Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Executive MBA w ochronie zdrowia

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Zapisz się! lub Zadzwoń teraz

Prezentacja kierunku

Cel studiów:

Celem studiów „EMBA w ochronie zdrowia” jest rozwój wiedzy i umiejętności w obszarze kompetencji osobistych lidera, efektywnego zarządzania i przywództwa oraz prawnych aspektów ochrony zdrowia, które są niezbędne do sprawnego zarządzania organizacjami w dynamicznym środowisku opieki zdrowotnej.

Dlatego też ten wszechstronny program rozwoju kompetencji menedżerskich uwzględnia tematykę zarządzania biznesem w odniesieniu do specyficznych wyzwań oraz potrzeb sektora ochrony zdrowia.

Adresaci studiów:

 • menedżerowie szpitali i placówek opieki zdrowotnej;
 • menedżerowie firm należących do sektora ochrony zdrowia;
 • lekarze i inni pracownicy służby zdrowia, którzy aspirują do awansu na stanowiska zarządcze;
 • przedstawiciele administracji publicznej związani z zagadnieniami ochrony zdrowia;
 • przedsiębiorcy oraz inwestorzy zainteresowani sektorem opieki zdrowotnej;
 • kierownicy działów opieki zdrowotnej w firmach ubezpieczeniowych.

Co wyróżnia studia MBA w Akademii Humanitas:

 • Loża Ekspertów – to cykl dodatkowych wykładów prowadzonych przez wysokiej klasy ekspertów oraz praktykówz dziedziny, którą obejmuje temat wystąpienia. Założeniem cyklu jest przedstawienie bieżących trendów w zarządzaniu, istotnych tematów wynikających ze zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym organizacji;
 • warsztat diagnostyczny kompetencji menedżerskich DC lub Competence Game* przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych;
 • wizyty studyjne w firmach (wizyty krajowe);
 • zajęcia prowadzone przez ekspertów, praktyków z danej dziedziny;
 • warsztatowy charakter zajęć: nastawienie na praktyczne ćwiczenie umiejętności
  w odniesieniu do realnych przypadków (case study);
 • zastosowanie licencjonowanych narzędzi diagnostycznych oraz symulacji/gier biznesowych;
 • wymiana praktyk liderskich oraz doświadczeń z różnorodnych środowisk biznesowych.

Program

MODUŁ I KOMPETENCJE OSOBISTE - DOBROSTAN MENEDŻERA:

 • Warsztat diagnostyczny DC - sesja diagnostyczna kompetencji menedżerskich
 • Trening siły i odporności psychicznej
 • Inteligencja emocjonalna lidera
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Networking i personal branding

MODUŁ II ZARZĄDZANIE PODMIOTEM OCHRONY ZDROWIA:

 • Polityka zdrowotna i zdrowie publiczne
 • Profilaktyka zdrowia
 • Zarządzanie strategiczne w kontekście regionalnych planów polityki zdrowotnej
 • Międzynarodowa współpraca w ochronie zdrowia
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Ekonomia i finanse w sektorze ochrony zdrowia
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
 • Zarządzanie sprzętem medycznym i majątkiem trwałym
 • Marketing i budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Lean management w ochronie zdrowia
 • Jakość i akredytacja w ochronie zdrowia
 • Organizacja cyfrowa
 • Technologie w ochronie zdrowia i Hospital Based HTA

MODUŁ III ŚWIADOME PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM:

 • Efektywne przywództwo
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie zmianą
 • Lider w roli negocjatora
 • Komunikacja menedżerska

MODUŁ IV PRAWO W OCHRONIE ZDROWIA:

 • Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
 • Podstawy prawa gospodarczego
 • Prawo w ochronie zdrowia

Czas trwania studiów:

 • 3 semestry
 • 425 godzin dydaktycznych realizowanych w ramach 17 zjazdów

Organizacja zajęć: HYBRYDOWO

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w piątki po południu soboty i niedziele średnio raz na miesiąc.

