Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Dla zarządzających w firmie rodzinnej

Prezentacja kierunku

Biznes rodzinny jest filarem polskiej gospodarki. Prężnie rozwijające się firmy oparte na wartościach rodzinnych, tworzone z myślą o przyszłych pokoleniach, stoją obecnie przed wyzwaniami rozwijającego się w szybkim tempie świata, przemian pokoleniowych oraz profesjonalizacji zarządzania.

Studia Master of Business Administration dla zarządzających w firmie rodzinnej są programem skrojonym na miarę potrzeb menedżerów wiążących swoją karierę zawodową z biznesem rodzinnym oraz dla obecnych i przyszłych firm rodzinnych.

Studia Master of Business Administration (MBA) dla zarządzających w firmie rodzinnej powstały z myślą o zorientowanych na sukces menedżerach i osobach aspirujących do obejmowania stanowisk zarządczych w firmach rodzinnych, dla których podstawę do działania stanowią rozwój osobisty, a także zdobycie aktualnej i wielopłaszczyznowej wiedzy oraz umiejętności z obszaru profesjonalnego zarządzania firmą rodzinną. 

Celem studiów MBA dla zarządzających w firmie rodzinnej jest wykształcenie kadry menedżerskiej doskonale zorientowanej we współczesnych trendach związanych z rozwojem biznesu rodzinnego, osiągających sukces w biznesie, nie zatraciwszy wartości przyświecających biznesowi rodzinnemu.

Wyższa Szkoła Humanitas oferuje pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych w Europie, prestiżowy program MBA dla zarządzających w firmie rodzinnej – to prestiżowy dyplom studiów MBA oraz dedykowany firmom rodzinnym program studiów. Studia przygotowane we współpracy z Instytutem Biznesu Rodzinnego. WSH będąc uczelnią niepubliczną jest także firmą rodzinną.

Uczelnia współpracuje merytorycznie z Instytutem Biznesu Rodzinnego (IBR), który specjalizuje się w doradztwie, edukacji oraz aspekcie badawczo-rozwojowym w zakresie przedsiębiorczości rodzinnej. Na bazie dotychczasowej współpracy, doświadczeń oraz wieloletnich obserwacji powstał pomysł organizacji profesjonalnych studiów MBA dedykowanych osobom zarządzających w firmach rodzinnych. Współcześni liderzy biznesów rodzinnych stale pracują z zaangażowaniem i pasją, tworząc świetnie prosperujące firmy w oparciu o wartości rodzinne. Obecnie osoby odpowiedzialne za zarządzanie takim typem firmy stają w obliczu nowych wyzwań, takich jak transformacja pokoleniowa, przemiany społeczne i gospodarcze.

Aktualni oraz przyszli liderzy firm rodzinnych potrzebują wysokiej jakości praktycznej edukacji dopasowanej specjalnie do ich potrzeb i zorientowanej na specyfikę firm rodzinnych, która zapewni im samorozwój oraz profesjonalne narzędzia i wiedzę do jeszcze skuteczniejszego i efektywniejszego zarządzania biznesem.

Program kierunku jest odpowiedzią na wyzwania i przemiany stojące przed osobami zarządzającymi firmami rodzinnymi lub też osobami, które aspirują do przejmowania odpowiedzialności za zarządzanie firmą rodzinną po założycielach. Uczestnicy studiów otrzymają wiedzę, kompetencje i umiejętności, które są elementem ogólnych programów MBA, a dodatkowo każdy z obszarów zostanie znacznie poszerzony o aspekty związane z funkcjonowaniem, rozwojem i zarządzaniem biznesem rodzinnym.

MBA dla firm rodzinnych przygotuje kompetentnych, odpowiedzialnych i profesjonalnych menedżerów, gotowych efektywnie zarządzać najważniejszymi problemami strategicznymi dotykającymi przedsiębiorstwa, w szczególności do tych specyficznych wyzwań, przed którymi stają przedsiębiorstwa rodzinne.

MBA dla zarządzających w firmie rodzinnej to szansa na poszerzenie wiedzy, ale także wymianę doświadczeń i nawiązanie nowych znajomości z czołowymi osobami polskiego biznesu, ekspertami międzynarodowej oraz słuchaczami, którzy swojego zawodowego rozwoju chcą doświadczać w zarządach firm rodzinnych.

Ponadto ukończenie studiów MBA dla firm rodzinnych umożliwia zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Ukończenie studiów Master of Business Administration daje możliwość ubiegania się o kandydaturę do rad nadzorczych zgodnie z Art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Adresaci studiów MBA:

 • Przedsiębiorcy - osoby zarządzające własnymi firmami,
 • Sukcesorzy - osoby, które są przygotowywane do przejęcia firm rodzinnych,
 • Kadra menedżerska firm rodzinnych - osoby pracujące w firmach rodzinnych na stanowiskach kierowniczych,
 • Osoby aspirujące do zajmowania stanowisk kierowniczych w firmach rodzinnych, ukierunkowane na pozyskanie wielopłaszczyznowej, nowoczesnej wiedzy i umiejętności z obszaru zarządzania firmą rodzinną,
 • Kandydaci do zasiadania w radach nadzorczych spółek - ukończenie studiów Master of Business Administration daje możliwość ubiegania się o kandydaturę do rad nadzorczych,
 • Członkowie zarządów i rodzin biznesowych, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności związane z profesjonalnym zarządzaniem biznesem, aby jeszcze lepiej nadzorować i rozwijać firmy rodzinne,
 • Profesjonalni doradcy i współpracownicy firm rodzinnych - osoby związane z firmami, które współpracują blisko z biznesem rodzinnym.

