Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Rada Wydawnicza

Rada wydawnicza  Oficyny Wydawniczej „Humanitas”

Prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk – przewodniczący

Prof. dr hab. Adam Lityński

Prof. dr hab. Jolanta Staszewska

Prof. WSH dr hab. Bolesław M. Ćwiertniak

Prof. WSH dr hab. Maciej Borski

Prof. WSH dr Maria Zrałek

Dr Aleksander Mańka

Dr Mariusz Lekston