w Pradze. To również Przewodniczący Rady Nadzorczej Ośrodka Profilaktyki Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, członek Rady Nadzorczej Duda Cars Mercedes Benz, członek Consilium przy Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Lingwistyki Stosowanej PWSZ w Lesznie, wykładowca MBA, członek Rady Instytutu Humanites w Warszawie. Doradca Biznesu i mentor.

  

mgr Szymon Trzebiatowski

Finansista z wykształcenia, wieloletni praktyk controllingu i manager. Przez prawie 25 lat związany z największym prywatnym pracodawcą w Poznaniu i Wielkopolsce, Firmą Volkswagen Poznań sp. z o.o., w tym przez 8 lat w funkcji członka zarządu ds. finansowych, organizacji i IT (ponad 10 tys. pracowników, 12 mld zł inwestycji od 1993 roku, 18 mld zł obrotu rocznie). Lider wielu innowacyjnych projektów w zakresie przyszłościowych rozwiązań mobilności oraz nowych metod pracy dających satysfakcję pracownikom i wysoce efektywne rozwiązania organizacji. Zwolennik łączenia tradycyjnych rozwiązań organizacyjnych z kreatywnością design thinking, sprawnością metod zwinnych, czy skutecznością scruma poza IT. Mentor talentów, coach dla przyszłych managerów. Mentor finansowy w indywidualnym programie akceleracyjnym dedykowanym polskim startupom technologicznym. Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca Biznesu.

  

dr hab. inż. Ewa Więcek – Janka

Doktor habilitowana w naukach społecznych w dziedzinie nauki o zarządzaniu i jakości, magister psychologii, inżynier zarządzania kieruje Zakładem Marketingu i Rozwoju Organizacji na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Od 2002 roku zajmuje się badaniami nad funkcjonowaniem przedsiębiorstw rodzinnych. Wydała ponad sto siedemdziesiąt publikacji w czasopismach naukowych. Wyniki swoich badań referowała na kilkudziesięciu konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Zrealizowała dziesięć staży zagranicznych na światowych uczelniach.
Jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Systemów Szarych oraz ekspertką Instytutu Biznesu Rodzinnego i członkinią: FaBeRNET Family Business Research Network, Family Business Foundation, Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu i Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

prof. Jacek Lipiec

Profesor w Instytucie Przedsiębiorstwa w Zakładzie Przedsiębiorstwa Rodzinnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Współtworzył koncepcję ładu przedsiębiorstwa rodzinnego w firmie rodzinnej Roleski - Konstytucja firmy rodzinnej Roleski (2010 r.) oraz w Grupie Łapaj - Statut dziedzictwa rodzinnej Grupy Łapaj (2011 r.). Brał udział jako ekspert w pracach Komitetu Ekonomiczno-Społecznego nad opinią w sprawie przedsiębiorstw rodzinnych w Europie jako źródła ponownego wzrostu gospodarczego i lepszych miejsc pracy przygotowaną pod kierunkiem Prof. Jana Klimka, Dyrektora Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego w obszarach ładu rodzinnego i finansów.

mgr Katarzyna Barcińska

Skuteczna menedżerka, posiadające szerokie doświadczenie w zarządzaniu marketingiem, budowaniu marki, projektami i zespołami oraz skutecznym przeprowadzaniu organizacji przez proces zmiany. Wierzy w marketing zintegrowany nastawiony na dostarczaniu wartości dla klientów. Posiada doświadczenie w koordynacji marketingu i sprzedaży, obsłudze klienta, budowaniu relacji biznesowych, budowaniu skutecznej komunikacji,  tworzeniu strategii  brandingowych także dla firm rodzinnych. Jest przekonana, że firmy rodzinne są wyjątkowe,  bo nastawione są na trwanie i rozwój, dbają o swoich pracowników, dostarczają klientom nie tylko dobre produkty i usługi, ale przede wszystkim inwestują czas i energie w prawdziwe relacje z klientami, partnerami biznesowymi i pracownikami. Współtwórczyni narzędzi, z obszaru komunikacji i HR,  wspierających sukcesję dla firm rodzinnych wypracowanych w ramach projektu „Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych” realizowanego z funduszu UE w latach 2011-2013.  Ekspertka IBR  w obszarach zarządzania marką, budowania strategii marketingowych oraz zarządzania zmianami w związanych z sukcesją.

dr hab. Alicja Hadryś

Ekspert ds. Internacjonalizacji firm rodzinnych oraz projektowania modeli biznesowych związanych z ekspansją zagraniczną. Zajmuje się także zarządzaniem zasobami ludzkimi, budowaniem pozycji lidera oraz tematyką kobiet w biznesie. Doktor  habilitowany nauk ekonomicznych. Ekspert Unii Europejskiej, PARP oraz Instytutu Biznesu Rodzinnego. Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej oraz Visiting Professor Lethbridge University w Kanadzie. Członek międzynarodowej organizacji IFERA (International Family Enterprises Research Academy) zrzeszającej badaczy i przedsiębiorstwa rodzinne z całego świata, The European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB) oraz organizacji Vital Voices.

mgr Anna Bielak – Dworska

Przedsiębiorca w drugim pokoleniu. Od 2004 zaangażowana w działalność rodzinnej firmy. Fundatorka Fundacji Stajnia i liderka organizacji. Jest odpowiedzialna za program rewitalizacji, w tym budowania międzynarodowej społeczności Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich. Współzałożycielka nieformalnej grupy ekspertów ds. rewitalizacji, współautorka programu edukacyjnego „Akademia Liderów Społecznych” i programu merytorycznego laboratorium rewitalizacji „ReviLAB”. Jest autorką i liderem merytorycznym międzynarodowej konferencji i warsztatów service design sprint „Co-design your P(a)lace oraz programu edukacyjno-projektowego dla młodych profesjonalistów "Co-design Your Place" i "Summer Volunteer Programme". Ekspertka w prestiżowym programie menadżerskim dla sukcesorów – Akademia Sukcesora oraz mentorka The Industry Mentoring Program na London College of Communication. W latach 2008-2016 była odpowiedzialna za zarządzanie marketingiem i rozwój biznesu w rodzinnej firmie. 