Co zyskujesz?

1. Wiedza i umiejętności na miarę menedżerów firm rodzinnych

 • program studiów opracowany przez ekspertów Wyższej Szkoły Humanitas, która jest uczelnią niepubliczną i jednocześnie firmą rodzinną oraz Instytut Biznesu Rodzinnego
 • 455 godzin zajęć w okresie 3 semestrów prowadzonych przez wysokiej klasy ekspertów  praktyków i teoretyków – z każdego obszaru programu
 • uczestnicy studiów zostaną także wyposażeni w miękkie kompetencje przywódcze oraz wiedzę z zakresu family business i zarządzania organizacją w zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednorodnym środowisku zewnętrznym oraz wewnętrznym, jakie tworzy rodzina właścicieli
 • zajęcia w języku polskim, część wykładów prowadzona przez ekspertów
  z zagranicy w języku angielskim i/lub niemiecki (z uczestnictwem tłumacza)
 • wykładowcy Programu to specjaliści w zakresie family business, a także praktycy – właściciele dużych polskich firm rodzinnych
 • zagraniczni eksperci, którzy zasilają kadrę dydaktyczną wnoszą spojrzenie wielopokoleniowe, które w Polsce dopiero tworzymy, po latach przerwy
 • warsztatowy charakter zajęć: nastawienie na praktyczne ćwiczenie umiejętności
  w odniesieniu do realnych przypadków (case study) biznesowych uczestników
 • organizacja procesu dydaktycznego zakłada m.in. dużą cześć pracy własnej (uczestnicy przyjeżdżają na zjazdy przygotowani), dyskusji panelowych, warsztatów i spotkań z właścicielami firm, którzy zaproszeni do współpracy będą dzielić się własnymi historiami, refleksjami, doświadczeniem
 • świadectwa potwierdzającego ukończenie studiów MBA, wydane przez Wyższą Szkołę Humanitas
 • możliwość zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa po ukończenie studiów MBA dla firm rodzinnych. Ukończenie studiów Master of Bussines Administration daje możliwość ubiegania się o kandydaturę do rad nadzorczych zgodnie z Art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

2. Komfortowa organizacja studiów na miarę uczestnika premium

 • dedykowany opiekun studiów MBA, zapewniający wsparcie premium podczas całego toku studiów
 • niezmienne czesne i brak opłaty wakacyjnej
 • możliwość płatności w ratach (cena studiów pozostaje niezmienna)
 • komfort podczas zajęć prowadzonych w Hotelu Centrum Sosnowiec, oferującym wysokiej jakości usługi, spełniające oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów
 • zajęcia prowadzone przez zagranicznych wykładowców będą odbywały z udziałem tłumacza, by usprawnić odbiór przekazywanych treści
 • zajęcia będą odbywać się z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi w danym czasie obostrzeniami

3. Specjalny pakiet dodatkowych korzyści dla uczestników studiów

 • warsztat diagnostyczny kompetencji menedżerskich DC dla każdego Uczestnika studiów MBA dla firm rodzinnych
 • dodatkowe wykłady w ramach Loży Ekspertów. Spotkania to cyklu zajęć prowadzonych przez wysokiej klasy ekspertów praktyków z dziedziny. Założeniem cyklu jest przedstawienie bieżących trendów w zarządzaniu, tematów istotnych wynikających ze zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym
 • możliwość zakupu indywidualnych sesji coachingowych i mentorskich wzmacniających rozwój i kompetencje każdego z uczestników
 • po ukończeniu studiów MBA bezpłatna przynależność do elitarnego Klubu Liderów Humanitas.

Program

Pobierz program studiów w formacie PDF: KLIKNIJ TUTAJ

Program:

Program studiów MBA dla zarządzających w firmie rodzinnej został opracowany w odpowiedzi na potrzeby, wyzwania i przemiany stojące przed osobami zarządzającymi firmami rodzinnymi. W obliczu nadchodzącej zmiany pokoleniowej, z którą obecnie i w ciągu najbliższej dekady, będą mierzyć się firmy rodzinne w Polsce, niezbędne jest wykształcenie profesjonalistów kompleksowo przygotowanych do przejęcia roli osoby zarządzającej firmą, którzy będą gotowi kontynuować misję firmy w oparciu o wartości, jakie niesie ze sobą rodzinny biznes.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie Wyższej Szkoły Humanitas w zakresie kształcenia kadr zarządzających oraz we współpracy merytorycznej z Instytutem Biznesu Rodzinnego powstały jedyne w Polsce studia MBA bazujące na doświadczeniach zagranicznych programów MBA dedykowanych biznesowi rodzinnemu. Zagraniczne wzorce i wiedza merytoryczna Instytutu Biznesu Rodzinnego osadzona w polskich realiach prowadzenia firmy sprawiają, że przygotowany program studiów jest unikatowy i doskonale dopasowany do potrzeb przyszłych i obecnych menadżerów zarządzających biznesem rodzinnym.

