Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Nowości

Literatura dziecięca w oczach rodziców. Analizy i refleksje

I. Bykowski, Sosnowiec 2019
Format B5, oprawa miękka

Cena: 35,00 PLN     

Zamów 

Świat nauki dla Policji - Policja dla społeczeństwa

J. Stawnicka, I. Klonowska, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 33,00 PLN     

Zamów 

Kraina kreatywności. Warsztat twórczego pedagoga w pracy z dziećmi

D. Krzywoń, H. Hetmańczyk, Sosnowiec 2019
Format B5, oprawa miękka

Cena: 38,00 PLN     

Zamów 

Instytucje prawa cywilnego wykorzystywane przy określeniu wysokości szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę ...

A. Rogacka-Łukasik, R. Słowakiewicz, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 31,00 PLN     

Zamów

Rola policyjnej profilaktyki społecznej w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego

Jadwiga Stawnicka, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 31,00 PLN     

Zamów

Psychopatologia pracy - komentarze i propozycje ćwiczeń

Anna Maria Manek, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 31,00 PLN     

Zamów

Prawo do używania fotoradarów przez straże gminne - od przyznania do utraty

Magdalena Gurdek, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 38,00 PLN     

Zamów

Wybrane obszary edukacyjnej, zawodowej i społecznej aktywności człowieka

Pod red. Marka Lewandowskiego, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 33,00 PLN     

Zamów

Różne oblicza dialogu

Pod red. I. Droni, A. Kijaka, P. Zakrajewskiego, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 36,00 PLN      

Zamów

Między "białym" a "czerwonym" imperium. Rzecz o narodach w Rosji 1917-1922

Adam Lityński, Sosnowiec 2018
Format A5, oprawa miękka

Cena: 36,00 PLN          

Zamów

Zabytki techniki - nie tylko z perspektywy prawników

Red. Iwona Gredka-Ligarska, Anna Rogacka-Łukasik, Dariusz Rozmus, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 39,00 PLN          

Zamów

Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja. Tom VI

Tomasz Miłkowski, Barbara Orzeł, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 31,00 PLN          

Zamów

Edukacja dorosłych na Górnym Śląsku od Wiosny Ludów do wybuchu I wojny światowej

Beata Matusek, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 30,00 PLN          

Zamów

Nowoczesne koncepcje zarządzania

Red. Olimpia Grabiec, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 34,00 PLN          

Zamów

Rocznik Prasoznawczy. Rok XII/2018

pod red. M. Gieruli, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 25,00 PLN          

Zamów

Polityka oświatowa polskich gmin i powiatów w świetle ustaleń, zaleceń i rekomendacji eksperckich

Michał Kaczmarczyk, Sosnowiec 2018 
Format B5, oprawa miękka

Cena: 28,00 PLN          

Zamów

Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Studium administracyjnoprawne.

Dorota Fleszer, Sosnowiec 2018 
Format B5, oprawa miękka 

Cena: 38,00 PLN          


Zamów

Marketingowe aspekty zarządzania komunikacją wizualną w sektorze MŚP

Jolanta Staszewska, Piotr Skorus, Sosnowiec 2018 
Format B5, oprawa miękka 

Cena: 29,00 PLN          

Zamów

Twórcza aktywność profesjologiczna i profesjonalna seniorów polskich

Kazimierz Marian Czarnecki, Piotr Kowolik, Wiesława Tomaszewska, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 29,00 PLN          

Zamów

Uczeń i nauczyciel w zderzeniu z cyberprzestrzenią

Danuta Szeligiewicz-Urban, Beata Matusek, Maria Kopsztajn, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 30,00 PLN          

Zamów

Publiczne formy wspierania opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Maciej Borski, Sosnowiec 2018

Format B5, oprawa miękka

Cena: 35,00 PLN          

Zamów

Muzea. Aspekty praktyczne i prawne

Red. Iwona Gredka-Ligarska, Anna Rogacka-Łukasik, Dariusz Rozmus, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 31,00 PLN          

Zamów

Rozwój osobisty - prawdziwe historie

Józef Szopiński, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 32,00 PLN          

Zamów

Umowa o partnerstwie publiczno - prywatnym a umowa administracyjna

Kacper Rożek, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 25,00 PLN          

Zamów

Zarządzanie nowoczesną organizacją

pod red. Olimpii Grabiec, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 32,00 PLN          

Zamów

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną...