Marietta Mucha, Instytut Biznesu Rodzinnego

Ekspert w zespole ekspertów Instytutu Biznesu Rodzinnego. Service designer i praktyk w wykorzystaniu kreatywnych metod i narzędzi service design oraz design thinking wspierających procesy generowania rozwiązań odpowiadających potrzebom klientów. Trener metodologii service design, facylitator i warsztatowiec, prowadząca licznych sprintów strategicznych dla firm rodzinnych i ich zespołów. Aktywnie eksploruje i wykorzystuje metody kreatywne, projektując i modyfikując narzędzia projektowe; mapy interesariuszy, badania użytkowników, persony, user journey, blueprinting, Business Model Canvas do działań projektowych nastawionych na realizację celów organizacji.

Absolwentka innowacyjnego kierunku MA Service Experience Design and Innovation na University of the Arts w Londynie, oraz Zarządzania Przedsiębiorstwami na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Absolwentka Programu Managerskiego AKADEMIA SUKCESORA 2019. Certyfikowany AGILE Project Manager. Ciągle pogłębia wiedzę w obszarach USER EXPERIENCE oraz UX Design.

Związana z przedsiębiorczością rodzinną i działaniami Instytutu Biznesu Rodzinnego, aktywnie wspierając jego inicjatywy i wydarzenia, prowadząc sesje warsztatowe dla młodego pokolenia firm rodzinnych. Od 6 lat prowadząca Kongresu dla młodego pokolenia przedsiębiorczości rodzinnej NEXT Generation.

Bogdan Koczorowski

Menedżer, wieloletni prezes, wiceprezes oraz dyrektor handlowy w dużych organizacjach zatrudniających do 11 tys. pracowników. Zarządzał m.in. strukturami sprzedaży w mBanku, grupie Ergo Hestia, HDI Asekuracja/Tryg, grupie Poczty Polskiej czy Wiener TU. Praktyk z 20-letnim doświadczeniem we wdrażaniu Balanced Scorecard (BSC), lider projektów strategicznych w powyższych spółkach oraz firmach rodzinnych.

Obecnie od 2016 r. prowadzi jako właściciel firmę doradztwa biznesowego Koczorowski Business Consulting, jest ekspertem w Lewandowska i Partnerzy, gdzie prowadzi liczne projekty budowy strategii i jej wdrożenia w firmach rodzinnych. Jako praktyk zarządzania sprzedażą doradza w projektach doskonalenia działów handlowych, szukania nowych dróg w modelu biznesowych poprzez internacjonalizację biznesu i wdrożenie technologii.

Z wykształcenia magister zarządzania strategicznego POU/WSZ w Warszawie, posiada tytuł MBA Oxfoord Brookes University. Prowadzi również zajęcia z zarządzania strategicznego i internacjonalizacji biznesu w Wyższej Szkole Bankowej (WSB) oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Olga Borgieł

Ekspertka specjalizująca się w psychologii przywództwa i wpływu, doradca i coach dla szefów firm, menedżerów oraz ekspertów najwyższego szczebla w organizacjach w zakresie kształtowania wizerunku, budowania autorytetu, tworzenia strategii wewnętrznego employer brandingu opartego na empowermencie. Dużą wagę w budowaniu wizerunku przykłada do wpływu kluczowych osób w kształtowaniu silnej i zrównoważonej kultury biznesowej stanowiącej przewagę konkurencyjną organizacji.

Opiera ideę kreacji indywidualnego wizerunku na wykorzystaniu autentycznych potencjałów osób, przyczyniając się do pogłębiania zaufania i uwypuklania konstruktywnych cech stanowiących podstawę do tworzenia wiarygodnego i profesjonalnego image.

Pracuje z przedstawicielami biznesu w obszarze dresscodu, etykiety biznesu, komunikacji interpersonalnej, wywierania wpływu, świadomej kreacji, budowania i rozwoju kariery zawodowej poprzez osiągnięcia i współpracę z zespołami.

Przygotowywała szereg publicznych wystąpień oraz różnorodnych działań w obszarze strategii HR i EB dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, ekspertów zarówno w sferze treści, jak i komunikacji wizerunkowej.

Uczestniczy w wielu innowacyjnych projektach rozwojowych dla kadr międzynarodowych korporacji, jak i firm rodzinnych z kapitałem polskim i zagranicznym. Jest aktywną mentorką w programach mentoringowch.

Uczelnie i specjalizacje: Uniwersytet Śląski Katowice, TTT, Infinet, the University of Wales, The Coaching Academy London.

Członkini organizacji biznesowych: Woman In Leadership, IFERA.

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego program MBA dla Zarządzających w Firmie Rodzinnej jest tak ważny?

Po pierwsze – spójrzmy na dane liczbowe. W Polsce jest 828 tys. firm, które nazywają się „rodzinnymi” – w zależności od badań, około połowę z nich czeka zmiana pokoleniowa w ciągu najbliższych pięciu lat (przyjmijmy 414 tys. firm). Ale tylko 8% „dzieci” z firm rodzinnych (dorosłych!) chce przejąć odpowiedzialność i zarządzanie. Oznacza to, że 92% (aż 381 tys. firm) będzie szukać profesjonalnych partnerów poza rodziną – managerów, którzy nie tylko mają potrzebne biznesowe wiedzę i doświadczenie, ale też rozumieją specyfikę przedsiębiorstwa rodzinnego. 

Po drugie – Instytut Biznesu Rodzinnego na co dzień pracuje z firmami rodzinnymi i wie, że bardzo trudne jest dopasowanie oczekiwać właścicieli i managerów – obie strony muszą nauczyć się ułożenia zasad współpracy i empatii. To kluczowe, aby ta współpraca ułożyła się dobrze dla obu stron.

Dla kogo?

Do programu MBA zapraszamy, jeśli pracujesz w firmie rodzinnej jako manager / kierownik / dyrektor / członek zarządu – widzisz już pewne różnice w pracy w firmie rodzinnej, ale chcesz być lepiej przygotowany do bycia partnerem rodziny biznesowej!

Zachęcamy do udziału także osoby aspirujące do zajmowania stanowisk kierowniczych w firmach rodzinnych, ukierunkowane na pozyskanie wielopłaszczyznowej, nowoczesnej wiedzy i umiejętności z obszaru zarządzania firmą rodzinną.

To program dla Ciebie, jeśli dziś pracujesz w firmie nierodzinnej / korporacji – myślisz o zmianie pracy i rozważasz współpracę z firmą rodzinną.

Zapraszamy także kandydatów do zasiadania w radach nadzorczych spółek - ukończenie studiów Master of Business Administration daje możliwość ubiegania się o kandydaturę do rad nadzorczych.

Z udziału skorzystają także przedsiębiorcy – właściciele, członkowie rodzin i sukcesorzy firm rodzinnych, a także profesjonalni doradcy i współpracownicy firm rodzinnych - osoby związane z firmami, które współpracują blisko z biznesem rodzinnym.

