Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

I Ogólnopolski Kongres Biblioteczno-Wydawniczy

Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas
oraz
Oficyna Wydawnicza "Humanitas"

zapraszają na

I Ogólnopolski Kongres Biblioteczno-Wydawniczy

Termin: 4-5 kwietnia 2017 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

 

Głównym celem I-go Ogólnopolskiego Kongresu Biblioteczno-Wydawniczego jest integracja środowiska Bibliotekarzy i Wydawców. Jest to jedno z wydarzeń organizowanych w ramach obchodów Jubileuszu 20-lecia Wyższej Szkoły Humanitas.

Kongres skierowany jest do trzech grup odbiorców: bibliotekarzy, pracowników wydawnictw naukowych i członków redakcji czasopism naukowych. Dla każdej z grup przygotowane zostaną dedykowane panele tematyczne. Bibliotekarze będą mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi źródłami informacji w postaci bibliotek elektronicznych i specjalistycznych systemów informacyjnych. Wydawcy dowiedzą się jakie nowoczesne narzędzia informatyczne mogą wykorzystać w swojej pracy oraz jak skutecznie promować i sprzedawać publikacje naukowe w środowisku elektronicznym. Z kolei członkom redakcji czasopism naukowych zaprezentowane zostaną rozwiązania z zakresu systemów zarządzania czasopismami, a także zagadnienia związane z e-czasopismami.

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22 marca 2017 r. za pośrednictwem Formularza on-line >>

W ramach Kongresu zorganizowane zostaną również Zagłębiowskie Mini Targi Książki, w związku z czym wszystkim wydawnictwom i księgarniom oferujemy wystawienie swojego stosika w holu Wyższej Szkoły Humanitas i dołączenie swoich gadżetów, ulotek i katalogów reklamowych do materiałów konferencyjnych dla uczestników Kongresu oraz zamieszczenie logo na stronie wydarzenia.

Cena za stoisko:

1 dzień – 150,00 zł netto (184,50 zł brutto)
2 dni – 200,00 zł netto (246,00 zł brutto)

Liczba stoisk ograniczona!

Kontakt w sprawie stoisk: dystrybucja@humanitas.edu.pl, tel. 32 363-12-19

 

Program Kongresu!

Dzień I - 4 kwietnia - wtorek - aula WSH

9:30-10:00 Rejestracja Uczestników

10:00-10:15 Otwarcie Kongresu

Panel I: Bibliotekarze

10:15-10:50
Nauka za jednym kliknięciem – Academica
Karol Baniak – pracownik Zakładu Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego Biblioteki Narodowej

10:50-11:35
Co mogę dla Ciebie znaleźć? – katalogi nowej generacji
Wojciech Kowalewski – instruktor w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, Przewodniczący Rady Konsorcjum Bibliotek – Użytkowników Systemów SOWA

11:35-11:55
IBUK Libra – sprawdzona technologia dla edukacji i rozwoju
Anna Radoszewska – Menedżer ds. kluczowych klientów IBUK Libra

11:55-12:15
Efektywna praca z Systemem Informacji Prawnej Legalis
Marcin Bućko
– Menadżer ds. klientów strategicznych Wydawnictwa C.H.Beck

12:15-12:45 Przerwa kawowa

12:45-13:30
e-usługi projektu OMNIS jako narzędzia dla Wydawców i Bibliotek
Jan Mejor
– główny specjalista w Zakładzie Technologii Informatycznych Biblioteki Narodowej

13:30-14:15
Lorem ipsum dolor sit. Współczesne projektowanie publikacji na przykładzie ebooka "Cyfrowa pamięć regionu"
Remigiusz Lis – kierownik Działu Mediów Cyfrowych "Digitarium" Biblioteki Śląskiej, koordynator Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
Marek  Szulc, Przemysław Bratkowski – pracownicy Działu Mediów Cyfrowych "Digitarium" Biblioteki Śląskiej, członkowie zespołu tworzącego zasób Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

14:15-15:00
Czy warto promować bibliotekę filmem?
Wojciech Kuliński – kierownik Działu Automatyzacji Procesów Bibliotecznych w Centralnej Bibliotece Wojskowej. Koordynator projektów filmowych CBW

