Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Administracja i Prawo

Prawo i czas. Księga Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin Profesora Adama Lityńskiego

red. M. Borski, D. Fleszer, A. Pokora, A. Rogacka-Łukasik, Sosnowiec 2020
Format B5, oprawa miękka

Cena: 55,00 PLN     

Zamów 

Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Studium administracyjnoprawne.

Dorota Fleszer, Sosnowiec 2018 
Format B5, oprawa miękka 

Cena: 38,00 PLN          


Zamów

Publiczne formy wspierania opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Maciej Borski, Sosnowiec 2018

Format B5, oprawa miękka

Cena: 35,00 PLN          

Zamów

Muzea. Aspekty praktyczne i prawne

Red. Iwona Gredka-Ligarska, Anna Rogacka-Łukasik, Dariusz Rozmus, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 31,00 PLN          

Zamów

Umowa o partnerstwie publiczno - prywatnym a umowa administracyjna

Kacper Rożek, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 25,00 PLN          

Zamów

Bariery w otoczeniu osób z niepełnosprawnościami. Zagadnienia wybrane

pod red. Macieja Borskiego, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 36,00 PLN          

Zamów

Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście zagwarantowania podstawowych praw osobom z niepełnosprawnościami

pod red. Macieja Borskiego, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 36,00 PLN          

Zamów

Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego w warunkach gospodarki rynkowej

pod red. Magdaleny Gurdek, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 34,00 PLN          

Zamów

Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej

pod red. D. Fleszer, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 30,00 PLN          

Zamów

Restytucja i ochrona dóbr kultury. Zagadnienia prawne

pod red. I. Gredki-Ligarskiej i A. Rogackiej-Łukasik, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 29,00 PLN          

Zamów

Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami na styku archeologii i prawa

pod red. I Gredki-Ligarskiej i D. Rozmusa, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 31,00 PLN          

Zamów

Aspekty finansowe gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w miastach na prawach powiatu

Kamila Żmuda-Matan, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 33,00 PLN          

Zamów

Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej. Samorząd terytorialny a rynki pracy

pod red. Bolesław M. Ćwiertniaka, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 35,00 PLN          

Zamów

Własność w systemie prawa

pod red. D. Fleszer, M. Gurdek, Ł. Strzępka, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 32,00 PLN          

Zamów

Podstawy prawoznawstwa, teorii i filozofii prawa. Reinterpretacja krytyczna

R. A. Tokarczyk, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 37,00 PLN          

Zamów

Modele administracji samorządowej w wybranych państwach europejskich

pod red. J. Podgórskiej-Rykały i M. Borskiego, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 32,00 PLN          

Zamów

Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku Administracja

Grzegorz Krawiec, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 30,00 PLN          

Zamów

Polityka informacyjna wobec dóbr kultury

pod red. Doroty Fleszer, Sosnowiec 2019
Format B5, oprawa miękka

Cena: 30,00 PLN     

Zamów 

Wokół problematyki stosowania prawa

pod red. D. Fleszer i A. Rogackiej-Łukasik, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka 

Cena: 35,00 PLN          

Zamów

Studia administracyjne i cywilne

pod red. D. Fleszer i A. Rogackiej-Łukasik, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 35,00 PLN          

Zamów

Roczniki Administracji i Prawa Tom XVI zeszyt 2

pod red. M. Borskiego, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miekka

Cena: 30,00 PLN          

Zamów

Roczniki Administracji i Prawa Tom XVI zeszyt 1

pod red. M. Borskiego, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miekka

Cena: 30,00 PLN          

Zamów

Polityka senioralna w jednostkach samorządu terytorialnego

J. Podgórska-Rykała, M. Mikrut-Majeranek, A. Andruszkiewicz; Sosnowiec 2016
Format B5, 172 s., okładka miękka

Książka tymczasowo niedostępna

Cena: 23,00 PLN          

Instytucje prawa cywilnego wykorzystywane przy określeniu wysokości szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę ...

