Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Pedagogika

Szkoła ‒ wspólna planeta czy odległe galaktyki uczniów i nauczycieli

Janusz Stanek, 2020

Format B5, oprawa miękka

Cyberprzestrzeń miejscem skutecznego nauczania - uczenia się

Danuta Szeligiewicz-Urban, Beata Matusek, 2021
Format B5, oprawa miękka

Cena: 30,00 PLN     

Zamów 

Edukacja jutra. Współczesny stan etapów i dziedzin edukacji w Polsce

red. nauk. Aleksandra KAmińka-Małek, Piotr Oleśniewicz, Sosnowiec 2021
Format B5, oprawa miękka

Cena: 40,00 PLN     

Zamów 

Edukacja dorosłych na Górnym Śląsku od Wiosny Ludów do wybuchu I wojny światowej

Beata Matusek, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 30,00 PLN          

Zamów

Polityka oświatowa polskich gmin i powiatów w świetle ustaleń, zaleceń i rekomendacji eksperckich

Michał Kaczmarczyk, Sosnowiec 2018 
Format B5, oprawa miękka

Cena: 28,00 PLN          

Zamów

Uczeń i nauczyciel w zderzeniu z cyberprzestrzenią

Danuta Szeligiewicz-Urban, Beata Matusek, Maria Kopsztajn, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 30,00 PLN          

Zamów

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 18/2018. Numer Specjalny

red. nauk. A. Kamińska, Sosnowiec 2018
Format B5, okładka miękka

Cena: 25, 00 PLN          

Zamów

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 17/2018

red. nauk. A. Kamińska, Sosnowiec 2018
Format B5, okładka miękka

Cena: 25, 00 PLN          

Zamów

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 16/2018

red. nauk. A. Kamińska, Sosnowiec 2018
Format B5, okładka miękka

Cena: 25, 00 PLN          

Zamów

Edukacja jutra. Wiedza i edukacja w egzystencji współczesnego człowieka

pod red. A. Kamińskiej i P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2018
Format B5, oprawa miękka

Cena: 28,00 PLN          

Zamów

Nauczyciel w oczach ucznia. Analizy i refleksje

I. Bykowski, Sosnowiec 2017
Format B5, miękka oprawa

Cena: 20,00 PLN           

Zamów

Policja jako instytucja bezpieczeństwo publicznego

pod red. M. Zrałek i A. Frączkiewicz-Wronki, Sosnowiec 2016
Format B5, oprawa miękka

Cena: 29,00 PLN          

Zamów

Edukacja jutra. Kierunki rozwoju współczesnej edukacji

pod red. A. Kamińskiej i P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 28,00 PLN          

Zamów

Edukacja jutra. Wartości - Wychowanie - Kształcenie

pod red. A. Kamińskiej i P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2017
Format B5, oprawa miękka

Cena: 28,00 PLN          

Zamów

Edukacja jutra. Między ideałem a codziennością

K. Denek, Sosnowiec 2016
Format B5, 346 s., okładka miękka

Cena: 25,00 PLN         

Zamów

Edukacja jutra. Aspekty wychowania i kształcenia we współczesnej szkole

pod red. A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2016
Format B5, 368 s., okładka miękka

Cena: 25,00 PLN         

 Zamów

Edukacja jutra. Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości

pod red. A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2016
Format B5, 421 s, okładka miękka

Cena: 25,00 PLN         

Zamów

 

Edukacja jutra. Filozofia życia Profesora Kazimierza Denka (1932-2016)

pod red. A. Kamińskiej, E. Kraus, P. Olesnieiwcza, Sosnowiec 2016
Format B5, 240 s., okładka miękka

Cena: 25,00 PLN         

Zamów

Świat nowych technologii. Czy sztuczna inteligencja zdominuje życie człowieka?

pod red. J. Stawnickiej, D, Morańskiej i W. Kubiesa, Sosnowiec 2019
Format B5, oprawa miękka

Cena: 30,00 PLN     

Zamów 

Zeszyty Naukowe Wyższej szkoły Humanitas. Pedagogika 13/2016

red. nauk. A. Kamińska, Sosnowiec 2016
Format B5, 280 s., okładka miękka

Cena: 21, 00 PLN         

Zamów

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 12/2016

red nauk. A. Kamińska, Sosnowiec 2016
Format B5, 210 s., okładka miękka

Cena: 21, 00 PLN         

Zamów

 

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 11/2015

pod red. A. Kamińskiej, Sosnowiec 2015
Format B5, 127 s., okładka miękka

Cena: 25,00 PLN         

Zamów

 

 