Czym różni się ten program od innych programów MBA?

Program MBA dla Zarządzających w Firmie Rodzinnej jest skierowany do osób, które chcą nauczyć się, jak zostać partnerem rodziny właścicielskiej w firmie rodzinnej. Program zawiera wszystkie biznesowe obszary, które zawierają standardowe programy MBA – wszystkie w ujęciu tradycyjnym oraz właściwym dla przedsiębiorstwa rodzinnego.

Dodatkowo program porusza takie zagadnienia jak:

 • Ogólne różnice w zarządzaniu firmą rodzinną i nierodzinną
 • Obszar zmiany pokoleniowej – sukcesji wewnątrz- i zewnątrzrodzinnej
 • Obszar systemu nadzoru właścicielskiego
 • Obszar controllingu w ujęciu właścicielskim
 • Obszar budowania marki firmy rodzinnej
 • Wątki emocjonalne i komunikacyjne, które w firmie rodzinnej są kluczowe oraz wiele innych.

Czemu służy rozmowa kwalifikacyjna? Czy ma na celu sprawdzenie wiedzy?

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest głównie omówienie zainteresowań, potrzeb i oczekiwań kandydata – wszystko po to, aby program był jak najlepiej dopasowany do każdego z uczestników – preferujemy indywidualne podejście!

Na czym polega indywidualne podejście, o którym piszą Państwo w materiałach informacyjnych?

Dla każdego z uczestników program zaczyna się od Sesji Diagnostycznej. To badanie talentów i mocnych stron każdego z uczestników. 

Przy programie MBA działa Rada Biznesu – w jaki sposób uczestnicy mają zapewnioną bliskość praktyków biznesu?

Rada Biznesu to gremium kilkunastu właścicieli wiodących polskich przedsiębiorstw rodzinnych – Rada proponuje obszary tematyczne, które włączamy do programu, także w czasie trwania danej edycji – tak aby program był jak najbliżej biznesu.

W każdym module organizowane jest jedno spotkanie z przedstawicielem Rady (stacjonarnie lub online), dodatkowo przewidzieliśmy 2 wizyty studyjne w podczas trwania całego programu – to najlepsza okazja, żeby poznać inne biznesy „od środka” i wymienić doświadczenia.   

Co zmieni się w mojej relacji z rodziną właścicielską, gdy skończę program?

Po ukończeniu Programu MBA dla Zarządzających w Firmie Rodzinnej będziesz lepiej rozumiał specyfikę firmy rodzinnej – jej wyzwania i możliwości. Zdobędziesz wiedzę także z zakresu m.in. procesu sukcesji, ładu rodziny, fundacji firmy rodzinnej – obszarów specyficznych dla przedsiębiorstwa rodzinnego, w których właściciele szukają wsparcia. Jednocześnie brakuje osób wewnątrz firmy, które rozumiałyby te wyzwania, dlatego kończąc program zyskujesz ogromny atut. Kończąc program staniesz się partnerem rodziny właścicielskiej i zdobędziesz jej zaufanie.

W jakim języku odbywają się zajęcia z kadrą zagraniczną?

Wszystkie zajęcia odbywają się w języku polskim lub angielskim z zapewnionym tłumaczeniem symultanicznym na język polski.

 

 

 

Partnerzy

O Partnerze Merytorycznym- Instytucie Biznesu Rodzinnego

Instytut Biznesu Rodzinnego jest Centrum Usług dla Firm Rodzinnych, ośrodkiem dialogu, w ramach którego polskie rodziny biznesowe, świat nauki, młodzi liderzy przedsiębiorczości szukają inspiracji dla swoich rodzin, biznesów. IBR powstał w 2011 roku z naukowego zainteresowania firmami rodzinnymi Adrianny Lewandowskiej oraz jej osobistej historii mającej swoje źródła w wielopokoleniowej rodzinie przedsiębiorców.

Każdego roku Instytut organizuje szereg wydarzeń dedykowanych firmom rodzinnym, które zawsze są unikatową platformą wymiany doświadczeń i okazją do nawiązania bezcennych relacji biznesowych. Stale się rozwijamy, by być blisko realnych problemów biznesów rodzinnych i angażujemy się, by móc być realnym wsparciem dla właścicieli rodzin biznesowych. Chcemy, by rodziny biznesowe mogły doświadczać więcej harmonii we własnych rodzinach i by polskie firmy rodzinne miały szansę na realizację marzenia o biznesowej wielopokoleniowości.

Centrum usług dla Firm Rodzinnych realizujemy przez trzy filary: doradczy, edukacyjny, badawczo-rozwojowy.

Doradczy:

Specjalizujemy się w doradztwie sukcesyjnym i strategicznym. Nasze doświadczenie to wiele lat praktycznej pracy zarządczej i operacyjnej, dzięki której wiemy, z jakimi wyzwaniami biznesowymi i rodzinnymi mierzą się firmy rodzinne w drodze do profesjonalizacji. 

Doradzamy w procesach sukcesji, które definiujemy jako najważniejsze wyzwanie każdej firmy rodzinnej która marzy o wielopokoleniowości. Sukcesja to wielowymiarowy proces, którego celem jest zachowanie ciągłości firmy oraz zadbanie o harmonię rodziny. Pomagamy wypracować własne zasady, rodzinne ustalenia, regulacje, które służą firmie i rodzinie. Wraz z rodzinami opracowujemy konstytucje rodzinne, które regulują ład rodzinny, ad biznesu i ład własności.

Wspieramy w rozwoju kompetencji managerów i sukcesorów prowadząc projekty indywidualnego rozwoju pod okiem  doświadczonych mentorów.

Edukacyjny:

Tworzymy platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy światem nauki i biznesu. Organizujemy kongresy zrzeszające przedsiębiorców rodzinnych z całej Polski przekazując z pomocą ekspertów bezcenną wiedzę i poszerzając kompetencje.

Zapraszamy do wystąpień międzynarodowych i rodzimych przedsiębiorców rodzinnych, którzy dzielą się własną historią i perspektywą na biznes rodzinny. 

Prowadzimy Akademię Sukcesora, program manedżerski dedykowany następcom z rodzin biznesowych. Realizujemy dedykowane warsztaty szkoleniowe w zakresie innowacji, controllingu finansowego i brandingu, dopasowane do optyki rodzinnej firmy. 