Dzięki współpracy z szerokim gronem specjalistów powstał program, który przygotowuje kompetentnych, odpowiedzialnych i profesjonalnych liderów, gotowych efektywnie zarządzać najważniejszymi problemami strategicznymi dotykającymi przedsiębiorstwa, w szczególności specyficznymi trudnościami, które dotyczą przedsiębiorstw rodzinnych. Unikatowe na skalę kraju rozwiązania łączące ze sobą wiedzę menedżerską Wyższej Szkoły Humanitas i doświadczenie Instytutu Biznesu Rodzinnego związaną z prowadzeniem firm rodzinnych w Polsce, są podwalinami pod kierunkowe i systemowe kształcenie kadr menedżerskich, które staną się realną alternatywą dla właścicieli firm rodzinnych w obliczu trudności z związanych z brakiem sukcesora, a tym samym pozwolą na profesjonalną kontynuację działania rodzinnej firmy.

MODUŁ I: KOMPETENCJE OSOBISTE - DOBROSTAN MENEDŻERA

 • Sesja Integracyjno – Diagnostyczna
 • Trening siły i odporności psychicznej
 • Inteligencja emocjonalna menedżera

MODUŁ II: SPECYFIKA ZARZĄDZANIA FIRMĄ RODZINNĄ

 • Specyfika zarządzania firmą rodzinną

MODUŁ III: PLANOWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI

 • Trening podejmowania decyzji
 • Rozwiązywanie problemów i techniki pracy z grupą

MODUŁ IV: ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

 • Zachowania organizacyjne

MODUŁ V: ŚWIADOME PRZYWÓDZTWO I PROCES ODDZIAŁYWANIA NA PRACOWNIKÓW

 • Przywództwo w organizacji
 • Lider w roli mentora, coacha

MODUŁ VI: STOSUNKI INTERPERSONALNE I KOMUNIKACJA

 • Komunikacja menedżerska - warsztat pracy
 • Warsztat wystąpień publicznych
 • Konflikt i mediacje w organizacji – warsztat

MODUŁ VII: GRUPA, ZESPÓŁ W ORGANIZACJI

 • Zarządzanie zespołem w tym zespołem wirtualnym i rozproszonym

MODUŁ VIII: KAPITAŁ LUDZKI – W KIERUNKU TALENT MANAGEMENT

 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi

MODUŁ IX: ANALIZA I OPRACOWANIE EFEKTYWNEJ STRATEGII

 • Zarządzanie strategiczne
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu

MODUŁ X: ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

 • Zarządzanie projektem

MODUŁ XI: CHANGE MANAGEMENT - ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

 • Zarządzanie zmianą w organizacji

MODUŁ XII: SYSTEM NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO: CORPORATE & FAMILY GOVERNANCE

 • System nadzoru właścicielskiego

XIII: FUZJE I PRZEJĘCIA

 • Fuzje i przejęcia

MODUŁ XIV: NEGOCJACJE W BIZNESIE

 • Negocjacje w biznesie

MODUŁ XV: FINANSE I CONTROLLING W UJĘCIU WŁAŚCICIELSKIM

 • Finanse i controling przedsiębiorstwa

MODUŁ XVI: BUDOWANIE MAJĄTKU, DYWERSYFIKACJA I FAMILY OFFICE

 • Budowanie majątku, dywersyfikacja i family office

MODUŁ XVII: PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA NOWOCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

 • Prawo gospodarcze
 • Prawo rynków kapitałowych

MODUŁ XVIII: MARKETING I BUDOWANIE WIZERUNKU FIRMY RODZINNEJ

 • Personal Branding lidera
 • Marketing organizacji

MODUŁ XIX: INTERNACJONALIZACJA FIRMY RODZINNEJ, MOTYWY I FORMY EKSPANSJI ZAGRANICZNEJ

 • Internacjonalizacja firmy rodzinnej

MODUŁ XX: PROCES ZARZĄDZANIA SUKCESJĄ WEWNĄTRZ I ZEWNĄTRZRODZINNĄ, MODEL DIAMENTU SUKCESYJNEGO ©

 • Proces zarządzania sukcesją wewnątrz i zewnątrzrodzinną.
 • MODUŁ DODATKOWY: PAKIET SESJI COACHINGOWYCH – 5 lub 10 sesji indywidualnych
 • MODUŁ DODATKOWY: PAKIET SESJI MENTORSKICH – 5 lub 10 sesji indywidualnych

Organizacja zajęć:

