Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Rada Wydawnicza

Rada naukowa  Oficyny Wydawniczej „Humanitas”

Dr hab. Marian Gierula – przewodniczący
Prof. WSH, dr hab. Michał Kaczmarczyk – zastępca przewodniczącego
Prof. dr hab. Adam Lityński
Prof. dr hab. Dariusz Rott
Dr hab. Władysława Łuszczuk
Doc. ing. Miroslava Chovancova
Dr hab. Krystyna Bobińska
Prof. dr Andrzej Kupich
Prof. nadzw. WSH dr Bolesław M. Ćwiertniak
Dr Aleksander Mańka