Badawczo- rozwojowy:

Prowadzimy badania naukowe i analizy na temat przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce i zagranicą, wynikami dzielimy się w naszych raportach, książkach i portalach, dzięki czemu popularyzujemy wiedzę o istocie firm rodzinnych oraz procesu sukcesyjnego, który jest kluczowym wyzwaniem stojącycm przed większością z nich. Formułujemy idee i koncepcje profesjonalizacji przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce.

 

O Partnerze Instytucjonlnym - Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została powołana przez 103 założycieli 13 lutego 1990 roku i zarejestrowana 21 marca 1990 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Izba posiada osobowość prawną na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczychi własnego Statutu.

RIG jest kontynuatorem tradycji Izby Handlowej powstałej w Katowicach w 1922 roku, a od 1927 roku Śląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej – działającej do 1950 roku.

RIG w Katowicach zrzesza przedsiębiorstwa. Regularnie odbywają się spotkania Klubu Członkowskiego, firmy mają dostęp do bazy pozostałych członków i mogą nawiązywać wzajemne kontakty biznesowe, a także oferowane im są zniżki na usługi.

Współpraca Międzynarodowa jest jednym z filarów działalności. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wspomaga przedsiębiorców w zakresie nawiązywania i prowadzenia współpracy z podmiotami zagranicznymi, wydatnie wspomagając proces internacjonalizacji polskich firm, wspiera budowę wizerunku Śląska jako nowoczesnego regionu, powiązanego więziami gospodarczej współpracy z szeregiem państw europejskich i azjatyckich.

W ofercie znajduje się także:

 • wyszukiwanie partnerów biznesowych na rynkach zagranicznych,
 • organizacja spotkań B2B,
 • analiza zagranicznych rynków pod kątem wprowadzenia danego produktu/usługi klienta,
 • tworzenie baz danych oraz teleadresowych firm z określonych przez klienta branż na wybranych rynkach zagranicznych,
 • asysta przy organizacji międzynarodowych spotkań B2B.

RIG w Katowicach przyznaje rokrocznie wiele nagród, między innymi Laury Umiejętności i Kompetencjioraz Śląską Nagrodę Jakości, która jest regionalnym odpowiednikiem Polskiej Nagrody Jakości.

Od 2011 roku przez RIG w Katowicach organizowany jest Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Izba prowadzi również arbitraż, czyli nowoczesny, posiadający długą tradycję tryb rozstrzygania spraw cywilnych i gospodarczych. Sąd Arbitrażowy został powołany w 1991 r. przy RIG w Katowicach i Górnośląskim Towarzystwie Gospodarczym w Katowicach i od tego czasu działa jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów o charakterze krajowym i międzynarodowym w ramach postępowania arbitrażowego bądź mediacji. Może administrować arbitraże ad hoc. Sprawy rozpatrywane są poufnie, w jednej instancji.

Akademia Humanitas od wielu lat współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wspierając placówki edukacyjne, przedsiębiorców, a także inicjując i włączając się w organizację szeregu przedsięwzięć o charakterze naukowym, prospołecznym i biznesowym. Lista podmiotów z którymi aktywnie współdziała na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego jest długa i wciąż się poszerza, dlatego nie mogło nas zabraknąć w gronie firm zrzeszonych w Izbie.

 

Współpraca między Izbą a Akademią Humanitas trwa już od kilkunastu lat, a w 2015 roku została sformalizowana w postaci porozumienia między obiema instytucjami. Łączą nas zbieżne cele w obszarze edukacji, a także rozwoju i promocji przedsiębiorczości. Od 2022 roku Akademia Humanitas jest członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej, z kolei Izba sprawuje patronat instytucjonalny nad studiami Master of Business Administration – dla zarządzających w firmie rodzinnej i studiami LLM - Krajowe i międzynarodowe prawo gospodarcze i handlowe dla praktyków.

Rada Programowa

Prof. nadzw. dr hab. Joachim Foltys - Wyższa Szkoła Humanitas

Praktyk, nauczyciel akademicki. Dyrektor, prezes, członek zarządu kilku firm. Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Opolskiej, nauczyciel akademicki o wieloletnim doświadczeniu krajowym i międzynarodowym. Współpracował z licznymi uczelniami w Polsce i poza granicami oraz z różnymi organizacjami publicznymi. Przewodniczący i członek zarządu w wielu gremiach (np. Związku Rzemiosła Polskiego, Związku Górnośląskiego, Krajowej Izby Gospodarczej, TNOIK i innych). Autor patentów i wzorów użytkowych, kierownik badawczych projektów krajowych i międzynarodowych. Autor wielu publikacji krajowych i zagranicznych z dziedziny zarządzania, w tym outsourcingu i MŚP. Członek rad naukowych konferencji międzynarodowych i czasopism na temat zarządzania.

Prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk

Naukowiec, menedżer nauki, publicysta. Jako profesor Wyższej Szkoły Humanitas pracuje równolegle w dwóch instytutach: Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz Instytucie Nauk Prawnych. Od 2014 roku pełni funkcję rektora Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. W 2006 roku, mając 25 lat, został najmłodszym doktorem nauk humanistycznych w Polsce, a obecnie jest najmłodszym polskim rektorem. Od blisko 15 lat prowadzi własną firmę szkoleniowo-konsultingową, pełni też funkcję członka zarządu Fundacji „Humanitas” (zajmującej się m.in. problematyką zarządzania uczelniami) oraz pełnomocnika zarządu i eksperta Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Przez wiele lat pracował jako kierownik działu promocji i rzecznik prasowy w szkolnictwie wyższym. Był także dziennikarzem specjalizującym się w tematyce edukacyjnej. Jako ekspert z zakresu zarządzania i marketingu doradza zarządom spółek prawa handlowego, samorządom terytorialnym i organizacjom pozarządowym. Od 2021 roku jest ekspertem zewnętrznym Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii (członek Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji przy Ministerstwie). Założyciel i dyrektor pierwszej w Polsce Poradni Prawa Akademickiego, udzielającej pomocy studentom i nauczycielom akademickim w kwestiach związanych z przestrzeganiem praw studenckich. Jako sędzia społeczny – ławnik orzeka w wydziale karnym Sądu Okręgowego w Katowicach. W latach 2012-2014 pełnił funkcję eksperta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - członka zespołu przyznającego Stypendia za wybitne wyniki w nauce dla studentów i doktorantów. Od 2020 roku jest Członkiem Komisji Konkursowej na Najlepszego Ucznia Rzeczypospolitej Polskiej „Uczeń z Pasją”. Audytor Programu „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, w którym certyfikuje polskie firmy, oceniając ich działania w zakresie zarządzania innowacjami i kapitałem ludzkim. Autor kilkudziesięciu prac naukowych na temat zarządzania, marketingu, public relations i ustroju wymiaru sprawiedliwości. Autor pierwszej w Polsce monografii na temat partycypacyjnego modelu public relations. Swoje badania naukowe prowadził m.in. w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Francji i Irlandii.

