Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

EDUKACJA 40 – DOKĄD ZMIERZAMY?

Wyższa Szkoła Humanitas, Instytut Pedagogiki, Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Wojskowy, Instytut Działań Informacyjnych, Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka, Instytut Twórczej Integracji oraz Instytut Badań i Rozwoju EDUTECH serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową pod tytułem: „EDUKACJA 4.0 – DOKĄD ZMIERZAMY? Superwizja kompetencji kluczowych”

Celem konferencji, która odbędzie się 24.11.2021r. jest podjęcie naukowego dyskursu nad kluczowymi zadaniami stojącymi przed współczesną edukacją. Uczestnicy konferencji będą poszukiwali odpowiedzi na pytania, które są istotne dla edukacji:

 • W jaki sposób przygotować społeczeństwo do życia w świecie, którego tempo zmian zaskakuje a kierunek trudno przewidzieć?
 • W jaki sposób należy wspomagać procesy edukacyjne, by skuteczniej modelować kompetencje kluczowe niezbędne do realnej adaptacji w społeczeństwie cyfrowym?
 • Jak rozwijać kompetencje kluczowe w kształceniu ogólnym i w informatycznych szkołach branżowych, by zapewnić gospodarce wykwalifikowane kadry specjalistów?

Do dyskusji nad powyższymi problemami zaproszeni zostali naukowcy, specjaliści oraz praktycy, który podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Problematyka konferencji została ujęta w następujących blokach tematycznych:

 • Polityka edukacyjna a wyzwania cywilizacyjne – główne kierunki modernizacji systemu edukacji
 • Superwizja - wspomaganie nauczycieli w realizacji procesów edukacyjnych ukierunkowanych na  modelowanie kompetencji kluczowych
 • Kompetencje kluczowe – główne kierunki rozwoju szkolnictwa ogólnego i branżowego

Adresatem konferencji są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy instytucji publicznych, dyrektorzy placówek oświatowych, pracownicy poradni pedagogiczno-psychologicznych, nauczyciele, osoby zaangażowane w rozwijanie kompetencji cyfrowych społeczeństwa i osoby, którym bliska jest idea edukacji dla przyszłości.

Zapraszamy Państwa na konferencję, mając nadzieję, że nasze spotkanie stanie się impulsem dla twórczej debaty o przyszłości polskiej edukacji na wszystkich etapach kształcenia.

Adres mailowy konferencji: danuta.moranska@humanitas.edu.pl

Konferencja będzie zrealizowana w formule zdalnej.
Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.

Komitet naukowy

prof. dr hab. Henryk Cudak, Wyższa Szkoła Humanitas 

prof. dr hab. inż. Stanisław Kowalkowski, Akademia Sztuki Wojennej 

prof. dr hab. Tomasz Majewski, Akademia Sztuki Wojennej 

prof. dr hab. Bogdan Szulc 

prof. dr hab. inż. Jerzy Szlendak, Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach 

prof. dr hab. Kazimierz Żegnałek 

dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa 

dr hab. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Uniwersytet Łódzki 

płk prof. dr hab. Tomasz Jałowiec, Akademia Sztuki Wojennej 

dr hab. Mariusz Z. Jędrzejko, prof. WSBiP, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 

dr hab. Barbara Marcinkowska prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej 

ppłk dr hab. Artur Michalak, Akademia Sztuki Wojennej 

dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. AWF, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

dr hab. Barbara Pasamonik prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej 

dr hab. Aleksander Piecuch, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski 

dr hab. Andrzej Pieczywok, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

dr hab. Anna Sajdak-Burska, Uniwersytet Jagielloński 

dr hab. Piotr Siuda, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

dr hab. Ilona Urych, Akademia Sztuki Wojennej 

dr Justyna Bluszcz, Akademia Pedagogiki Specjalnej 

dr Monika Czyżewska, Akademia Pedagogiki Specjalnej 

płk dr Jacek Joniak, Akademia Sztuki Wojennej 

dr Beata Karpińska-Musioł, Uniwersytet Gdański 

dr Krzysztof Klimek, Wojskowa Akademia Techniczna 

dr Aleksander Mańka, Wyższa Szkoła Humanitas 

dr Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Humanitas 

dr Iwona Ostolska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Edyta Sadowska - Wyższa Szkoła Humanitas

dr Adrianna Sarnat-Ciastko, Uniwersytet Jana Długosza 

ppłk dr inż. Piotr Szczepański, Akademia Wojsk Lądowych 

dr Waldemar Zakrzewski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Program

Ramowy program Konferencji

10:00 - 10:15  Powitanie uczestników konferencji

10:15 - 11:15  Debata plenarna: Dokąd zmierzamy?

 • Kompetencje przyszłości - nowe kompetencje kluczowe
 • Kompetencje kluczowe oczekiwane w społeczeństwie cyfrowym. Rola edukacji. Metody wpierania rozwoju. Innowacje w edukacji.

Uczestnicy: specjaliści w zakresie kompetencji kluczowych - naukowcy, przedstawiciele instytucji publicznych, dyrektorzy szkół.
Moderatorzy: dr Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Humanitas, Beata Ostrowska, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne.

11:15 - 11:30 Przerwa kawowa

 11:30 - 13:00 Debata plenarna: Superwizja kompetencji kluczowych - dobre praktyki

 • Pilotaż wdrażania do systemu edukacji superwizji kompetencji kluczowych jako standardu modelowania efektywności procesów edukacyjnych w rozwijaniu kompetencji kluczowych. Prezentacja wniosków z badania w działaniu.

Uczestnicy: superwizorzy kompetencji kluczowych
Moderator: dr Paweł Ostolski, Akademia Sztuki Wojennej

13:00 - 13:20 Przerwa kawowa

13:20 - 14:00 i 14:10 – 14:50 Warsztaty (naprzemiennie):

 • Projektowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu przez uczących się kompetencji kluczowych
 • Skuteczność superwizji w rozwoju kompetencji nauczyciela

14:50 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Rejestracja

10:15 - 13:00

Debata plenarna: KLIKNIJ TUTAJ

Warsztaty:

13:20 - 14:00

 • Projektowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu przez uczących się kompetencji kluczowych KLIKNIJ TUTAJ
 • Skuteczność superwizji w rozwoju kompetencji nauczyciela KLIKNIJ TUTAJ


14:10 - 14:50

 • Projektowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu przez uczących się kompetencji kluczowych KLIKNIJ TUTAJ
 • Skuteczność superwizji w rozwoju kompetencji nauczyciela KLIKNIJ TUTAJ