Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

8 konferencja z cyklu Dyrektor Liderem

Wg badań:

 • Centers for Disease Control and Prevention (CDC): u 1 na 68 dzieci w Ameryce zdiagnozowano autyzm,
 • ONZ: 1 na 150 dzieci w Europie ma diagnozę spektrum zaburzeń autystycznych,
 • The National Autistic Society: ok. 1,1% Brytyjczyków żyje z diagnozą autyzmu.

W Polsce, szacunkowo przyjmuje się, że średnio 1 osoba na 100 posiada zdiagnozowane spektrum zaburzeń autyzmu. Najbardziej aktualna klasyfikacja używana do diagnozowania – klasyfikacja DSM-V nie wyróżnia Zespołu Aspergera jako osobnej jednostki, ale traktuje go jako część spektrum.

Dzięki wielu akcjom edukacyjnym przeprowadzanym przez organizacje zajmujące się wsparciem dla osób z autyzmem, bardzo dużo wiemy dzisiaj o autyzmie. Ale czy wiedza ta jest powszechna? Czy dociera ona tam, gdzie jest kluczowa?

Na konferencjach organizowanych – tak w świecie, jak i w Polsce - nadal wskazuje się szkołę jako miejsce, w którym uczniowie ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu wciąż padają ofiarami szykan i złośliwości. Niska świadomość nt. funkcjonowania osób z autyzmem – zarówno nauczycieli, jak i rówieśników - jest podstawową przyczyną braku odpowiedniego wsparcia dla takich uczniów w szkole ogólnodostępnej, braku umiejętności włączania ich w życie społeczne klas, szkół. Czy ta sytuacja naprawdę nie może się zmienić?

W trakcie konferencji, w oparciu o konkretne, praktyczne przykłady wynikające z wiedzy i doświadczenia naszych panelistów, powiemy Państwu m. in.:

 • o różnorodności zaburzeń i specyfice funkcjonowania dzieci i dorosłych ze spektrum,
 • jak ważne jest wczesne wspomaganie,
 • jak być uważnym i jak wykorzystać swoją uważność w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu,
 • stworzenie jakich warunków pracy/nauki i wykorzystanie jakich pomocy dydaktycznych zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa ucznia z autyzmem i pozytywnie wpływa na komunikację z nim,
 • o szkole ogólnodostępnej, która jest miejscem przyjaznym dla ucznia z autyzmem, a uczeń z autyzmem jest przyjacielem dla swoich rówieśników i nauczycieli – fakt, nieco ekscentrycznym, inaczej postrzegającym świat, ale przecież jak dużo można czerpać z odmienności!

Przedstawimy Państwu również różne możliwości sfinansowania działań i pomocy dydaktycznych wspierających naukę uczniów ze spektrum autyzmu w placówkach edukacyjnych.

Program

aktualizacja: 06.11.2018 r.

8.20 – 9.00
Rejestracja i poczęstunek dla Uczestników

9.00 – 9.30

 • Powitanie przybyłych gości
 • Wystąpienie Przedstawiciela Władz Uczelni
 • Wystąpienie Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "Humanitas"
 • Wystąpienie Pana Zbigniewa Byszewskiego I Zastępcy Prezydenta Sosnowca

9.30 – 10.30
Zrozumieć autyka – czy to w ogóle możliwe?
Dyskusję panelową otworzy prezentacja wyników doświadczenia, w którym udział będą mogli wziąć chętni uczestnicy Konferencji. Wiedzą o specyfice funkcjonowania, doświadczeniem i przykładami z codziennego życia uczniów/osób ze spektrum autyzmu/Zespołem Aspergera, będą dzielić się z Państwem nauczyciele, terapeuci, przedstawiciele fundacji, a także sami rodzice. W trakcie dyskusji, będziemy dążyć do jasnego sprecyzowania powodów, dla których tak ważne jest uwzględnianie w procesie nauczania sfery emocjonalnej uczniów ze spektrum autyzmu/Zespołem Aspergera.

10.30 - 11.00
Umiejętność włączania uczniów ze spektrum autyzmu/Z
espołem Aspergera
w życie społeczne klasy, szkoły – rozwój komunikacji i umiejętności społecznych
Panel rozpocznie się fragmentem filmu, który będzie wstępem do dyskusji, m. in. o powodach ale i korzyściach, dla których nauczyciele w szkołach ogólnodostępnych powinni posiadać podstawową wiedzę nt. spektrum autyzmu i funkcjonowania osób z tymi zaburzeniami. W trakcie panelu zostaną przedstawione praktyczne przykłady wykorzystania tej wiedzy w codziennym życiu szkolnym. Poruszony zostanie trudny temat wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem. Do dyskusji zostaną zaproszeni m. in. nauczyciel – terapeuta, ekspert w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, przedstawiciele fundacji, rodzice oraz nauczyciele ze szkoły ogólnodostępnej, pracujący na co dzień z uczniami ze spektrum autyzmu/Zespołem Aspergera.