J. Stawnicka i I. Klonowska, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 29,00 PLN          

Zamów

Strategie komunikacyjne współczesnych organizacji

pod red. M. Kaczmarczyka, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 30,00 PLN          

Zamów

Restytucja i ochrona dóbr kultury. Zagadnienia prawne

pod red. I. Gredki-Ligarskiej i A. Rogackiej-Łukasik, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 29,00 PLN          

Zamów

Zarządzanie jakością w podmiotach ochrony zdrowia

pod red. Piotra Celeja, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 29,00 PLN          

Zamów

Bariery w otoczeniu osób z niepełnosprawnościami. Zagadnienia wybrane

pod red. Macieja Borskiego, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 36,00 PLN          

Zamów

Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście zagwarantowania podstawowych praw osobom z niepełnosprawnościami

pod red. Macieja Borskiego, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 36,00 PLN          

Zamów

Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? Tom V. Gromadzenie informacji przez służby policyjne a status i prawa jednostki

pod red. Tomasz Miłkowski, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 29,00 PLN          

Zamów

Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego w warunkach gospodarki rynkowej

pod red. Magdaleny Gurdek, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 34,00 PLN          

Zamów

Modele administracji samorządowej w wybranych państwach europejskich

pod red. J. Podgórskiej-Rykały i M. Borskiego, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 32,00 PLN          

Zamów

Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej. Samorząd terytorialny a rynki pracy

pod red. Bolesław M. Ćwiertniaka, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 35,00 PLN          

Zamów

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie Tom XVIII, Zeszyt 2/2017

pod red. O. Grabiec, Sosnowiec 2017
Format B5, miękka okładka

Cena: 30,00 PLN          

Spis treści 

Zamów

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie Tom XVIII, Zeszyt 1/2017

pod red. O. Grabiec, Sosnowiec 2017
Format B5, miękka okładka

Cena: 30,00 PLN          

Spis treści 

Zamów

Aspekty finansowe gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w miastach na prawach powiatu

Kamila Żmuda-Matan, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 33,00 PLN          

Zamów

Policja jako instytucja bezpieczeństwo publicznego

pod red. M. Zrałek i A. Frączkiewicz-Wronki, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 29,00 PLN          

Zamów

Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami na styku archeologii i prawa

pod red. I Gredki-Ligarskiej i D. Rozmusa, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 31,00 PLN          

Zamów

Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej

pod red. D. Fleszer, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 30,00 PLN          

Zamów

Własność w systemie prawa

pod red. D. Fleszer, M. Gurdek, Ł. Strzępka, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 32,00 PLN          

Zamów

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 18/2018. Numer Specjalny

red. nauk. A. Kamińska, Sosnowiec 2018
Format B5, okładka miękka

Cena: 25, 00 PLN          

Zamów

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 17/2018

red. nauk. A. Kamińska, Sosnowiec 2018
Format B5, okładka miękka

Cena: 25, 00 PLN          

Zamów

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 16/2018

red. nauk. A. Kamińska, Sosnowiec 2018
Format B5, okładka miękka

Cena: 25, 00 PLN          

Zamów

Edukacja jutra. Wiedza i edukacja w egzystencji współczesnego człowieka

pod red. A. Kamińskiej i P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 28,00 PLN          

Zamów

Edukacja jutra. Kierunki rozwoju współczesnej edukacji

pod red. A. Kamińskiej i P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 28,00 PLN          

Zamów

Edukacja jutra. Wartości - Wychowanie - Kształcenie

pod red. A. Kamińskiej i P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 28,00 PLN          

Zamów

Nowy leksykon profesjologiczny

K.M. Czarnecki, B.Pietrulewicz, P.Kowolik; Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 28,00 PLN          

Zamów

Podstawy prawoznawstwa, teorii i filozofii prawa. Reinterpretacja krytyczna

R. A. Tokarczyk, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 37,00 PLN          

Zamów

Media społecznościowe w komunikacji i kreowaniu wizerunku uczelni publicznych

M. Koszembar-Wiklik, Sosnowiec 2016
Format 225x152 mm, oprawa miękka

Brak w magazynie

Cena: 38,00 PLN          

Young Scholars on Theoretical and Applied Linguistics: Research Projects

eds. M. Wysocka, D. Gałajda, P. Zakrajewski, A. Kijak, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 28,00 PLN          

Zamów

 

Kultura organizacyjna uczelni a wykorzystanie Web 2.0 w procesie komunikacji wykładowcy-studenci

M. Koszembar-Wiklik, M. Krannich, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 30,00 PLN          

Zamów

Jakość produktów i usług - perspektywa rynku komercyjnego i sektora administracji publicznej

pod red. M. Kaczmarczyka, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 31,00 PLN          

Zamów

Nauczyciel w oczach ucznia. Analizy i refleksje

I. Bykowski, Sosnowiec 2017
Format B5, miękka oprawa

Cena: 20,00 PLN           

Zamów

Rocznik Prasoznawczy. Rok X/2016

pod red. M. Gieruli, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 25,00 PLN          

Zamów

Studia administracyjne i cywilne

pod red. D. Fleszer i A. Rogackiej-Łukasik, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 35,00 PLN          

Zamów

Wokół problematyki stosowania prawa

pod red. D. Fleszer i A. Rogackiej-Łukasik, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka 

Cena: 35,00 PLN          

Zamów

Współczesne problemy zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach

pod red. M. Smolarek, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 29,00 PLN          

Zamów

Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku Administracja

Grzegorz Krawiec, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 30,00 PLN          

Zamów