Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

O Wydawnictwie

Oficyna Wydawnicza "Humanitas" znajduje się w wykazie wydawnictw naukowych publikujących recenzowane monografie naukowe Ministra Edukacji i Nauki
(Identyfikator Wydawnictwa 82700)


Nowości!

                                          

                                               

 


Nasze ebooki: 


Oficyna Wydawnicza „Humanitas" jest prężnie działającym wydawnictwem naukowym  o międzynarodowej randze. Od ponad 20 lat z powodzeniem wprowadza na polski i światowy rynek monografie, podręczniki akademickie, skrypty dla studentów, materiały konferencyjne oraz czasopisma naukowe, w tym periodyki znajdujące się na liście czasopism punktowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tematyka publikacji związana jest przede wszystkim z zagadnieniami z zakresu nauk społecznych, w tym nauk prawnych, nauk o polityce i administracji, nauk o zarządzaniu i jakości, pedagogiki, psychologii, nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach. Autorami wydawanych prac są naukowcy związani z Akademią Humanitas, ale także innymi ośrodkami naukowymi z Polski i zagranicy. Nakładem Oficyny ukazało się m.in. pierwsze polskie wydanie książki „Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie" autorstwa Jana A. Scholtego - jednego z najwybitniejszych światowych specjalistów w dziedzinie globalizacji, profesora na Wydziale Nauk Politycznych o Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warwick w Wielkiej Brytanii. Oficyna AH, oprócz działalności wydawniczej, prowadzi także - wspólnie z Biblioteką AH - aktywność naukową i popularyzatorską: przygotowuje konferencje i seminaria, wieczory autorskie, konkursy czytelnicze, kampanie społeczne, akcje charytatywne. Oficyna jest jednostką aktywną, prorozwojową, na stałe wpisaną w panoramę instytucji naukowych województwa śląskiego.