 • czas trwania: 3 semestry
 • zajęcia realizowane są w ramach wykładów, w tym wykładów specjalnych, ćwiczeń pracy własnej oraz wizyt studyjnych
 • zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym raz w miesiącu w piątki, soboty i niedziele, z wyłączeniem świąt i wakacji oraz wolnych weekendów
 • wykłady specjalne w ramach Loży Ekspertów odbywają się poza wyznaczonymi terminami zjazdów
 • miejsce realizacji zajęć: Sosnowiec oraz wyjazdy studyjne wg programu

Miejscem odbywania zajęć będzie Hotel Centrum Sosnowiec. W przypadku konieczności zmiany formy zajęć na hybrydową. Uczelnia oferuje pełne wsparcie techniczne w zakresie korzystania z narzędzi online oraz szkolenie przed rozpoczęciem zajęć.

Zajęcia będą odbywały się w trybie stacjonarnym, jednak w przypadkach niezależnych organizatora Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji i formy zajęć.

Terminy zjazdów w pierwszym semestrze:

 • 21.10.2022- 23.10.2022
 • 18.11.2022- 20.11.2022
 • 09.12.2022- 11.12.2022
 • 13.01.2023- 15.01.2023
 • 03.02.2023- 05.02.2023

Organizator w sytuacjach losowych zastrzega możliwość realizacji dodatkowego terminu zjazdu.

Opłaty:

Cena za całość studiów (3 semestry) to 29.500 zł

Pozostałe opłaty:

 • opłata rekrutacyjna: 200 zł
 • wpisowe: 300 zł

Opłatę postępowania kwalifikacyjnego należy uiścić w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:

ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932,

tytułem: Imię, nazwisko, kierunek studiów
Przed podpisaniem przez Kandydata umowy o świadczenie usług edukacyjnych należy dokonać opłaty wpisowej w wysokości 300 zł
Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres, MBA 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

mgr Kamila Nalewajka - Zastępca Kierownika Działu rekrutacji i współpracy z otoczeniem
tel.: 538-020-103, e-mail: mba.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Kadra dydaktyczna

Kadra prowadzących to specjalnie dobrani dla potrzeb kierunku praktycy – prawnicy, menadżerowie, coachowie, sukcesorzy oraz trenerzy będący ekspertami w zakresie prowadzonych zajęć. Wykładowcy Programu to specjaliści w zakresie family business, a także praktycy – właściciele dużych polskich firm rodzinnych.

dr Adrianna Lewandowska

Wizjonerka polskiej przedsiębiorczości rodzinnej, strateg, doradca, architekt sukcesu wielu polskich firm rodzinnych. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym oraz strategiach rozwoju dla przedsiębiorstw, jak również w strategiach sukcesyjnych oraz coachingu. Założyciel i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, właściciel Adrianna Lewandowska Family Business Consulting. Absolwentka zagranicznego MBA, stypendysta Uniwersytetu St.Gallen w Center for Family Business i Uniwersytetu Wiedeńskiego w Institut für Familienunternehmen. Wykładowca licznych programów MBA, akredytowany partner PARP, członek Międzynarodowej Sieci Doradców Strategicznych w Berlinie oraz IFERA, autorka książek, felietonistka, inicjator Akademii Sukcesora i edukacji w ramach nextGeneration. Posiada liczne kontakty z praktykami z całej Europy Zachodniej w zakresie tematyki zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą oraz motywowania, ze szczególnym uwzględnieniem firm rodzinnych. Współpracuje z managerami wielu różnych firm i branż w zakresie ukierunkowania strategicznego ich firm oraz zbudowania przewagi konkurencyjnej.

mgr Roman Wieczorek

Szef Zespołu Ekspertów Instytutu Biznesu Rodzinnego. Były prezes i v-ce prezes zarządu światowego Grupy Skanska SA zatrudniającej 50 tys. pracowników z obrotem 16 mld euro. W grudniu 2016 roku postanowił zakończyć swoją karierę zawodową. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego i jest członkiem Consilium przy Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi wykłady MBA w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jest członkiem Międzynarodowej Grupy Doradców Instytutu CEELI (Central and Eastern European Low Initiative Institute) z siedzibą w Pradze. To również Przewodniczący Rady Nadzorczej Ośrodka Profilaktyki Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, członek Rady Nadzorczej Duda Cars Mercedes Benz, członek Consilium przy Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Lingwistyki Stosowanej PWSZ w Lesznie, wykładowca MBA, członek Rady Instytutu Humanites w Warszawie. Doradca Biznesu i mentor.

  

mgr Szymon Trzebiatowski

Finansista z wykształcenia, wieloletni praktyk controllingu i manager. Przez prawie 25 lat związany z największym prywatnym pracodawcą w Poznaniu i Wielkopolsce, Firmą Volkswagen Poznań sp. z o.o., w tym przez 8 lat w funkcji członka zarządu ds. finansowych, organizacji i IT (ponad 10 tys. pracowników, 12 mld zł inwestycji od 1993 roku, 18 mld zł obrotu rocznie). Lider wielu innowacyjnych projektów w zakresie przyszłościowych rozwiązań mobilności oraz nowych metod pracy dających satysfakcję pracownikom i wysoce efektywne rozwiązania organizacji. Zwolennik łączenia tradycyjnych rozwiązań organizacyjnych z kreatywnością design thinking, sprawnością metod zwinnych, czy skutecznością scruma poza IT. Mentor talentów, coach dla przyszłych managerów. Mentor finansowy w indywidualnym programie akceleracyjnym dedykowanym polskim startupom technologicznym. Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca Biznesu.