15:00-15:10 Zakończenie

 Dzień II - 5 kwietnia - środa - sala 005

9:30-10:00 Rejestracja Uczestników

Panel II: Wydawcy

10:00-10:45
E-book w sieci. Promocja i dystrybucja cyfrowych publikacji
dr Katarzyna Krzan – właścicielka i redaktor naczelna Wydawnictwa Internetowego E-bookowo

10:45-11:30
Copyright Polska – repartycja opłat reprograficznych, PLR i zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi
Aleksandra Burba – radca prawny w Stowarzyszeniu Autorów i Wydawców Copyright Polska
Jędrzej Maciejewski, LL.M. – specjalista ds. finansowych i prawnych w Stowarzyszeniu Autorów i Wydawców Copyright Polska

11:30-12:15
Budowanie strategii PR-owej
dr Krystian Dudek – Pełnomocnik Kanclerza WSH ds. Public Relations, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, właściciel Instytutu Publico

12:15-12:45 Przerwa kawowa

Panel III: Czasopisma naukowe

12:45-13:15
Czasopisma otwarte w Polsce – dobre praktyki w świetle wytycznych DOAJ
dr Natalia Pamuła-Cieślak – adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, redaktorka w Directory of Open Access Journal

13:15-14:00
Publikowanie czasopism elektronicznych z wykorzystaniem oprogramowania open source
dr Anna Matysek – adiunkt w Zakładzie Zarządzania Informacją Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

14:00-14:15 Zakończenie

Prelegenci i tematyka wystąpień

 

Panel I: Bibliotekarze

Nauka za jednym kliknięciem – Academica
Karol Baniak
– pracownik Zakładu Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego Biblioteki Narodowej.

Efektywna praca z Systemem Informacji Prawnej Legalis
Marcin Bućko – Menadżer ds. klientów strategicznych Wydawnictwa C.H.Beck
C.H.Beck jest wiodącym dostawcą kompleksowej informacji prawnej dla kancelarii prawnych, największych firm i urzędów na terenie całej Polski. Swoim Klientom oferuje klasyczne publikacje książkowe oraz System Informacji Prawnej Legalis – nowoczesne rozwiązanie informatyczne, wspomagające proces stosowania prawa.

Co mogę dla Ciebie znaleźć? - katalogi nowej generacji
Wojciech Kowalewski
– doktorant na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Współtwórca Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej i instruktor w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Wykładowca w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ. Przewodniczący Rady Konsorcjum Bibliotek – Użytkowników Systemów SOWA.

Czy warto promować bibliotekę filmem?
Wojciech Kuliński
– kierownik Działu Automatyzacji Procesów Bibliotecznych w Centralnej Bibliotece Wojskowej. Koordynator projektów filmowych CBW.

Lorem ipsum dolor sit. Współczesne projektowanie publikacji na przykładzie ebooka "Cyfrowa pamięć regionu"
Remigiusz Lis – kierownik Działu Mediów Cyfrowych "Digitarium" Biblioteki Śląskiej, koordynator Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Trener szkoleń z zakresu digitalizacji, planowania i prowadzenia projektów digitalizacyjnych. Autor wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu digitalizacji i tworzenia bibliotek cyfrowych.
Marek Szulc – redaktor techniczny publikacji „Cyfrowa pamięć regionu. 10 lat Śląskiej Biblioteki Cyfrowej”, od roku 2011 w zespole tworzącym zasób Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, absolwent filologii polskiej oraz studiów podyplomowych "Public Relations - nowoczesna komunikacja w praktyce", zajmuje się również pisaniem tekstów, korektą oraz składem i łamaniem książek i czasopism.
Przemysław Bratkowski – redaktor graficzny publikacji „Cyfrowa pamięć regionu. 10 lat Śląskiej Biblioteki Cyfrowej”. Od roku 2011 w zespole tworzącym zasób Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Specjalista w zakresie projektowania grafiki użytkowej oraz DTP. Autor licznych okładek do książek, kalendarzy tematycznych, wizualizacji firmowych. Zawodowo zajmuje się również fotografią komercyjną, prowadzeniem szkoleń i kursów z zakresu projektowania graficznego, fotografii, dobrych praktyk w zarządzaniu barwą. Promotor i autor wystaw fotograficznych. Współtwórca projektu Pstrykam Śląskie, propagującego dziedzictwo kulturowe i historyczne Śląska. Reżyser i twórca filmów przedstawiających działalność Śląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Społecznej Pracowni Digitalizacji. Z zamiłowania muzyk, pianista, kompozytor.