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 10/2015

pod red. A. Kamińskiej, Sosnowiec 2015
Format B5, 190 s., miękka okładka

Cena: 29,00 PLN         

Zamów

Literatura dziecięca w oczach rodziców. Analizy i refleksje

I. Bykowski, Sosnowiec 2019
Format B5, oprawa miękka

Cena: 35,00 PLN     

Zamów 

Wsparcie i pomoc postpenitencjarna w opinii skazanych. Szkic empiryczny

J. Stanek, A. Mańka, Sosnowiec 2015
Format B5, 137 s., miękka oprawa

Cena: 17,00 PLN          

Zamów

Edukacja Jutra. Drogowskazy. Aksjologia. Osobowość

K. Denek, Sosnowiec 2015
Format B5, 331 s., miękka oprawa

Cena: 18,00 PLN    

Zamów

Kraina kreatywności. Warsztat twórczego pedagoga w pracy z dziećmi

D. Krzywoń, H. Hetmańczyk, Sosnowiec 2019
Format B5, oprawa miękka

Cena: 38,00 PLN     

Zamów 

Edukacja Jutra. Aksjologiczno-kulturowy fundament edukacji jutra

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2015
Format B5, 206 s., miękka oprawa

Cena: 18,00 PLN     

Zamów

Edukacja Jutra. Wokół problemów wychowania i kształcenia dzieci najmłodszych

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2015
Format B5, 166 s., miękka oprawa

Cena: 18,00 PLN     

Zamów

Edukacja Jutra. Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, E. Kraus, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2015
Format B5, 186 s., miękka oprawa

Cena: 18,00 PLN     

Zamów

Edukacja Jutra. Problemy współczesnej rodziny

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2015
Format B5, 176 s., miękka oprawa

Cena: 18,00 PLN     

Zamów

Edukacja Jutra. Aktywność fizyczna. Zdrowie. Problematyka czasu wolnego

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2015
Format B5, 177 s., miękka oprawa

Cena: 18,00 PLN     

Zamów

Edukacja Jutra. Nowe technologie w kształceniu

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2015
Format B5, 178 s., miękka oprawa

Cena: 18,00 PLN     

Zamów

Edukacja Jutra. Kształcenie osób dorosłych. Aktywność w życiu zawodowym

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2015
Format B5, 172 s., miękka oprawa

Cena: 18,00 PLN     

Zamów

Edukacja Jutra. W poszukiwaniu formuły współczesnej edukacji

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2015
Format B5, 225 s., miękka oprawa

Cena: 18,00 PLN     

Zamów

Education of Tomorrow. Organization of School Education

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2015
Format B5, 190 s., miękka oprawa

Cena: 18,00 PLN     

Zamów

Education of Tomorrow. Education, and other forms of Activity of Adults

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2015
Format B5, 220 s., miękka oprawa

Cena: 18,00 PLN     

Zamów

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 9/2014

pod red. A. Kamińskiej, Sosnowiec 2015
Format B5, 198 s., miękka okładka

Cena: 23,00 PLN      

Zamów

Pisarstwo naukowe – między rzemiosłem a sztuką

K. Duraj-Nowakowa, Sosnowiec 2015
Format B5, 356 s., miękka oprawa 

Nakład drukowany wyczerpany         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 8/2013

pod red. D. Krzywoń, Sosnowiec 2013

Format B5, 91 s., miękka oprawa

Cena: 15,00 PLN                 

Spis treści

Wstęp

Zamów

Jak możliwy jest dialog?

Księga Jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Jerzemu Koplowi - JM Rektorowi Wyższej Szkoły Humanitas w 70. rocznicę urodzin

pod red. A. Kamińskiej, E. Kraus i K. Ślęczki, Sosnowiec 2014

Format B5, 362 s., twarda oprawa

Cena: 40 PLN         

Spis treści

Zamów

 

O pedagogice Profesora Bogdana Suchodolskiego w 110. rocznicę urodzin

pod red. Cz. Kupisiewicza, B. Śliwerskiego, Sosnowiec 2014

Format B5, 142 s., miękka oprawa + płyta CD

Cena: 25 PLN   -20%

Książka tymczasowo niedostępna

Spis treści

 