  

dr hab. inż. Ewa Więcek – Janka

Doktor habilitowana w naukach społecznych w dziedzinie nauki o zarządzaniu i jakości, magister psychologii, inżynier zarządzania kieruje Zakładem Marketingu i Rozwoju Organizacji na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Od 2002 roku zajmuje się badaniami nad funkcjonowaniem przedsiębiorstw rodzinnych. Wydała ponad sto siedemdziesiąt publikacji w czasopismach naukowych. Wyniki swoich badań referowała na kilkudziesięciu konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Zrealizowała dziesięć staży zagranicznych na światowych uczelniach.
Jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Systemów Szarych oraz ekspertką Instytutu Biznesu Rodzinnego i członkinią: FaBeRNET Family Business Research Network, Family Business Foundation, Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu i Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

prof. Jacek Lipiec

Profesor w Instytucie Przedsiębiorstwa w Zakładzie Przedsiębiorstwa Rodzinnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Współtworzył koncepcję ładu przedsiębiorstwa rodzinnego w firmie rodzinnej Roleski - Konstytucja firmy rodzinnej Roleski (2010 r.) oraz w Grupie Łapaj - Statut dziedzictwa rodzinnej Grupy Łapaj (2011 r.). Brał udział jako ekspert w pracach Komitetu Ekonomiczno-Społecznego nad opinią w sprawie przedsiębiorstw rodzinnych w Europie jako źródła ponownego wzrostu gospodarczego i lepszych miejsc pracy przygotowaną pod kierunkiem Prof. Jana Klimka, Dyrektora Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego w obszarach ładu rodzinnego i finansów.

dr hab. Maciej Stradomski Prof. UEP

Doktor habilitowany finansów. Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na którym przez lata pełnił rolę Kierownika Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Biznesu Rodzinnego. Członek Zarządu CMT Advisory. Autor oraz recenzent licznych publikacji naukowych oraz prasowych. Specjalizuje się w dziedzinie transakcji fuzji i przejęć na rynku prywatnym, strategii finansowych oraz nadzoru właścicielskiego. Prowadzi liczne projekty z zakresu pozyskiwania finansowania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Przez kilkanaście lat związany był z bankowością i funduszem typu private equity. Pełni również rolę członka rad nadzorczych w spółkach kapitałowych.

mgr Maciej Zając

Menedżer w firmie doradczej CMT Advisory sp. z o.o. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, finansach przedsiębiorstw oraz restrukturyzacjach. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

mgr Katarzyna Barcińska

Skuteczna menedżerka, posiadające szerokie doświadczenie w zarządzaniu marketingiem, budowaniu marki, projektami i zespołami oraz skutecznym przeprowadzaniu organizacji przez proces zmiany. Wierzy w marketing zintegrowany nastawiony na dostarczaniu wartości dla klientów. Posiada doświadczenie w koordynacji marketingu i sprzedaży, obsłudze klienta, budowaniu relacji biznesowych, budowaniu skutecznej komunikacji,  tworzeniu strategii  brandingowych także dla firm rodzinnych. Jest przekonana, że firmy rodzinne są wyjątkowe,  bo nastawione są na trwanie i rozwój, dbają o swoich pracowników, dostarczają klientom nie tylko dobre produkty i usługi, ale przede wszystkim inwestują czas i energie w prawdziwe relacje z klientami, partnerami biznesowymi i pracownikami. Współtwórczyni narzędzi, z obszaru komunikacji i HR,  wspierających sukcesję dla firm rodzinnych wypracowanych w ramach projektu „Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych” realizowanego z funduszu UE w latach 2011-2013.  Ekspertka IBR  w obszarach zarządzania marką, budowania strategii marketingowych oraz zarządzania zmianami w związanych z sukcesją.

dr hab. Alicja Hadryś

Ekspert ds. Internacjonalizacji firm rodzinnych oraz projektowania modeli biznesowych związanych z ekspansją zagraniczną. Zajmuje się także zarządzaniem zasobami ludzkimi, budowaniem pozycji lidera oraz tematyką kobiet w biznesie. Doktor  habilitowany nauk ekonomicznych. Ekspert Unii Europejskiej, PARP oraz Instytutu Biznesu Rodzinnego. Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej oraz Visiting Professor Lethbridge University w Kanadzie. Członek międzynarodowej organizacji IFERA (International Family Enterprises Research Academy) zrzeszającej badaczy i przedsiębiorstwa rodzinne z całego świata, The European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB) oraz organizacji Vital Voices.