dr Adrianna Lewandowska

Przewodnicząca Rady Programowej Programu MBA dla Zarządzających w Firmie Rodzinnej. Wizjonerka polskiej przedsiębiorczości rodzinnej, strateg, doradca, architekt sukcesu wielu polskich firm rodzinnych. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym oraz strategiach rozwoju dla przedsiębiorstw, jak również w strategiach sukcesyjnych oraz coachingu. Założyciel i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, właściciel Adrianna Lewandowska Family Business Consulting. Absolwentka zagranicznego MBA, stypendysta Uniwersytetu St.Gallen w Center for Family Business i Uniwersytetu Wiedeńskiego w Institut für Familienunternehmen. Wykładowca licznych programów MBA, akredytowany partner PARP, członek Międzynarodowej Sieci Doradców Strategicznych w Berlinie oraz IFERA, autorka książek, felietonistka, inicjator Akademii Sukcesora i edukacji w ramach nextGeneration. Posiada liczne kontakty z praktykami z całej Europy Zachodniej w zakresie tematyki zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą oraz motywowania, ze szczególnym uwzględnieniem firm rodzinnych. Współpracuje z managerami wielu różnych firm i branż w zakresie ukierunkowania strategicznego ich firm oraz zbudowania przewagi konkurencyjnej.

prof. Jacek Lipiec

Profesor w Instytucie Przedsiębiorstwa w Zakładzie Przedsiębiorstwa Rodzinnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Współtworzył koncepcję ładu przedsiębiorstwa rodzinnego w firmie rodzinnej Roleski - Konstytucja firmy rodzinnej Roleski (2010 r.) oraz w Grupie Łapaj - Statut dziedzictwa rodzinnej Grupy Łapaj (2011 r.). Brał udział jako ekspert w pracach Komitetu Ekonomiczno-Społecznego nad opinią w sprawie przedsiębiorstw rodzinnych w Europie jako źródła ponownego wzrostu gospodarczego i lepszych miejsc pracy przygotowaną pod kierunkiem Prof. Jana Klimka, Dyrektora Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego w obszarach ładu rodzinnego i finansów.

Dr inż. Małgorzata Smolarek - Wyższa Szkoła Humanitas

Wykładowca akademicki w zakresie nauk zarządzania. Specjalność naukowa: przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Nauczyciel akademicki, były dziekan Społecznej Akademii Nauk, autor wielu publikacji z zarządzania przedsiębiorstwem, strategii oraz przedsiębiorczości. Autor badań związanych z zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz zarządzaniem kapitałem ludzkim

dr hab. Maciej Stradomski Prof. UEP

Doktor habilitowany finansów. Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na którym przez lata pełnił rolę Kierownika Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Biznesu Rodzinnego. Członek Zarządu CMT Advisory. Autor oraz recenzent licznych publikacji naukowych oraz prasowych. Specjalizuje się w dziedzinie transakcji fuzji i przejęć na rynku prywatnym, strategii finansowych oraz nadzoru właścicielskiego. Prowadzi liczne projekty z zakresu pozyskiwania finansowania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Przez kilkanaście lat związany był z bankowością i funduszem typu private equity. Pełni również rolę członka rad nadzorczych w spółkach kapitałowych.

Sonia Tatar

Lider z ponad 26-letnim doświadczeniem w szeroko pojętym zarządzaniu biznesem i globalnym sektorze szkolnictwa wyższego. Od marca 2018 roku Corporate Governance Centre (ICGC).

Sonia współpracuje z zarządami firm działających międzynarodowo, pomagając w globalnej ekspansji i wspierając liderów. Przed dołączeniem do INSEAD zajmowała stanowisko Dyrektora Generalnego Worldwide w najwyżej ocenianej instytucji - Les Roches Global Hospitality Education. Była odpowiedzialna za globalną sieć kampusów Les Roches w Szwajcarii, Hiszpanii, Chinach i Jordanii. W 2016 roku uruchomiła i z sukcesem otworzyła nowy kampus w Chicago, pozszerzając zasięg instytucji o rynek amerykański.

Jako silna orędowniczka świadomego przywództwa Sonia była prelegentem na licznych forach, takich jak African Conference Światowej Organizacji Turystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych, wraz z urzędnikami rządowymi i przedsiębiorcami, konferencja Women in Leadership w Azji i Global Lodging Forum we Francji. W 2013 roku została uznana za „Women of Power” w regionie Alp Szwajcarskich. INSEAD - jedna z największych prywatnych szkół zarządzania i biznesu na świecie, założona w 1957 roku. Ma trzy kampusy – we Francji, w Singapurze oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W rankingach Financial Times i The Wall Street Journal INSEAD regularnie plasuje się wśród najlepszych szkół biznesu na świecie. W 2016 i 2017 roku została uznana za najlepszą szkołę biznesową (MBA) na świecie według Financial Times.

INSEAD - jedna z największych prywatnych szkół zarządzania i biznesu na świecie, założona w 1957 roku. Ma trzy kampusy – we Francji, w Singapurze oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W rankingach Financial Times i The Wall Street Journal INSEAD regularnie plasuje się wśród najlepszych szkół biznesu na świecie. W 2016 i 2017 roku została uznana za najlepszą szkołę biznesową (MBA) na świecie według Financial Times.

dr hab. inż. Ewa Więcek – Janka

Doktor habilitowana w naukach społecznych w dziedzinie nauki o zarządzaniu i jakości, magister psychologii, inżynier zarządzania kieruje Zakładem Marketingu i Rozwoju Organizacji na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Od 2002 roku zajmuje się badaniami nad funkcjonowaniem przedsiębiorstw rodzinnych. Wydała ponad sto siedemdziesiąt publikacji w czasopismach naukowych. Wyniki swoich badań referowała na kilkudziesięciu konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Zrealizowała dziesięć staży zagranicznych na światowych uczelniach.
Jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Systemów Szarych oraz ekspertką Instytutu Biznesu Rodzinnego i członkinią: FaBeRNET Family Business Research Network, Family Business Foundation, Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu i Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

dr Marta Widz

Dyrektor w Family Office Research w Wealth Management Institute (WMI) i kluczowy członek zespołu kierowniczego Global-Asia Family Office (GFO Circle), gdzie odpowiada za badania i rozwój. Jej zainteresowania i osiągnięcia badawcze obejmują zarządzanie biznesem rodzinnym, ład rodziny, zrównoważony rozwój oraz wealth management. Członek International Family Enterprise Research Academy (IFERA), Academy of Management (AOM) oraz Family Firm Institute (FFI), gdzie pełniła funkcję współprzewodniczącej Rady Programowej 2020 FFI Global Conference. W gronie Top 100 Influencer w rankingu Family Capital.