XX lat Edukacji Jutra. U stóp Giewontu

K. Denek, Sosnowiec 2014

Format B5, 318 s., miękka oprawa

Cena: 20,00 PLN         

Spis treści

Wstęp 

Zamów

Edukacja Jutra. Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2014

Format B5, 481 s., miękka oprawa

Cena: 20,00 PLN            

Spis treści

Wstęp

Zamów

Edukacja Jutra. Od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2014

Format B5, 312 s., miękka oprawa

Cena: 20,00 PLN                 

Spis treści

Wstęp

Zamów

Edukacja Jutra. Systemowe aspekty organizacji szkolnictwa w Polsce

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2014

Format B5, 374 s., miękka oprawa

Cena: 20,00 PLN                

Spis treści

Wstęp

Zamów

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2014

Format B5, 385 s., miękka oprawa

Cena: 20,00 PLN             

Spis treści

Wstęp

Zamów

Education of Tomorrow. Since education in family to system aspects of education

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2014

Format B5, 401 s., miękka oprawa

Cena: 20,00 PLN                

Spis treści

Wstęp

Zamów

Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie=Stárnutí a stáří v rychle se mĕnícím svĕtĕ

pod red. K. Walotek-Ściańskiej, M. Šerák, M. Szyszki, Ł. Tomczyka, Sosnowiec - Praha 2013

Format B5, 191 s., miękka oprawa

Cena: 21,00 PLN         

Spis treści

Wstęp

Zamów

Edukacja Jutra. Tradycja i nowoczesność we współczesnej organizacji systemu kształcenia

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2013

Format B5, 366 s., miękka oprawa

Cena: 20,00 PLN             

Spis treści

Wstęp

Zamów

Edukacja Jutra. Role nauczyciela w edukacji szkolnej

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2013

Format B5, 376 s., miękka oprawa

Cena: 20,00 PLN                  

Spis treści

Wstęp

Zamów

Edukacja Jutra. Uwarunkowania współczesnej szkoły

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2013

Format B5, 360 s., miękka oprawa

Cena: 20,00 PLN        

Spis treści

Wstęp

Zamów

Edukacja Jutra. Edukacja ustawiczna. Pozaszkolne formy wychowania i kształcenia

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2013

Format B5, 289 s., miękka oprawa

Cena: 20,00 PLN            

Spis treści

Wstęp

Zamów

Education of tomorrow. Education and upbringing in the education school system

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2013

Format B5, 391 s., miękka oprawa

Cena: 20,00 PLN             

Spis treści

Wstęp

Zamów

Wybrane zagadnienia z dydaktyki (skrypt)

Cz. Kupisiewicz, Sosnowiec 2013

Format B5, 63 s., miękka oprawa

Cena: 10 PLN   -20%

Książka tymczasowo niedostępna

Spis treści

Wstęp

Warunki i jakość życia seniorów w Sosnowcu

M. Zrałek, M. Kaczmarczyk, Sosnowiec 2013

Format B5, 184 s., miękka oprawa

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wstęp

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 7/2012

pod red. D. Krzywoń, Sosnowiec 2012

Format B5, 76 s., miękka oprawa

Cena: 14,00 PLN                 

Spis treści

Wstęp

Zamów

Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni

pod red. D. Szeligiewicz-Urban, Sosnowiec 2012

Format B5, 201 s., oprawa miękka                        

Cena: 22,00 PLN              

Spis treści

Wstęp

Zamów

Przestrzenie starości

pod red. M. Zrałek, Sosnowiec 2012

Format B5, 212 s., oprawa miękka   

Cena: 26,00 PLN                

Spis treści

Wstęp

Zamów

Uczelnie w przestrzeni publicznej

pod red. M. Kaczmarczyka, Sosnowiec 2012

Format B5, 301 s., oprawa miękka               

Cena: 18 PLN            

Spis treści

Wstęp

Zamów

Okazjonalne wykłady pedagogiczne

Cz. Kupisiewicz, Sosnowiec 2012

Format B5, 180 s., oprawa miękka      

Cena: 13,00 PLN            

Spis treści

Wstęp

Zamów

Z dziejów sosnowieckiej oświaty

red. nauk. M. Rudy, S. Witkowski, Sosnowiec 2012

Format B5, 146  s., oprawa miękka             

Cena: 13,50 PLN 

Cena promocyjna: 1,00 PLN         

Spis treści

Wstęp

Zamów

Różnice indywidualne studentów jako problem pedagogiczny nauczycieli akademickich

K.M. Czarnecki, Sosnowiec 2012

Format B5, 126 s., oprawa miękka

Cena: 13,00 PLN             

Spis treści

Wstęp

Zamów

Edukacja Jutra. Polityka, aksjologia i kreatywność w edukacji jutra

pod red. K. Denek, A. Kamińska, W. Łuszczuk, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2012

Format B5, 357 s., miękka oprawa

Cena: 20,00 PLN              

Spis treści

Wstęp

Zamów

Edukacja Jutra. Uczeń i nauczyciel jako główne podmioty edukacji jutra

pod red. K. Denek, A. Kamińska, W. Łuszczuk, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2012