mgr Anna Bielak – Dworska

Przedsiębiorca w drugim pokoleniu. Od 2004 zaangażowana w działalność rodzinnej firmy. Fundatorka Fundacji Stajnia i liderka organizacji. Jest odpowiedzialna za program rewitalizacji, w tym budowania międzynarodowej społeczności Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich. Współzałożycielka nieformalnej grupy ekspertów ds. rewitalizacji, współautorka programu edukacyjnego „Akademia Liderów Społecznych” i programu merytorycznego laboratorium rewitalizacji „ReviLAB”. Jest autorką i liderem merytorycznym międzynarodowej konferencji i warsztatów service design sprint „Co-design your P(a)lace oraz programu edukacyjno-projektowego dla młodych profesjonalistów "Co-design Your Place" i "Summer Volunteer Programme". Ekspertka w prestiżowym programie menadżerskim dla sukcesorów – Akademia Sukcesora oraz mentorka The Industry Mentoring Program na London College of Communication. W latach 2008-2016 była odpowiedzialna za zarządzanie marketingiem i rozwój biznesu w rodzinnej firmie. 

Anna Andre

Sukcesorka firmy ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp. k. w Kole, która projektuje, produkuje oraz dostarcza profesjonalne narzędzia ścierne na całym świecie. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Od lat zawiązana z firmą z nastawieniem jej dynamicznego rozwoju, postępując zgodnie z wartościami założyciela firmy. Absolwentka Finansów i Rachunkowości, Psychologii Zarządzania oraz prestiżowego Programu Akademia Sukcesora.

dr Marta Widz

Doradca i badacz firm rodzinnych. Doktor nauk ekonomicznych wiodącego światowego Centrum Biznesu Rodzinnego (Center for Family Business) na Uniwersytecie w St.Gallen w Szwajcarii. Pracownik naukowy Global Family Business Center (GFBC) w IMD w Lozannie w Szwajcarii. Ekspert w obszarze profesjonalizacji firm rodzinnych, ładu korporacyjnego i ładu rodzinnego w Instytucie Biznesu Rodzinnego (IBR) w Poznaniu. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej (SGH), międzynarodowego programu CEMS oraz London School of Economics and Political Science (LSE). Kwalifikacje do podjęcia mandatów w radach nadzorczych dzięki szkoleniom odbytym w Swiss Board School (SBS) of the International Center for Corporate Governance (ICCG) w zakresie skutecznego zarządzania i nadzoru firm rodzinnych. Członek Female Board School oraz Swiss Institute of Directors. Wiceprezes zarządu Swiss CEMS Alumni Association. Wieloletnie doświadczenie w efektywności organizacyjnej, w szczególności efektywności sprzedaży i marketingu. Wykładowca akademicki na uniwersytetach w St.Gallen (HSG) i Lozannie (HES-SO), w Szwajcarii. Włada biegle językiem polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim. 

Kadra dydaktyczna zagraniczna

Zajęcia prowadzą eksperci z szeroko pojętej dziedziny przedsiębiorczości rodzinnej, o niezwykłym doświadczeniu i praktyce biznesowej:

 • Top Management z rodzinnych środowisk i branż dzielący się z uczestnikami studiów swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem praktycznym,
 • Wysokiej klasy kadra naukowa, specjaliści z Polski i świata, certyfikowani trenerzy i coachowie posiadający doświadczenie w prowadzeniu procesów biznesowych w organizacjach,
 • Doświadczeni specjaliści z obszaru przedsiębiorczości rodzinnej – praktycy na co dzień pracujący z firmami rodzinnymi.

Rania Labaki - EDHEC Business School

Rania LABAKI, Ph.D. jest profesorem nadzwyczajnym finansów i biznesu rodzinnego, dyrektorem Centrum Badań nad Biznesem Rodzinnym EDHEC oraz stypendystką w zakresie biznesu rodzinnego na Uniwersytecie Cornell i w Family Firm Institute.

Wśród jej dodatkowych funkcji jest członkinią zarządu IFERA, przewodnicząca komitetu akademickiego FBN France, doradcą ds. biznesu rodzinnego w Lansberg Gersick & Associates oraz członkinią komitetu doradczego NYCFEC, One Governance i Women in Family Business. Rania jest współredaktorem czasopisma Entrepreneurship Research Journal oraz członkiem rad redakcyjnych FamilyBusiness.org i Revue Droit & Patrimoine.

Jest globalnym prelegentem z prezentacjami i wykładami w ponad 50 krajach na wszystkich kontynentach, a jej spostrzeżenia pojawiły się w wielu podcastach i blisko 150 publikacjach w czasopismach akademickich i książkach, a także w prasie fachowej i specjalistycznej, takiej jak Financial Times, Forbes India, Les Echos, Le Figaro, Le Nouvel Obs, El Pais, La Tercera i Tharawat.

Jest laureatką wielu nagród za wkład w rozwój biznesu rodzinnego, w tym prestiżowej nagrody im. Barbary Hollander w 2020 roku.

