Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Nowości

Psychopatologia pracy - komentarze i propozycje ćwiczeń

Anna Maria Manek, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 31,00 PLN     

Zamów

Prawo do używania fotoradarów przez straże gminne - od przyznania do utraty

Magdalena Gurdek, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 38,00 PLN     

Zamów

Wybrane obszary edukacyjnej, zawodowej i społecznej aktywności człowieka

Pod red. Marka Lewandowskiego, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 33,00 PLN     

Zamów

Różne oblicza dialogu

Pod red. I. Droni, A. Kijaka, P. Zakrajewskiego, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 36,00 PLN      

Zamów

Między "białym" a "czerwonym" imperium. Rzecz o narodach w Rosji 1917-1922

Adam Lityński, Sosnowiec 2018
Format A5, oprawa miękka

Cena: 36,00 PLN          

Zamów

Zabytki techniki - nie tylko z perspektywy prawników

Red. Iwona Gredka-Ligarska, Anna Rogacka-Łukasik, Dariusz Rozmus, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 39,00 PLN          

Zamów

Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja. Tom VI

Tomasz Miłkowski, Barbara Orzeł, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 31,00 PLN          

Zamów

Edukacja dorosłych na Górnym Śląsku od Wiosny Ludów do wybuchu I wojny światowej

Beata Matusek, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 30,00 PLN          

Zamów

Nowoczesne koncepcje zarządzania

Red. Olimpia Grabiec, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 34,00 PLN          

Zamów

Rocznik Prasoznawczy. Rok XII/2018

pod red. M. Gieruli, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 25,00 PLN          

Zamów

Polityka oświatowa polskich gmin i powiatów w świetle ustaleń, zaleceń i rekomendacji eksperckich

Michał Kaczmarczyk, Sosnowiec 2018 
Format B5, oprawa miękka

Cena: 28,00 PLN          

Zamów

Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Studium administracyjnoprawne.

Dorota Fleszer, Sosnowiec 2018 
Format B5, oprawa miękka 

Cena: 38,00 PLN          


Zamów

Marketingowe aspekty zarządzania komunikacją wizualną w sektorze MŚP

Jolanta Staszewska, Piotr Skorus, Sosnowiec 2018 
Format B5, oprawa miękka 

Cena: 29,00 PLN          

Zamów

Twórcza aktywność profesjologiczna i profesjonalna seniorów polskich

Kazimierz Marian Czarnecki, Piotr Kowolik, Wiesława Tomaszewska, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 29,00 PLN          

Zamów

Uczeń i nauczyciel w zderzeniu z cyberprzestrzenią

Danuta Szeligiewicz-Urban, Beata Matusek, Maria Kopsztajn, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 30,00 PLN          

Zamów

Publiczne formy wspierania opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Maciej Borski, Sosnowiec 2018

Format B5, oprawa miękka

Cena: 35,00 PLN          

Zamów

Muzea. Aspekty praktyczne i prawne

Red. Iwona Gredka-Ligarska, Anna Rogacka-Łukasik, Dariusz Rozmus, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 31,00 PLN          

Zamów

Rozwój osobisty - prawdziwe historie

Józef Szopiński, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 32,00 PLN          

Zamów

Umowa o partnerstwie publiczno - prywatnym a umowa administracyjna

Kacper Rożek, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 25,00 PLN          

Zamów

Zarządzanie nowoczesną organizacją

pod red. Olimpii Grabiec, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 32,00 PLN          

Zamów

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną...

J. Stawnicka i I. Klonowska, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 29,00 PLN          

Zamów

Strategie komunikacyjne współczesnych organizacji

pod red. M. Kaczmarczyka, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 30,00 PLN          

Zamów

Restytucja i ochrona dóbr kultury. Zagadnienia prawne

pod red. I. Gredki-Ligarskiej i A. Rogackiej-Łukasik, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 29,00 PLN          

Zamów

Zarządzanie jakością w podmiotach ochrony zdrowia

pod red. Piotra Celeja, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 29,00 PLN          

Zamów

Bariery w otoczeniu osób z niepełnosprawnościami. Zagadnienia wybrane

pod red. Macieja Borskiego, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 36,00 PLN          