Rada Biznesu

mgr Roman Wieczorek

Przewodniczący Rady Biznesu przy Programie MBA dla Zarządzających w Firmie Rodzinnej. Szef Zespołu Ekspertów Instytutu Biznesu Rodzinnego. Były prezes i v-ce prezes zarządu światowego Grupy Skanska SA zatrudniającej 50 tys. pracowników z obrotem 16 mld euro. W grudniu 2016 roku postanowił zakończyć swoją karierę zawodową. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego i jest członkiem Consilium przy Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi wykłady MBA w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jest członkiem Międzynarodowej Grupy Doradców Instytutu CEELI (Central and Eastern European Low Initiative Institute) z siedzibą w Pradze. To również Przewodniczący Rady Nadzorczej Ośrodka Profilaktyki Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, członek Rady Nadzorczej Duda Cars Mercedes Benz, członek Consilium przy Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Lingwistyki Stosowanej PWSZ w Lesznie, wykładowca MBA, członek Rady Instytutu Humanites w Warszawie. Doradca Biznesu i mentor.

Leszek Kaszuba

Prezes firmy Jamalex Sp. z o.o. Leszek Kaszuba jest związany z izbą leszczyńską od ponad 25 lat, a od 13 lat pełni funkcję Wiceprezesa. Jest jednym z inicjatorów i założycieli samorządu gospodarczego (Leszczyńskiej Izby Gospodarczej). Aktywny działacz gospodarczy i społeczny. Radny Miasta Leszna w latach 1990-1994.

W latach 2009-2010 przewodniczył Lokalnej Grupie Wsparcia przy realizacji projektu RUnUP – Rola szkół wyższych w rozwoju gospodarczym miast w ramach program URBACT II (Partnerzy projektu skupili się na utworzeniu silnej struktury tzw. „potrójnej spirali” , czyli szkoły wyższe – przedsiębiorcy – administracja, co miało doprowadzić do wykorzystania istniejącej wiedzy i kompetencji lokalnych szkół wyższych jako instrumentu wsparcia miejscowego rozwoju gospodarczego. Współpraca na tym poziomie doprowadziła do utworzenia studiów dualnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie.

Członek Rady Biznesu i koordynator Regionalnego Forum ds. Kształcenia i Gospodarki. Wiceprzewodniczący Wielkopolskiej Rady 30.

Przez 14 lat związany z międzynarodowym przedsiębiorstwem budowlanym Skanska, a obecnie Prezes firmy Jamalex Sp. z o.o.

Jamalex jest firmą rodzinną.

Więcej o firmie na: https://www.jamalex.pl/ 

Artur Kazienko – Kazar

Przedsiębiorca i ekspert rynku mody z blisko 30-letnim doświadczeniem w branży, specjalista od negocjacji i zarządzania strategicznego. Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą odzieżową, jeden z założycieli firmy Kazar w 1990 r. Twórca sukcesu marki Kazar i Kazar Studio na rynku polskim i zagranicznym, pod jego zarządem firma stała się liderem w branży i zdobyła wiele prestiżowych nagród m.in. Gazele Biznesu, Superbrands, Fashion Retailer of the Year czy Solidny Pracodawca Roku.

Więcej o firmie na: www.kazar.com

Adam Kenkel - Grupa Werner Kenkel

Współwłaściciel polskiej, rodzinnej firmy, która od 43 lat z sukcesem działa w branży opakowań tekturowych i jest liderem w branży wśród polskich firm rodzinnych. Firma założona przez ojca Adama - Wernera Kenkel w 1979r. zajmuje się produkcją tektury falistej, opakowań tekturowych oraz ekspozytorów z tektury. Pod marką Werner Kenkel kryją się obecnie 3 zakłady produkcyjne o łącznej powierzchni 100 000m2, 1700 zatrudnionych pracowników oraz ponad 1000 klientów.

Więcej o firmie na: https://wernerkenkel.com.pl 

 

Bogusław Kowalski, Graal

Założyciel i współwłaściciel Grupy Kapitałowej Graal będącej właścicielem wiodących marek w rynku rybnym w Polsce. Od ponad 33 lat kieruję spółkami Grupy przeprowadzając w tym czasie największą na naszym rodzimym rynku konsolidacje branży. W ciągu trzech lat zakupił 8 spółek i z sukcesem połączył je w jeden spójny organizm. Obecnie prowadzone przez niego firmy dostarczają na Polski rynek 70% puszek rybnych i łososi wędzonych oraz ok 40% dań gotowych oraz eksportują produkty do 38 krajów na 5 kontynentach. Laureat nagrody Przedsiębiorca Roku EY. Wybitny menedżer z silnymi umiejętnościami przywódczymi, łączący pasję do z doskonałą umiejętnością analizowania otoczenia biznesowego i wykorzystywania pojawiających się możliwości.

Filip Makowski – Prezes Zarządu w firmie York PL

Absolwent kierunku Handel Zagraniczny na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i programu Executive MBA w Aalto University Helsinki.

Od ponad 20 lat związany z firmą rodzinną York PL, polskim producentem artykułów do utrzymania czystości. Karierę zawodową rozpoczął od działu eksportu. Następnie rozwijał się na stanowisku Dyrektora Handlowego. Od 11 lat kieruje firmą YORK PL wraz z podległymi spółkami zagranicznymi. 

Prywatnie mąż i ojciec Gabi i Janka. Pasjonat żeglarstwa. Kocha swobodę i decyzyjność, jaką daje funkcja sternika, ale nie zapomina, że bez dobrej załogi nie da się daleko dopłynąć.