Jej obecne zainteresowania badawcze, doradcze i dydaktyczne koncentrują się wokół wzajemnego oddziaływania między dynamiką rodziny a podejmowaniem decyzji, projektowaniem ładu korporacyjnego i rozwojem odpowiedzialnych właścicieli.

Erika Matwij – Instytut Biznesu Rodzinnego Słowacja, Human Inside

Ekspert strategii i zarządzania w firmach rodzinnych na Słowacji, właścicielka firmy rodzinnej Human Inside, która zajmuje się wprowadzaniem strategii HR do firm oraz realizacją audytów. Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego na Słowacji. Od siedmiu lat wspiera firmy rodzinne w zakresie rozwoju HR i strategii w procesach sukcesji. Jest członkiem IFERA i HR Aliancie na Słowacji.

  

Lucia Mokrá

Absolwentka politologii i prawa. Otrzymała tytuł  doktora  z prawa konstytucyjnego oraz tytuł profesora nadzwyczajnego z prawa międzynarodoweg i prawa europejskiego. Jest absolwentką „Diploma in an Introduction to English and European Union Law” prowadzonego przez University of Cambridge.

Jest autorką wielu prac naukowych, opracowań i podręczników w kraju i za granicą. Uczestniczy w wielu projektach badawczych dotyczących prawa europejskiego z punktu widzenia instytucjonalnego, a także praktyki wdrożeniowej. Jej główne obszary badawcze         to prawo międzynarodowe, prawo europejskie, instytucje europejskie, prawa człowieka i prawo humanitarne. Aktywnie uczestniczy w procesie wykładowym na uczelniach zagranicznych (Wielka Brytania, Słowenia, Polska, Czechy i Włochy).

 Pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Ekonomicznych Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, sprawozdawcy Międzyrządowej Rady programu UNESCO MOST oraz członka zarządu TEPSA. Jest krajowym koordynatorem programu RAUN                 na Słowację.

  

Patrick Parrish

W 2008 otrzymał tytuł doktora z zakresu liderstwa w edukacji i innowacji w Uniwersytecie Kolorado w Denver, USA. Absolwent prestiżowego kierunku studiów Technical Communications w Uniwersytecie Kolorado w Denver oraz English Literature (Filmoznawstwo)  w Uniwersytecie Kolorado w Boulder. Posiada liczne certyfikaty, między innymi Certyfikat Zaawansowanego Studium Zarządzania Projektami Kolegium Uniwersyteckiego w Denver. Kierownik departamentu nauczania na odległość, Front Range Community College, Westminster, CO. Jako Dyrektor działu szkoleniowego koordynuje działania edukacyjne i szkoleniowe WMO dla pracowników i reprezentantów, koordynuje pracę i ocenia regionalne ośrodki szkoleniowe WMO, koordynuje inicjatywę globalnego kampusu WMO, organizuje i prowadzi coroczne kursy WMO dla trenerów krajowych. Autor i współautor publikacji koncentrujących się na szkoleniach i kompetencjach, opracowywaniu ram kompetencji, ocenianiu projektów rozwoju umiejętności. Wcześniej pełnił funkcję zastępcy dyrektora COMET/UCAR koordynując działania Programu COMET, w tym rozwój nowych firm. Współprowadził Zespół Zarządzający oraz projekty międzynarodowe. Ponadto realizował projekty finansowane ze środków międzynarodowych we współpracy ze sponsorami i ekspertami merytorycznymi. Planował i zarządzał projektami rozwoju instruktażowego. Opracowywał propozycje i kosztorysy projektów. Nadzorował strategie i procesy projektowania, rozwoju i oceny. Pełnił funkcję kierownika w dużych projektach multimedialnych mających na celu planowanie i rozwijanie interaktywnych form nauczanie na odległość dla odbiorców z USA i zagranicy.

  

Partner merytoryczny

O Partnerze Merytorycznym- Instytucie Biznesu Rodzinnego

Instytut Biznesu Rodzinnego jest Centrum Usług dla Firm Rodzinnych, ośrodkiem dialogu, w ramach którego polskie rodziny biznesowe, świat nauki, młodzi liderzy przedsiębiorczości szukają inspiracji dla swoich rodzin, biznesów. IBR powstał w 2011 roku z naukowego zainteresowania firmami rodzinnymi Adrianny Lewandowskiej oraz jej osobistej historii mającej swoje źródła w wielopokoleniowej rodzinie przedsiębiorców.

Każdego roku Instytut organizuje szereg wydarzeń dedykowanych firmom rodzinnym, które zawsze są unikatową platformą wymiany doświadczeń i okazją do nawiązania bezcennych relacji biznesowych. Stale się rozwijamy, by być blisko realnych problemów biznesów rodzinnych i angażujemy się, by móc być realnym wsparciem dla właścicieli rodzin biznesowych. Chcemy, by rodziny biznesowe mogły doświadczać więcej harmonii we własnych rodzinach i by polskie firmy rodzinne miały szansę na realizację marzenia o biznesowej wielopokoleniowości.

Centrum usług dla Firm Rodzinnych realizujemy przez trzy filary: doradczy, edukacyjny, badawczo-rozwojowy.

