Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Bezpieczeństwo Narodowe

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną...

J. Stawnicka i I. Klonowska, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 29,00 PLN          

Zamów

Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? Tom V. Gromadzenie informacji przez służby policyjne a status i prawa jednostki

pod red. Tomasz Miłkowski, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 29,00 PLN          

Zamów

Dylematy zarządzania kryzysowego w Rzeczypospolitej Polskiej

J. Falecki, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 37,00 PLN          

Zamów

Bezpieczeństwo-powinność czy gwarancja? Tom IV. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa obywateli a wolności i prawa jednostki

pod red. Tomasza Miłkowskiego, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 30,00 PLN          

Zamów

Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? T. 3, Prawa i wolności a działania państwa

pod red. T. Miłkowskiego, Sosnowiec 2015
format B5, 128 s., miękka oprawa

Cena: 20,00 PLN          

Zamów

Bezpieczeństwo – powinność czy gwarancja? T. 2, Stany nadzwyczajne a szczególne zagrożenia państwa

pod red. T. Miłkowskiego, Sosnowiec 2015
Format B5, 111 s., miękka oprawa

Cena: 18,00 PLN    

Zamów

Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce. Część 3, Relacje współdziałania, koordynacja zadań

J. Falecki, Sosnowiec 2015
Format B5, 150 s., miękka oprawa

Cena: 21,00 PLN   

Zamów

Bezpieczeństwo – powinność czy gwarancja? Aspekty prawne i prawnoustrojowe

pod red. T. Miłkowski, A. Wentkowska, Sosnowiec 2014
Format B5, 143 s., miękka oprawa

Nakład drukowany wyczerpany       

Organizacja gier decyzyjnych w zarządzaniu kryzysowym

Janusz Falecki, Sosnowiec 2015
Format B5, 172 s, oprawa miękka

Cena: 24,00 PLN           

Zamów

Bliżej ludzi. Społeczno-edukacyjne działania policji na rzecz bezpieczeństwa

J. Stawnicka, I. Klonowska, R. Kochańczyk, Sosnowiec 2019
Format B5, oprawa miękka

Cena: 35,00 PLN     

Zamów 

Świat nauki dla Policji - Policja dla społeczeństwa

J. Stawnicka, I. Klonowska, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 33,00 PLN     

Zamów 

Rola policyjnej profilaktyki społecznej w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego

Jadwiga Stawnicka, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 31,00 PLN     

Zamów

Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja. Tom VI

Tomasz Miłkowski, Barbara Orzeł, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 31,00 PLN          

Zamów