Więcej o firmie na: https://york.pl/ 

Dr Adam Mokrysz - Prezes Grupy Mokate

Sukcesor i lider rodzinnego biznesu Grupy MOKATE. Wiedzę, umiejętności zdobywał pracując od podstaw w obszarach marketingu, zakupów oraz sprzedaży. Dzięki jego 20-letniemu zaangażowaniu w rozwój produktów B2B i B2C (detaliczny, markowy i międzynarodowy), a także pracy nad wzrostem eksportu przez dotarcie do rynków ponad 70 krajów, Grupa MOKATE należy dzisiaj do czołówki polskich producentów eksportowych, a eksport stanowi dziś 70% jej przychodów. W styczniu 2016 roku przejął funkcję prezesa grupy, odpowiada za rozwój nowych kierunków biznesowych, tworzy i rozwija międzynarodową tożsamość firmy. Na rynkach międzynarodowych jest postrzegany jako wiodący ekspert w branży FMCG z Europy Środkowej.

Za swoją działalność otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. Srebrny Krzyż Zasługi 2018, Lider Polskiego Biznesu, Złoty Super Cezar Śląskiego Biznesu, EY Przedsiębiorca Roku 2018, Menadżer Roku 2017, Mistrz Biznesu – Kategoria Sukcesja 2018, Inwestor bez Granic 2019, ENTREPRENEUR MAGNUS 2018, Wybitny Przedsiębiorca – Polish African Business Achievements Awards 2019.

Ukończył Akademią Ekonomiczną im. K. Adamieckiego w Katowicach (kierunek zarządzanie i marketing). W 2004 roku obronił tytuł magistra na wydziale Handlu Międzynarodowego University of London. W latach 2008-2009 ukończył studia podyplomowe IMD-AEDP – Accelerated Executive Development Program na Uniwersytecie w Lozannie. W 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych – nauk o zarządzaniu na macierzystej uczelni w Katowicach.

Od dziecka gra w szachy, które popularyzuje w Polsce. Wspiera rozwój lokalnych społeczności poprzez projekt Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez szachy w szkole”. Regularnie współorganizuje turnieje i mistrzostwa szachowe w myśl hasła „MOKATE pobudza myślenie”, jest zaangażowanym, aktywnym partnerem Polskiego Związku Szachowego. Długofalowym celem Adama jest wprowadzenie gry w szachy do szkół podstawowych jako przedmiotu obowiązkowego. W wolnym czasie uprawia nurkowanie, tenis stołowy i koszykówkę. Jest fascynatem kontynentu afrykańskiego.

Prywatnie jest mężem Katarzyny Mokrysz oraz ojcem trójki dzieci: Teresy, Kazimierza i Adama.

Marcin Ochnik – Prezes Zarządu OCHNIK S.A.

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie. Od dzieciństwa związany z rodzinnym przedsiębiorstwem, od 2003 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Przeprowadził udaną zmianę profilu działalności firmy z produkcyjnego na handlowy, w pełni poświęcając się budowie sieci sprzedaży, liczącej dziś ponad 100 salonów.

Zarządzając dynamicznie rozwijającą się firmą rodzinną, szczególną uwagę przywiązuje do zagadnień związanych z budowaniem kultury organizacyjnej. Wartości, którymi kierują się osoby pracujące w OCHNIKU – uczciwość, wzajemny szacunek, zaangażowanie i troska o budowanie przyjaznej atmosfery pracy – stanowią istotny element strategii biznesowej spółki.

Żonaty, ma dwóch synów. W wolnych chwilach czyta książki o tematyce psychologicznej. Pasjonuje się sklejaniem modeli samolotów z okresu II wojny światowej.

Więcej o firmie na: https://ochnik.com/ 

Henryk Orfinger – Przewodniczący Rady Nadzorczej DR IRENA ERIS S.A.

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Współwłaściciel Grupy Dr Irena Eris.

W latach 1999-2019 Przewodniczący Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Od 2019 r. Pierwszy Wiceprezydent Konfederacji Lewiatan. Twórca i wieloletni Prezes Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.  Od 2006 do 2011 współtworzył i pełnił funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia  „Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna”, którego celem jest wspomaganie rozwoju turystyki w zachodniej części Mazur. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004r.) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014r.) Od 2018 r. przewodniczący Prezydium Rady Firm Rodzinnych przy Konfederacji Lewiatan. Członek Rady Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy!” oraz Rady Biznesu przy Instytucie Biznesu Rodzinnego. Od grudnia 2020 członek Rady Gospodarczej – Zespołu Doradców ds. Gospodarczych przy marszałku Senatu Rzeczypospolitej X kadencji. Laureat wielu nagród i wyróżnień z obszaru przedsiębiorczości, działalności społecznej oraz na rzecz firm rodzinnych.

Więcej o firmie na: https://www.drirenaeris.com/en/

Ewald Raben - Prezes Zarządu Grupy Raben

Człowiek Roku Rzeczpospolita TSL Awards 2022, Przedsiębiorca Roku 2012 w Polsce oraz laureat nagrody LEO 2018 w kategorii "Przedsiębiorca Roku" w Niemczech przyznawanej przez Deutsche Verkehrs-Zeitung. Urodził się w Winterswijk w Holandii. Studiował na Wyższej Szkole Transportu i Logistyki w Rotterdamie. W 1991 r. założył polski oddział rodzinnej firmy. W tym czasie firma zatrudniała zaledwie 12 osób, a jej obroty wynosiły 5 milionów euro.

W ciągu ponad 30 lat działalności stworzył europejską firmę zajmującą się nie tylko transportem drogowym, ale również kompleksowymi usługami obejmującymi logistykę kontraktową, transport morski i lotniczy, transport FTL i intermodalny oraz logistykę produktów świeżych w temperaturze kontrolowanej pod marką Fresh Logistics.

Obecnie Grupa Raben zatrudnia ponad 10 000 pracowników, dysponuje 1 300 000 m² powierzchni magazynowej, a globalne obroty firmy osiągnęły ponad 1,5 miliarda euro. Oddziały Grupy znajdują się w 15 krajach europejskich: Austria, Bułgaria, Czechy, Estonia, Gracja, Holandia, Niemcy, Węgry, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Ukraina, Rumunia, Włochy.

Ewald Raben jest nie tylko dyrektorem generalnym. Zna logistykę od podszewki, już jako młody chłopak pracował w rodzinnej firmie, prowadząc ciężarówkę i przenosząc palety. Zawsze był tam, gdzie jest jego zespół „People with drive”, podzielając misję, wizję i wartości Grupy Raben. Firma prowadzi swoją działalność w sposób zrównoważony, dlatego konsekwentnie realizuje swoją strategię ESG opartą na trzech filarach: odpowiedzialny biznes, ochrona środowisko oraz wpływ społeczny. Ewald przeprowadził wiele kampanii i inicjatyw promujących ekologiczne rozwiązania, bezpieczeństwo na drogach, znaczenie transportu i zdrowego stylu życia.