Zamów

Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście zagwarantowania podstawowych praw osobom z niepełnosprawnościami

pod red. Macieja Borskiego, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 36,00 PLN          

Zamów

Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? Tom V. Gromadzenie informacji przez służby policyjne a status i prawa jednostki

pod red. Tomasz Miłkowski, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 29,00 PLN          

Zamów

Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego w warunkach gospodarki rynkowej

pod red. Magdaleny Gurdek, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 34,00 PLN          

Zamów

Modele administracji samorządowej w wybranych państwach europejskich

pod red. J. Podgórskiej-Rykały i M. Borskiego, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 32,00 PLN          

Zamów

Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej. Samorząd terytorialny a rynki pracy

pod red. Bolesław M. Ćwiertniaka, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 35,00 PLN          

Zamów

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie Tom XVIII, Zeszyt 2/2017

pod red. O. Grabiec, Sosnowiec 2017
Format B5, miękka okładka

Cena: 30,00 PLN          

Spis treści 

Zamów

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie Tom XVIII, Zeszyt 1/2017

pod red. O. Grabiec, Sosnowiec 2017
Format B5, miękka okładka

Cena: 30,00 PLN          

Spis treści 

Zamów

Aspekty finansowe gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w miastach na prawach powiatu

Kamila Żmuda-Matan, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 33,00 PLN          

Zamów

Policja jako instytucja bezpieczeństwo publicznego

pod red. M. Zrałek i A. Frączkiewicz-Wronki, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 29,00 PLN          

Zamów

Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami na styku archeologii i prawa

pod red. I Gredki-Ligarskiej i D. Rozmusa, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 31,00 PLN          

Zamów

Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej

pod red. D. Fleszer, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 30,00 PLN          

Zamów

Własność w systemie prawa

pod red. D. Fleszer, M. Gurdek, Ł. Strzępka, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 32,00 PLN          

Zamów

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 18/2018. Numer Specjalny

red. nauk. A. Kamińska, Sosnowiec 2018
Format B5, okładka miękka

Cena: 25, 00 PLN          

Zamów

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 17/2018

red. nauk. A. Kamińska, Sosnowiec 2018
Format B5, okładka miękka

Cena: 25, 00 PLN          

Zamów

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 16/2018

red. nauk. A. Kamińska, Sosnowiec 2018
Format B5, okładka miękka

Cena: 25, 00 PLN          

Zamów

Edukacja jutra. Wiedza i edukacja w egzystencji współczesnego człowieka

pod red. A. Kamińskiej i P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 28,00 PLN          

Zamów

Edukacja jutra. Kierunki rozwoju współczesnej edukacji

pod red. A. Kamińskiej i P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 28,00 PLN          

Zamów

Edukacja jutra. Wartości - Wychowanie - Kształcenie

pod red. A. Kamińskiej i P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 28,00 PLN          

Zamów

Nowy leksykon profesjologiczny

K.M. Czarnecki, B.Pietrulewicz, P.Kowolik; Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 28,00 PLN          

Zamów

Podstawy prawoznawstwa, teorii i filozofii prawa. Reinterpretacja krytyczna

R. A. Tokarczyk, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 37,00 PLN          

Zamów

Media społecznościowe w komunikacji i kreowaniu wizerunku uczelni publicznych

M. Koszembar-Wiklik, Sosnowiec 2016
Format 225x152 mm, oprawa miękka

Brak w magazynie

Cena: 38,00 PLN          

Young Scholars on Theoretical and Applied Linguistics: Research Projects

eds. M. Wysocka, D. Gałajda, P. Zakrajewski, A. Kijak, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 28,00 PLN          

Zamów

 

Kultura organizacyjna uczelni a wykorzystanie Web 2.0 w procesie komunikacji wykładowcy-studenci

M. Koszembar-Wiklik, M. Krannich, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 30,00 PLN          

Zamów

Jakość produktów i usług - perspektywa rynku komercyjnego i sektora administracji publicznej

pod red. M. Kaczmarczyka, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 31,00 PLN          