e-usługi projektu OMNIS jako narzędzia dla Wydawców i Bibliotek
Jan Mejor
– Główny Specjalista w Zakładzie Technologii Informatycznych Biblioteki Narodowej. Kierownik Zadania 1 w Projekcie "e-usługa OMNIS".

IBUK Libra - sprawdzona technoloia dla edukacji i rozwoju
Anna Radoszewska
– Menedżer ds. Kluczowych Klientów IBUK Libra.

Panel II: Wydawcy

Budowanie strategii PR-owej
dr Krystian Dudek – trener, doradca i autor strategii komunikacyjnych. Specjalista z zakresu PR, komunikacji kryzysowej, marketingu. Pełnomocnik Kanclerza WSH ds. Public Relations, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, właściciel Instytutu Publico.

E-book w sieci. Promocja i dystrybucja cyfrowych publikacji
dr Katarzyna Krzan
– (rocznik 78) absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk humanistycznych o specjalności literaturoznawstwo (praca doktorska wydana przez Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne: Ekstaza w wersji pop. Poszukiwania mistyczne w kulturze popularnej). Właścicielka Agencji Internetowej A3M, zajmującej się tworzeniem stron internetowych i poligrafią reklamową, prowadzi wydawnictwo internetowe e-bookowo (www.e-bookowo.pl) specjalizujące się w publikacjach elektronicznych. Autorka poradnika „Zacznij pisać. Motywacyjny poradnik pisarza”.

Copyright Polska - repartycja opłat reprograficznych, PLR i zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi
Aleksandra Burba
– radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji (2008) i Wydziału Polonistyki (2010) Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej WPiA Uniwersytetu Warszawskiego (2013), od roku 2012 pracuje jako prawnik w Stowarzyszeniu Autorów i Wydawców Copyright Polska, organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi reprezentującej wydawców, związana z branżą wydawniczą również jako redaktor, doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi zajęcia dla studentów z zakresu prawa autorskiego.  
Jędrzej Maciejewski, LL.M. – ekonomista i prawnik, od 2011 r. pracuje jako specjalista ds. finansowych i prawnych w Stowarzyszeniu Autorów i Wydawców Copyright Polska, organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi reprezentującej wydawców; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2006), Uniwersytetu w Heidelbergu (2009), Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2011) oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ (2013); doktorant na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Panel III: Czasopisma naukowe

Czasopisma otwarte w Polsce - dobre praktyki w świetle wytycznych DOAJ
dr Natalia Pamuła-Cieślak
– adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. Zainteresowania naukowe skupia wokół wyszukiwania informacji i oceny jej jakości, interfejsów wyszukiwawczych, edukacji informacyjnej użytkowników Internetu oraz otwartości nauki. Współautorka treści i tutorka w kursach e-learningowym BIBWEB, Login: Biblioteka i Infobroker. Redaktorka w Directory of Open Access Journal. Prywatnie żona i mama Marysi, miłośniczka kotów i audiobooków, pasjonatka ogrodnictwa, społeczniczka.

Publikowanie czasopism elektronicznych z wykorzystaniem oprogramowania open source
dr Anna Matysek – adiunkt w Zakładzie Zarządzania Informacją Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej. Wśród zainteresowań badawczych znajdują się: normalizacja bibliologii i informatologii, nowe technologie w zarządzaniu informacją, otwarte zasoby naukowe.

 

 

 

Informacje organizacyjne

 

Baza noclegowa - pobierz >>

Wyższa Szkoła Humanitas
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec

 

Sponsorzy:

    

Patronat honorowy:

                         

Patronat medialny:

    

 

Kontakt:

tel.: 32 363-12-19
e-mail: biblioteka@humanitas.edu.pl lub dystrybucja@humanitas.edu.pl