A. Rogacka-Łukasik, R. Słowakiewicz, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 31,00 PLN     

Zamów

Polityka równości płci na szczeblu samorządowym

Joanna Podgórska-Rykała, Sosnowiec 2016
Format B5, 408 s., miękka oprawa

Brak w magazynie

Cena: 30,00 PLN          

Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 3, Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym

pod red. B. M. Ćwiertniaka, Sosnowiec 2015
Format B5, 376 s., oprawa miękka

Cena: 30, 00 PLN          

Zamów

Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym

pod red. Magdaleny Gurdek, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 35,00 PLN          

Zamów

Prawo do używania fotoradarów przez straże gminne - od przyznania do utraty

Magdalena Gurdek, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 38,00 PLN     

Zamów

Ograniczenie praw rzeczowych w drodze wywłaszczenia

Ł. Strzępek, Sosnowiec 2016
Format B5, 248 s., miękka oprawa

Cena: 20,00 PLN           

Zamów

Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 2, Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego

pod red. B. M. Ćwiertniaka, Sosnowiec 2015
format B5, 275 s., miękka oprawa

Cena: 30,00 PLN          

Zamów

Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 1, Ustrój samorządu terytorialnego

pod red. B. M. Ćwiertniaka, Sosnowiec 2015
format B5, 353 s., miękka oprawa

Cena: 30,00 PLN          

Zamów

Między

Adam Lityński, Sosnowiec 2018
Format A5, oprawa miękka

Cena: 36,00 PLN          

Zamów

Postępowanie ustawodawcze w Polsce – prawo, zwyczaje i praktyka

M. Borski, R. Glajcar, B. Przywora, Sosnowiec 2015
Format B5, 241 s.,  miękka oprawa

Cena: 27,00 PLN          

Zamów

Zabytki techniki - nie tylko z perspektywy prawników

Red. Iwona Gredka-Ligarska, Anna Rogacka-Łukasik, Dariusz Rozmus, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 39,00 PLN          