Studia podyplomowe realizowane przez AH organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz przygotowanie pracy końcowej.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:


Magdalena Kazimierczuk - Kierownik działu rekrutacji i sprzedaży
tel.:  539 264 917 lub 538 020 103
e-mail: magdalena.kazimierczuk@humanitas.edu.pl

 

Kadra dydaktyczna

dr Piotr Karniej

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, specjalista zdrowia publicznego, Executive MBA w Ochronie Zdrowia, pielęgniarz, ekspert w dziedzinie nauk o zdrowiu, zarządzania w ochronie zdrowia i zdrowia publicznego. Certyfikowany doradca ds. HIV/AIDS, przedsiębiorca. 

Wykładowca i konsultant ds. zdrowia Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie, członek międzynarodowego zespołu naukowo - badawczego GRUPAC (Grupo de Investigation en Cuidados y Salud) na Universidad de La Rioja w Logrono (Hiszpania).

Autor i współautor prac badawczych i artykułów naukowych o łącznym współczynniku IF: 77,791, wartości 1840 pkt MEiN, index Hirsha: 7. Recenzent naukowy czasopism, m.in. Healthcare, International Journal of Environmental Research and Public Health, Sustainability, Venerology.

Członek Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, European Public Health Association, International Society of AIDS, Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, European Society of Cardiology – ACNAP.

Specjalizuje się w organizacji i zarządzaniu podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, epidemiologii, zdrowiu publicznym problemach wykluczenia w zakresie zdrowia.

dr Iwona Mazur

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, specjalista zdrowia publicznego; absolwentka studiów w zakresie organizacji zarządzania ochroną zdrowia na Universite Paris 13 – Sorbonne Cite i Universite du Littoral Cote d’Opale w Dunkierce i podyplomowych studiów w zakresie zdrowia publicznego w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.

Adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego, Katedrze Zdrowia Populacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Była dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, ekspert w dziedzinie zarządzania, finansów w ochronie zdrowia i rachunkowości. Wykładowca i trener licznych programów studiów przed- i podyplomowych w zakresie ochrony zdrowia i zdrowia publicznego, m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekspert oceniający projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dla których Instytucją Pośredniczącą jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego i Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Liderka polskiego zespołu badawczego realizującego międzynarodowy projekt „UPRIGHT” (H2020) - program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz projektu „Profil zawodowy dla ekspertów poprzez doświadczenie” (ERASMUS+).

Prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, European Public Health Association, Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Autorka i współautorka licznych prac naukowych w dziedzinie zdrowia publicznego, psychiatrii i zarządzania w ochronie zdrowia i łącznym współczynniku Impact Factor 15,366, 735 pkt. MEiN, Indeks Hirscha 3.

dr Joanna Anna Jończyk

Doktor nauk ekonomicznych, mgr prawa, adiunkt na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach specjalistycznych
i menedżerskich w organizacjach publicznych sektora ochrony zdrowia. Uczestnik wizyt studyjnych w szpitalach w Wielkiej Brytanii, Francji i Japonii. Kierownik kilku projektów badawczo – rozwojowych dotyczących opieki zdrowotnej. Od 2007 r. ekspert w dziedzinie: Analiza Ekonomiczna i finansowa oraz Infrastruktura społeczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Autorka kilkudziesięciu polskich
i zagranicznych publikacji dotyczących m. in. zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania kulturą organizacyjną czy zarządzania zmianami i innowacjami. Wykładowca na studiach MBA, akredytowany trener i coach. Licencjonowany konsultant w zakresie badania i treningu odporności psychicznej (MTQ Product Family). Partner Harrison Assessments międzynarodowej firmy zapewniającej nowoczesne i kompleksowe rozwiązania dla HR-u. Współzałożycielka Instytutu na Rzecz Zdrowiej i Lepszej Starości. Od VIII 2020 r. pełni funkcję członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.