11.00 – 11.15
Przerwa na kawę

11.15 – 11.45
Umiejętność włączania uczniów ze spektrum autyzmu/Zespołem Aspergera w życie społeczne klasy, szkoły – rozwój komunikacji i umiejętności społecznych
- cz. 2

11.45 - 12.20
O pomocach dydaktycznych i technikach edukacyjnych, które ułatwiają nauczycielom przekazanie, a uczniom ze spektrum autyzmu/Zespołem Aspergera przyswojenie treści nauczania

Panel rozpocznie się od prezentacji maty edukacyjnej i założeń jej wykorzystania w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu/Zespołem Aspergera w przedszkolu i klasach nauczania początkowego (Instytut Innowacyjnej Edukacji WSH we współpracy z SOS-W w Będzinie). W dalszej części panelu zostaną przedstawione wraz z przykładami i uzasadnieniem, sposoby wykorzystania najprostszych pomocy dydaktycznych, ułatwiających uczniom ze spektrum autyzmu przyswajanie materiału szkolnego. Swoimi cennymi doświadczeniami podzielą się nauczyciele, terapeuci, przedstawiciele fundacjioraz rodzice dzieci ze spektrum autyzmu/Zespołem Aspergera, którzy sami są nauczycielami.

12.20 – 12.35
Przerwa na kawę

12.35 – 13.00
O pomocach dydaktycznych i technikach edukacyjnych, które ułatwiają nauczycielom przekazanie, a uczniom ze spektrum autyzmu/zespołem Aspergera przyswojenie treści nauczania
– cz. 2.

13.00 – 13.20
Nasza dorosła przyjaźń z autyzmem
Wspólna opowieść Pani Iwony Durek - Dyrektora ZSS nr 4 w Sosnowcu i Pana Pawła Garncorza – artysty, dorosłego autyka. Opowieść o tym jak rozwijała się ich przyjaźń, przez jakie wspólne – te trudne i te wesołe - doświadczenia przechodzili od początku znajomości do dzisiaj.

13.20 - 13.45
Jeśli nie wiadomo o co chodzi ...

Panel z udziałem Dyrektor ZSS nr 4 w Sosnowcu – Pani Iwony Durek oraz zaproszonych, do udziału w Konferencji, przedstawicieli fundacji i dyrekcji szkoły ogólnodostępnej - poświęcony będzie możliwościom finansowania podstawowych pomocy dydaktycznych dla uczniów ze spektrum autyzmu/Zespołem Aspergera, uczących się zarówno w szkołach specjalnych, jak i w szkołach ogólnodostępnych. Celem dyskusji jest wskazanie różnych dróg i sposobów pozyskania środków na wsparcie zasobów szkół w zakresie niezbędnych środków dydaktycznych.

13.45 – 14.00

 • Niespodzianka wizytówkowa
 • Pożegnanie Uczestników
 • Rozdanie certyfikatów

14.00
Zaproszenie na obiad

Prelegenci

Konferencja została zaplanowana w formie czterech paneli dyskusyjnych. Do udziału w poszczególnych panelach zaprosiliśmy ekspertów - praktyków w dziedzinie autyzmu, diagnozowania, wczesnego wspomagania, terapii, nauczania uczniów ze spektrum w przedszkolu, szkole, placówce specjalnej, pracy z rodzicami, nauczycielami.

Uczestnikami – głosami w dyskusji, w ramach poszczególnych paneli będą m. in. przedstawiciele:

 • Fundacji Spectrum Liberi
 • Instytutu Innowacyjnej Edukacji WSH
 • Instytutu Pedagogiki WSH
 • Instytutu Twórczej Integracji
 • Klubu Rodzica „Niebiesko nam” Rodzice Rodzicom
 • Ośrodka Terapii i Psychoedukacji "Kompas"
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie
 • Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu
 • Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 30 w Sosnowcu
 • Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu

Zgłoszenia

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem formularza online
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 20.11.2018 r.

Opłata konferencyjna

Opłata standardowa:
110 zł,
w tym GRATIS możliwość uczestnictwa razem z dyrektorem dwóch nauczycieli

Opłata dla szkół partnerskich Sieci Współpracy Edukacyjnej WSH:
80 zł,
w tym GRATIS możliwość uczestnictwa razem z dyrektorem dwóch nauczycieli

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • udział w Konferencji,
 • materiały konferencyjne,
 • zaświadczenie udziału w konferencji,
 • poczęstunek zapewniony w czasie konferencji

dla min. 1, maksimum 3 osób – w zależności od nadesłanego zgłoszenia:

 • dyrektora placówki edukacyjnej,
 • dyrektora placówki edukacyjnej i 1 nauczyciela,
 • dyrektora placówki edukacyjnej i 2 nauczycieli.

Współorganizatorzy

Sponsorzy

 

 

Kontakt z Przedstawicielami Organizatora

Agata Piątkowska – Koordynator Projektów Wewnętrznych WSH
tel.: 532 466 764
e-mail: agata.piatkowska@humanitas.edu.pl

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humanitas
Magdalena Sobas
tel.: 032 363 12 03; 660 719 093
e-mail: odn@humanitas.edu.pl

 

 

Konferencja objęta honorowym patronatem

                   

 

Prezydentów Miast

Sosnowca Dąbrowy Górniczej Siemianowic Śląskich Będzina Piekar Śląskich