Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Innowacje w nauczaniu

                                                                                         

Każdy uczestnik wydarzenia może wziąć udział w 2 warsztatach
- po jednym w każdej z dwóch sesji

 

PROGRAM WYDARZENIA

15.30 – 15.50
Kształcenie dla przyszłości – nowe wyzwania do 2030 roku
wstęp do warsztatów - dr Danuta Morańska
sala nr 005 parter

16.00 – 17.00
I sesja warsztatów:

17.00-17.10
Przerwa – przejście uczestników warsztatów jw. na II sesję warsztatów

17.10 - 18.10/18.15
II sesja warsztatów -
układ jak w sesji I

18.15
ZAKOŃCZENIE

 

ODPŁATNOŚĆ

20 zł/osoby za udział w wydarzeniu (niezależnie od liczby warsztatów, w których uczestnik weźmie udział)
nauczyciele ze szkół wchodzących w skład Sieci Współpracy Edukacyjnej WSH - udział bezpłatny rejestrowany!
liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 29 stycznia 2020 r. wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeń online:


ZGŁASZAM UDZIAŁ W WYDARZENIU >>