Zamów

Nauczyciel w oczach ucznia. Analizy i refleksje

I. Bykowski, Sosnowiec 2017
Format B5, miękka oprawa

Cena: 20,00 PLN           

Zamów

Rocznik Prasoznawczy. Rok X/2016

pod red. M. Gieruli, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 25,00 PLN          

Zamów

Studia administracyjne i cywilne

pod red. D. Fleszer i A. Rogackiej-Łukasik, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 35,00 PLN          

Zamów

Wokół problematyki stosowania prawa

pod red. D. Fleszer i A. Rogackiej-Łukasik, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka 

Cena: 35,00 PLN          

Zamów

Współczesne problemy zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach

pod red. M. Smolarek, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 29,00 PLN          

Zamów

Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku Administracja

Grzegorz Krawiec, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 30,00 PLN          

Zamów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie autorskie w ramach promocji monografii naukowych wydanych przez Oficynę Wydawniczą

Więcej informacji >>

Możliwość przetestowania bazy danych ProQuest

W dniach od 13 maja do 14 czerwca 2019 mają Państwo możliwość przetestowania bazy ProQuest One Academic.
ProQuest One Academic zapewnia dostęp do czterech podstawowych grup zasobów multidyscyplinarnych (ProQuest Central, Academic Complete, Academic Video Online i ProQuest Dissertations & Theses Global). Wszystkie te typy zasobów oferują opcję krzyżowego wyszukiwania. Baza zapewnia dostęp do największych na świecie, uporządkowanych zbiorów czasopism, e-booków, prac magisterskich i rozpraw doktorskich, wiadomości, materiałów wideo i innych materiałów źródłowych, zgromadzonych w jednym miejscu.

Więcej informacji >>

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Bibliotece WSH

Więcej informacji >>

Aktualizacja konta bibliotecznego

Z dniem 31.03.2019 automatycznie zablokują się konta biblioteczne. Aby uzyskać ponowny dostęp, należy okazać w Bibliotece ważną legitymację. Istnieje także możliwość aktualizacji konta przez telefon lub pocztą elektroniczną (w celu rezerwacji książek). Jednakże należy pamiętać, że w momencie odbierania zarezerwowanych pozycji będzie trzeba mieć przy sobie "podbitą" legitymację.

Hologram aktualizujący legitymację na nowy semestr można uzyskać w dziekanacie. Przypominamy, że podstawą do wypożyczenia, rezerwowania i zamawiania książek jest WAŻNA LEGITYMACJA STUDENCKA.

Więcej informacji >>

NASBI 2019

Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu udostępnia swoim Czytelnikom i Pracownikom zasoby NASBI od 2016 r. Również w tym roku kontynuuje świadczenie usługi, która pozwala korzystać z wybranych publikacji elektronicznych.

Wykaz publikacji dla wszystkich kierunków, dostępnych do 14 grudnia 2019 r., można sprawdzić na stronie http://www.humanitas.edu.pl/pl/nasbi

Więcej informacji >>

IBUK Libra

IBUK Libra umożliwia dostęp do polskich podręczników akademickich i książek naukowych z różnych dziedzin nauki opublikowanych przez największe wydawnictwa krajowe oraz naukowe wydawnictwa wiodących uczelni wyższych
Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu udostępnia swoim Czytelnikom zasoby IBUK Libra od 2013 r. Również w tym roku kontynuuje świadczenie usługi, która pozwala korzystać z wybranych publikacji elektronicznych.
Corocznie zmienia się lista wykupionych tytułów. Wykazy publikacji dla poszczególnych kierunków można sprawdzić na stronie http://www.humanitas.edu.pl/pl/ibukPrzypominamy, że po raz drugi Studenci Wyższej Szkoły Humanitas mogą korzystać z elektronicznej wersji największego słownika językowego Słownik PWN-Oxford, nagrodzonego Europejskim Medalem Business Centre Club i zawierającego 1 000 000 angielskich i polskich jednostek leksykalnych.

Uwaga !!!
Studentów, którzy jeszcze nie korzystali z serwisu IBUK Libra, serdecznie zapraszamy do odbierania kodów PIN w Bibliotece WSH z ważną legitymacją studencką.

Więcej informacji >>