Doradczy:

Specjalizujemy się w doradztwie sukcesyjnym i strategicznym. Nasze doświadczenie to wiele lat praktycznej pracy zarządczej i operacyjnej, dzięki której wiemy, z jakimi wyzwaniami biznesowymi i rodzinnymi mierzą się firmy rodzinne w drodze do profesjonalizacji. 

Doradzamy w procesach sukcesji, które definiujemy jako najważniejsze wyzwanie każdej firmy rodzinnej która marzy o wielopokoleniowości. Sukcesja to wielowymiarowy proces, którego celem jest zachowanie ciągłości firmy oraz zadbanie o harmonię rodziny. Pomagamy wypracować własne zasady, rodzinne ustalenia, regulacje, które służą firmie i rodzinie. Wraz z rodzinami opracowujemy konstytucje rodzinne, które regulują ład rodzinny, ad biznesu i ład własności.

Wspieramy w rozwoju kompetencji managerów i sukcesorów prowadząc projekty indywidualnego rozwoju pod okiem  doświadczonych mentorów.

Edukacyjny:

Tworzymy platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy światem nauki i biznesu. Organizujemy kongresy zrzeszające przedsiębiorców rodzinnych z całej Polski przekazując z pomocą ekspertów bezcenną wiedzę i poszerzając kompetencje.

Zapraszamy do wystąpień międzynarodowych i rodzimych przedsiębiorców rodzinnych, którzy dzielą się własną historią i perspektywą na biznes rodzinny. 

Prowadzimy Akademię Sukcesora, program manedżerski dedykowany następcom z rodzin biznesowych. Realizujemy dedykowane warsztaty szkoleniowe w zakresie innowacji, controllingu finansowego i brandingu, dopasowane do optyki rodzinnej firmy. 

Badawczo- rozwojowy:

Prowadzimy badania naukowe i analizy na temat przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce i zagranicą, wynikami dzielimy się w naszych raportach, książkach i portalach, dzięki czemu popularyzujemy wiedzę o istocie firm rodzinnych oraz procesu sukcesyjnego, który jest kluczowym wyzwaniem stojącycm przed większością z nich. Formułujemy idee i koncepcje profesjonalizacji przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce.

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
 • Możliwość indywidualnego ustalenia rat

Cena za całość studiów (3 semestry)  - 29 500 zł. 

Pozostałe opłaty: opłata za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 200 zł. 

Opłatę postępowania kwalifikacyjnego należy uiścić w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:

ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932, tytułem: Imię, nazwisko, kierunek studiów. 

Przed podpisaniem przez Kandydata umowy o świadczenie usług edukacyjnych należy dokonać opłaty wpisowej w wysokości 300 zł. 

Zapisz się

Etapy rekrutacji:

I etap rekrutacji na studia MBA dla zarządzających w firmach rodzinnych trwa do 30.04.
Liczba miejsc limitowana, liczy się kolejność zgłoszeń oraz warunki rekrutacji podane poniżej.

Krok 1
Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić jedynie do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić jedynie do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • CV lub biogram zawodowy 
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat

3. Dokonaj opłat za studia:

(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna – 200 zł

następnie

 • wpisowe - 300 zł

4. Prześlij zeskanowane dokumenty e–mailem na adres mba.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa, dotycząca studiów MBA, jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez opiekuna studiów MBA. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.

5. Rozmowa kwalifikacyjna

Po przesłaniu dokumentów w formie elektronicznej, specjalista ds. studiów MBA skontaktuje się w celu potwierdzenia zgłoszenia i umówienia terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas niej zostanie dokonana ocena predyspozycji i kompetencji do zarządzania firmą rodzinną.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub w drodze elektronicznej.

Rozmowę kwalifikacyjną poprowadzą:

Anna Andre – Wiceprezes firmy ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp. k., Sukcesorka. Od lat zawiązana z firmą z nastawieniem jej dynamicznego rozwoju. Absolwentka Finansów i Rachunkowości oraz prestiżowego Programu Akademia Sukcesora. Jest ambasadorką Akademii Sukcesora – w świetnej relacji z uczestnikami.

Szymon Trzebiatowski – Finansista z wykształcenia, wieloletni praktyk controllingu i menedżer. Przez prawie 25 lat związany z Firmą Volkswagen Poznań sp. z o.o., w tym przez 8 lat w funkcji członka zarządu ds. finansowych, organizacji i IT (ponad 10 tys. pracowników, 12 mld zł inwestycji od 1993 roku, 18 mld zł obrotu rocznie). Zwolennik łączenia tradycyjnych rozwiązań organizacyjnych z kreatywnością design thinking, sprawnością metod zwinnych, czy skutecznością scruma poza IT. Mentor talentów, coach dla przyszłych menedżerów.

6. Następnie otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje wszystkie koszty, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

mgr Kamila Nalewajka - Zastępca Kierownika Działu rekrutacji i współpracy z otoczeniem 
tel.: 538-020-103, e-mail: mba.rekrutacja@humanitas.edu.pl