Więcej o firmie: https://polska.raben-group.com

Zbigniew Sosnowski – KROSS

Polski przedsiębiorca, założyciel i właściciel marki KROSS. Od ponad trzydziestu lat Zbigniew Sosnowski tworzy i kreuje polski i europejski rynek rowerowy. Zaczynał od jednego sklepu na Mazowszu, dziś kontroluje największego polskiego producenta jednośladów, który eksportuje swoje produkty do ponad pięćdziesięciu krajów na całym świecie. KROSS stale powiększa udziały w krajowym rynku, buduje własną sieć sprzedaży, dynamicznie rozwija się na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka jest właścicielem holenderskiej marki rowerów Multicycle oraz polskiego LeGrand.

Zbigniew Sosnowski przez ponad 30 lat stał na czele przedsiębiorstwa a od 2021 roku zasiada w Radzie Nadzorczej. Obecnie skupia się na rozbudowie innych firm należących do Grupy Rodziny Sosnowskich. W jej skład wchodzą między innymi spółka deweloperska Novdom oraz producent izolacji termicznej Evertec. Zbigniew Sosnowski wraz z rodziną angażuje się w działalność na rzecz społeczności lokalnej ziemi przasnyskiej. W 2004 roku został uhonorowany tytułem „Przedsiębiorca Roku” w konkursie organizowanym przez firmę EY. Rok później znalazł się wśród 34 finalistów międzynarodowej edycji konkursu, którzy zostali wyłonieni z ponad dziesięciu tysięcy najlepszych przedsiębiorców na świecie.   

Więcej o firmie: https://kross.eu/pl/

Grzegorz Wróbel – Blachotrapez Sp. z o.o.

Interim manager, trener, consultant zarządzania. Praktyk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarach zarządzania, zarządzania sprzedażą i reorganizacji przedsiębiorstw.

 Z wykształcenia inżynier leśnik, absolwent podyplomowej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie („Zarządzanie małymi i średnimi firmami”) oraz „Szkoły Trenerek i Trenerów Heuresis”.

Doświadczenia sprzedażowe i managerskie zdobywał w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych - w branży budowlanej, wyposażenia wnętrz, informatycznej, FMCG, a także turystycznej. Specjalizuje się w projektach z zakresu organizacji i zarządzania (strategiczne, operacyjne, bieżące), zarządzania sprzedażą (strategie sprzedażowe, marketingowe, budowanie i zarządzanie zespołem sprzedaży), zarządzania zmianą, optymalizacji działania firm i procesów w nich zachodzących.

Pomaga w usprawnianiu i zmienianiu biznesów, z naciskiem na poprawę efektywności i wzrost kompetencji kadry managerskiej. Głównym kryterium oceny realizowanych procesów doradczych, czy managerskich jest ich skuteczność i trwałość wdrażanych rozwiązań.

Jako konsultant/doradca uczestniczył w projektach finansowanych przez Unię Europejską w zakresie reorganizacji firm, zarządzania zmianą i procesów sukcesyjnych w biznesie.

Od wielu lat związany z firma Blachotrapez - jako Dyrektor Zarządzający odpowiada za sferę operacyjną Spółki oraz realizację nowych przedsięwzięć biznesowych i inwestycyjnych.

Tomasz Zjawiony, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Etapy procesu rekrutacji

Etapy rekrutacji:

Liczba miejsc limitowana, liczy się kolejność zgłoszeń oraz warunki rekrutacji podane poniżej.

1.Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić jedynie do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić jedynie do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • CV lub biogram zawodowy 
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat

3. Dokonaj opłat za studia:

(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna – 200 zł

następnie

 • wpisowe - 300 zł

4. Prześlij zeskanowane dokumenty e–mailem na adres mba.rekrutacja@humanitas.edu.pl

5. Rozmowa kwalifikacyjna

Po przesłaniu dokumentów w formie elektronicznej, specjalista ds. studiów MBA skontaktuje się w celu potwierdzenia zgłoszenia i umówienia terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas niej zostanie dokonana ocena predyspozycji i kompetencji do zarządzania firmą rodzinną.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub w drodze elektronicznej.

Rozmowę kwalifikacyjną poprowadzą:

Anna Andre – Wiceprezes firmy ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp. k., Sukcesorka. Od lat zawiązana z firmą z nastawieniem jej dynamicznego rozwoju. Absolwentka Finansów i Rachunkowości oraz prestiżowego Programu Akademia Sukcesora. Jest ambasadorką Akademii Sukcesora – w świetnej relacji z uczestnikami.

Szymon Trzebiatowski – Finansista z wykształcenia, wieloletni praktyk controllingu i menedżer. Przez prawie 25 lat związany z Firmą Volkswagen Poznań sp. z o.o., w tym przez 8 lat w funkcji członka zarządu ds. finansowych, organizacji i IT (ponad 10 tys. pracowników, 12 mld zł inwestycji od 1993 roku, 18 mld zł obrotu rocznie). Zwolennik łączenia tradycyjnych rozwiązań organizacyjnych z kreatywnością design thinking, sprawnością metod zwinnych, czy skutecznością scruma poza IT. Mentor talentów, coach dla przyszłych menedżerów.

6. Następnie otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje wszystkie koszty, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Sybilla Salisz - Zastępca Kierownika Działu rekrutacji i współpracy z otoczeniem
tel.: 538-020-103, e-mail: mba.rekrutacja@humanitas.edu.pl

 

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
 • Możliwość indywidualnego ustalenia rat

Cena za całość studiów (3 semestry)  - 29 500 zł. 

Pozostałe opłaty: opłata za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 200 zł. 

Opłatę postępowania kwalifikacyjnego należy uiścić w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:

ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932, tytułem: Imię, nazwisko, kierunek studiów. 

Przed podpisaniem przez Kandydata umowy o świadczenie usług edukacyjnych należy dokonać opłaty wpisowej w wysokości 300 zł. 

Wariant 1 Płatność należności w całości

Raty

Cena studiów

1

29 500 zł 

 

Wariant 2. Płatność należności w 3 ratach

Raty

Cena studiów

1

10 000 zł

2

10 000 zł

3

9 500 zł

 

Wariant 2. Płatność należności w 9 ratach

Raty

Cena studiów

1

3 500 zł 

2

3 250 zł

3

3 250 zł

4

3 250 zł

5

3 250 zł

6

3 250 zł

7

3 250 zł

8

3 250 zł

9

3 250 zł