mgr Jan M. Janiszewski

Pracownik naukowy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Członek Zarządu Stowarzyszenia Lean Management Polska, ekspert i doradca w zakresie wdrożenia koncepcji lean management w podmiotach leczniczych. Tematyką lean management zajmuje się od 18 lat realizując projekty szkoleniowo-doradcze oraz publikując artykuły naukowe i opracowania wyników badań z zakresu kaizen, lean oraz zarządzania jakością. W latach 2015-2018 odbył wizyty studyjne w japońskich zakładach produkcyjnych i podmiotach leczniczych. Uczestniczył dwukrotnie w wymianie naukowej na University of Technology Sydney (UTS). Współtworzył inkubator wymiany wiedzy medycznej i zarządzał projektem rozbudowy szpitala w Tanzanii w latach 2015 – 2016. Był kierownikiem projektu badawczego realizowanego w SGH pt. „Możliwość wykorzystania koncepcji lean management w jednostkach opieki zdrowotnej na przykładzie szpitali w Polsce”. Ukończył kurs OPEX Six Sigma Green Belt oraz kurs Audytora 5S. Odbył też szkolenie z zakresu wdrażania 5S realizowane w Tokyo Medical And Dental University, Medical Hospital.

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
 • Możliwość indywidualnego ustalenia rat

 

Wariant 1 Płatność należności w całości

Raty

Cena studiów

10% zniżki
(student/absolwent)

1

18 000 zł 

16 200 zł

 

Wariant 2. Płatność należności w 3 ratach

Raty

Cena studiów

10% zniżki
(student/absolwent)

1

6000  zł 

5 400 zł

2

6000  zł 

5 400 zł

3

6000  zł 

5 400 zł

 

Wariant 2. Płatność należności w 9 ratach

Raty

Cena studiów

10% zniżki
(student/absolwent)

1

2 000 zł 

1 800 zł

2

2 000 zł 

1 800 zł

3

 2 000 zł 

1 800 zł

4

2 000 zł

1 800 zł

5

2 000 zł

1 800 zł

6

 2 000 zł

1 800 zł

7

2 000

1 800 zł

8

 2 000 zł

1 800 zł

9

 2 000 zł

1 800 zł

 

Pozostałe opłaty:

 • opłata postępowania kwalifikacyjnego 200 zł
 • wpisowe 300 zł

Opłatę postępowania kwalifikacyjnego należy uiścić w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:

ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932,

tytułem: Imię, nazwisko, kierunek studiów

Przed podpisaniem przez Kandydata umowy o świadczenie usług edukacyjnych należy dokonać opłaty wpisowej w wysokości 300,00 zł. Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego, W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres, MBA

Ważne - Liczba miejsc limitowana

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Magdalena Kazimierczuk - Kierownik działu rekrutacji i sprzedaży
tel.:  539 264 917 lub 538 020 103
e-mail: magdalena.kazimierczuk@humanitas.edu.pl

Zapisz się

Etapy rekrutacji:

Liczba miejsc limitowana, liczy się kolejność zgłoszeń oraz warunki rekrutacji podane poniżej.


1. Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić jedynie do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić jedynie do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • CV lub biogram zawodowy 
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat

3. Dokonaj opłat za studia:

(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna – 200 zł

następnie

 • wpisowe - 300 zł

4. Prześlij zeskanowane dokumenty e–mailem na adres mba.rekrutacja@humanitas.edu.pl

5. Rozmowa kwalifikacyjna

Po przesłaniu dokumentów w formie elektronicznej, specjalista ds. studiów MBA skontaktuje się w celu potwierdzenia zgłoszenia i umówienia terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas niej zostanie dokonana ocena predyspozycji i kompetencji. 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub w drodze elektronicznej.

6. Następnie otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje wszystkie koszty, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:


Magdalena Kazimierczuk - Kierownik działu rekrutacji i sprzedaży
tel.:  539 264 917 lub 538 020 103
e-mail: magdalena.kazimierczuk@humanitas.edu.pl