Zamów

Roczniki Administracji i Prawa. Rok XV Zeszyt 2

pod red. M. Borskiego, Sosnowiec 2015
Format B5, 405 s., miękka oprawa

Cena: 45,00 PLN          

Zamów

Roczniki Administracji i Prawa. Rok XV Zeszyt 1

pod red. M. Borskiego, Sosnowiec 2015
Format B5, 349 s., miękka oprawa

Cena: 42,00 PLN          

Zamów

Miasto jako wielowymiarowy przedmiot badań

J. Podgórska-Rykała, M. Mikrut-Majeranek, A. Kandzia, Sosnowiec 2015
Format B5, 144 s., miękka oprawa

Cena: 16,00 PLN            

Zamów

Roczniki Administracji i Prawa. Rok XIV T. 2

pod red. M. Borskiego, Sosnowiec 2014

Format B5, 356 s., miękka oprawa 

Cena: 37,00 PLN

Książka niedostępna

Spis treści

Wstęp

Roczniki Administracji i Prawa. Rok XIV T.1

pod red. M. Borskiego, Sosnowiec 2014

Format B5, 337 s., miękka oprawa

Cena: 30,00 PLN                 

Spis treści

Wstęp 

Zamów

Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia. T. 2

pod red. A. Kalisz, Sosnowiec 2015

Format B5, 224 s., miękka oprawa

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wstęp

Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia, T.1

pod red. A. Kalisz, Sosnowiec 2015

Format B5, 298 s., miękka oprawa

Cena: 28 PLN                 

Wstęp

Spis treści 

Zamów

Prawne problemy samorządu terytorialnego. T. II

pod red. B. M. Ćwiertniaka, Sosnowiec 2013

Format B5, 216 s., miękka oprawa

Cena: 20,00           

Spis treści

Wstęp 

Zamów

Prawo łaski w polskim systemie prawnym na tle powszechnym

B. Baran, Sosnowiec 2011

Format B5, 363 s., oprawa miękka                                        

Cena promocyjna: 12,00 PLN

Spis treści

Wstęp 

Zamów

Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej

pod red. G. Krawca, Sosnowiec 2013

Format B5, 179 s., miękka oprawa

Cena: 21,00 PLN               

Spis treści

Wstęp 

Zamów

Roczniki Administracji i Prawa. Rok XIII

pod red. M. Borski, Sosnowiec 2012

Format B5, 386 s., miękka oprawa

Cena: 16,00 PLN           

Spis treści

Wstęp 

Zamów

Prawne problemy samorządu terytorialnego. T. I

red. nauk. B.M. Ćwiertniak, Sosnowiec 2013

Format B5, 374 s., miękka oprawa

Cena: 21,00 PLN           

Spis treści

Wstęp 

Zamów

Roczniki Administracji i Prawa. Rok XII

pod red. M. Borski, Sosnowiec 2012

Format B5, 386 s., miękka oprawa

Cena: 16,00 PLN    

Spis treści

Wstęp 

Zamów

Monokratyczne organy jednostek samorządu terytorialnego

M. Gurdek, Sosnowiec 2012

Format B5, 331 s., miękka oprawa   

Cena: 21,00 PLN           

Spis treści

Wstęp 

Zamów

Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej. T. I (Zbiór studiów)

pod red. B. M. Ćwiertniak, Sosnowiec 2012

Format B5, 366 s., miękka oprawa   

Cena: 21,00 PLN            

Spis treści

Wstęp 

Zamów

Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej. T. II (Zbiór studiów)

pod red. B.M. Ćwiertniaka, Sosnowiec 2013

Format B5, 366 s., miękka oprawa

Cena: 25,00 PLN

Książka tymczasowo niedostępna

Spis treści

Wstęp

Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej. T. III (Zbiór studiów)

pod red. B.M. Ćwiertniaka, Sosnowiec 2013

Format B5, 366 s., miękka oprawa

Cena: 20,00 PLN        

Spis treści

Wstęp 

Zamów

Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku administracja

G. Krawiec, Sosnowiec 2011

Format B5, 216 s., oprawa miękka

Cena: 26,50 PLN

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wstęp

Dzieciobójstwo. Od przepisu prawa do indywidualnego przypadku

M. Szwed i L. Wieczorek, Sosnowiec 2009

Format B5, 174 s., oprawa miękka

Cena: 23,10 PLN

Cena promocyjna: 11,50 PLN           

Spis treści

Wstęp 

Zamów

Podstawy prawoznawstwa w schematach i tabelach

A. Kalisz, E. Prokop-Perzyńska, Sosnowiec 2009

Format B5, 96 s., miękka oprawa

Nakład wyczerpany

Kasztelania bytomska w średniowieczu. Zarys problematyki (początki kasztelanii, dzieje polityczne, granice)

S. Witkowski, Sosnowiec 2009

Format B5, 107 s., okładka miękka

Cena: 37,40 PLN

Cena promocyjna: 15,00 PLN

Książka nieodstępna

Spis treści

Wstęp

Historia administracji państw Europy Wschodniej. Od średniowiecz do początku XX wieku

W. Hołubko, Sosnowiec 2009

Format B5, 76 s., miękka oprawa

Cena: 14,20 PLN

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wstęp

Wznowienie ogólnego postępowania administracyjnego

G. Krawiec, Sosnowiec 2007

Format B5, 170 s., miękka oprawa

Cena:  16,50 PLN

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wstęp

Organizacja administracji publicznej. Studium z nauki administracji i prawa administracyjnego

E. Knosala, Sosnowiec 2005

Format B5, 165 s., miękka oprawa

Cena: 23,50 PLN

Cena promocyjna:  11,50 PLN

Książka niedostępna

Spis treści

Wstęp

Parties and party systems in Central and Eastern Europe

pod red. M. Migalskiego, Sosnowiec 2004

Format B5, s. 104, miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN             

Spis treści

Wstęp 

Zamów

Roczniki Administracji i Prawa. Rok XI/2011

pod red. M. Borskiego, Sosnowiec 2011

Format B5, 131 s., miękka oprawa

Cena: 16,00 PLN

Cena promocyjna: 8,00 PLN          

Spis treści

Wstęp 

Zamów

Roczniki Administracji i Prawa. Rok X/2010

pod red. M. Borskiego, Sosnowiec 2010

Format B5, 112 s., miękka oprawa

Cena: 15,50 PLN

Cena promocyjna: 7,50 PLN         

Spis treści

Wstęp 

Zamów

Roczniki Administracji i Prawa. Rok VI/2005

pod red. G. Łaszczycy, Sosnowiec 2005

Format B5, 171 s., miękka oprawa

Cena: 10,50 PLN

Cena promocyjna: 5,00 PLN         

Spis treści

Wstęp 

Zamów