Format B5, 336 s., miękka oprawa

Cena: 20,00 PLN           

Spis treści

Wstęp

Zamów

Edukacja Jutra. Problemy edukacji jutra w dobie globalizacji

pod red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2012

Format B5, 327 s., miękka oprawa

Cena: 20,00 PLN                 

Spis treści

Wstęp

Zamów

Edukacja Jutra. Wyzwania współczesności i przyszłości

pod red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2012

Format B5, 611 s., miękka oprawa

Cena: 26,00 PLN        

Spis treści

Wstęp

Zamów

Education of Tomorrow. From nursery school to the professional activity

pod red. K. Denek, A. Kamińska, W. Łuszczuk, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2012

Format B5, 320 s., miękka oprawa

Cena: 20,00 PLN    

Spis treści

Wstęp

Zamów

Edukacja i socjalizacja w życiu osoby niepełnosprawnej

red. nauk. A. Klinik, D. Prysak, Sosnowiec 2011

Format B5, 255 s., oprawa miękka

Cena: 18,30 PLN                        

Cena promocyjna: 9,00 PLN

Spis treści

Wstęp

Zamów

O wybitnych myślicielach, dydaktyce i szkole. Wybrane prace pedagogiczne z lat 2000-2010

Cz. Kupisiewicz, Sosnowiec 2010

Format B5, 157 s., miękka oprawa 

Cena: 16.80 PLN                     

Cena promocyjna: 8,00 PLN

Spis treści

Wstęp

Zamów

Leksykon profesjologiczny

K. M. Czarnecki, B. Pietrulewicz, Sosnowiec 2010

Format A5, 279 s., twarda oprawa

Cena: 21,50 PLN

Książka tymczasowo niedostępna

Spis treści

Wstęp

Profesjologia. Nauka o zawodowym rozwoju człowieka

K. M. Czarnecki, Sosnowiec 2010

Format B5, 207 s., miękka oprawa

Cena: 23,60 PLN

Książka tymczasowo niedostępna

Spis treści

Wstęp

Oblicza edukacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Kojsowi

red. nauk.  J. Gabzdyl, B. Oelszlaeger, Sosnowiec 2010

Format B5, 477 s., oprawa twarda

Cena: 38,00 PLN                      

Spis treści

Wstęp

Zamów

Wyzwania edukacji w dobie ponowoczesności

pod red. J. Zielińskiego, Sosnowiec 2010

Format B5, 122 s., oprawa miękka

brak w magazynie

Cena:  14,20 PLN

Spis treści

Wstęp

Nowy leksykon metodologiczny

red. nauk.  K.M. Czarnecki, Sosnowiec 2009

Format B5, 247 s., oprawa miękka

Cena: 24,20 PLN                                    

Cena promocyjna: 12,00 PLN

Wstęp

Zamów

Szkoła na miarę możliwości dziecka

pod red. D. Krzywoń, B. Matusek, Sosnowiec 2009

Format B5, 175 s., miękka oprawa

Cena: 23,50 PLN

Cena promocyjna: 11,50 PLN

Książka czasowo niedostępna

Spis treści

Wstęp

Kraina kreatywności - sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną

D. Krzywoń.  przy współ. H. Hetmańczyk, Sosnowiec 2008

Format B5, 200 s., miękka oprawa

Cena: 24.70 PLN

Cena promocyjna: 12,00 PLN

Książka czasowo niedostępna

Spis treści

Wstęp

Homo poeticus

K. Walotek-Ściańska, Sosnowiec 2006

Format B5, 110 s., miękka oprawa 

Cena: 10,50 PLN

Cena promocyjna: 5,00 PLN

Książka tymczasowo niedostępna

Spis treści

Wstęp

Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie. Wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii

red. nauk. A. Fabiś, Sosnowiec 2005

Format B5, 208 s., miękka oprawa,

Cena: 23,33 PLN

Nakład wyczerpany

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 6/2011

red. nauk. D. Krzywoń,  Sosnowiec 2011

Format B5, 147 s., miękka oprawa     

Cena: 18,00 PLN

Cena promocyjna: 5,00 PLN

Spis treści

Wstęp

Zamów

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 4/2009

pod red. D. Krzywoń, Sosnowiec 2009
Format B5, 144 s., oprawa miękka

Nakład wyczerpany     

Humanitas Journal of European Studies. II/2008

pod red. A. Wentkowskiej, Sosnowiec 2008

Format B5, 141 s., okładka miękka

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 1,00 PLN             

Spis treści

Wstęp

Zamów