Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Forum Innowacyjności

projekt realizowany w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki
dofinansowany z MNiSW

Forum Innowacyjności to projekt Instytutu Innowacyjnej Edukacji przy współpracy z Instytutem Psychologii, Instytutem Zarządzania i Instytutem Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas. Głównym założeniem projektu jest upowszechnienie wśród interesariuszy zewnętrznych najnowszej wiedzy na temat głównych kierunków przemian w edukacji, administracji i przemyśle, związanych ze zmianami cywilizacyjnymi i koniecznością kształcenia w społeczeństwie kompetencji kluczowych na miarę potrzeb rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego. Tym samym Instytut, poprzez swoją działalność, włączy się do kształtowania w społeczeństwie świadomości wprowadzania innowacji ukierunkowanych na podniesienie jakości życia społeczeństwa i zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki.  Projekt obejmie trzy działania: systematyczną organizację seminariów w ramach Forum Innowacyjności, obejmujących cykl wykładów i warsztatów, tworzenie otwartych zasobów przydatnych materiałów oraz moderowanie działań uczestników w ramach sieci współpracy na platformie e-learningowej Instytutu Innowacyjnej Edukacji. Moderatorem działań skierowanych do środowiska oświatowego będzie Instytut Innowacyjnej edukacji stanowiący opiekę naukową i merytoryczną nad realizacją projektu.

 

Innowacje w biznesie. Gospodarka 4.0
3 grudnia 2020 r. godz. 14.45 - 18.00

 

Gospodarka 4.0 -ewolucja czy rewolucja?

14:45 - 15:00 - Powitanie uczestników. Oficjalne wystąpienia. 

15:00 - 16:30 - Debata plenarna:

 • Gospodarka 4.0 – w jakim kierunku zmierzamy – robotyzacja, sztuczna inteligencja, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, IoT, e‑commerce, cyfrowa chmura, czyli co nas czeka w najbliższej przyszłości. Kierunki zmian gospodarki - transformacja cyfrowa 

  Prelegenci:
  dr hab. Tomasz Królikowski, prof. PK, Politechnika Koszalińska

 • Firma w cyfrowej rzeczywistości – jak odnaleźć się w cyfrowym świecie. Zmiany na rynku pracy

  Prelegenci:
  Tomasz Klekowski, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
  - dr Tomasz Kulisiewicz, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

 • Rozwiązania informatyczne dla biznesu – propozycje i przykłady

  Prelegenci:

  - Mateusz Wośko - Universality
  - Piotr Bartkiewicz, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczn

  Moderują: 
  - dr Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Humanitas, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 
  - Beata Ostrowska, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

16:30 - 16:45 - Przerwa

16:45 - 18:00 - Debata plenarna:

 • Cyberbezpieczeństwo w organizacji – jak ochronić swoją firmę w sieci

  Prelegenci:
  - Adam Wieczorek, Bogusław Dębski, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

 • Marketing internetowy – niezbędnik przedsiębiorcy. Kilka słów o dostępności cyfrowej.

  Prelegenci:
  - Ewa Opach, Związek Pracodawców Branży Internetowej

  Moderator:
  - dr Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Humanitas,
  - Beata Ostrowska, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

Innowacje w biznesie. Gospodarka 4.0
10 grudnia 2020 r. godz. 14.45 - 18.00

 

Rozwój organizacji i jej konkurencyjność zależy od innowacji, które służą zwiększaniu wydajności produkcji lub podnoszeniu jakości usług. Wdrażanie nowych strategii rozwoju ukierunkowanych na  rozwijanie nowoczesnych koncepcji opartych na ICT, modyfikuje wymagania wobec kompetencji pracowników, szczególnie z obszaru kompetencji cyfrowych. W cyfrowej rzeczywistości, w gospodarce 4.0 sukces rynkowy małych i średnich przedsiębiorstw zależy od potencjału wykwalifikowanych pracowników. Współcześnie pracodawcy coraz częściej oczekują od potencjalnych pracowników potwierdzenia certyfikatami posiadanych kompetencji. Podejmują również działania ukierunkowane na doskonalenie pracowników w tym obszarze. Celem seminarium jest przedstawienie zakresu i zasad certyfikacji kompetencji cyfrowych w kontekście oczekiwań i korzyści pracodawcy i pracownika.
Na spotkaniu zostaną omówione rodzaje oraz zasady certyfikowania kompetencji komputerowych i informatycznych.Forum Innowacyjności to projekt Instytutu Innowacyjnej Edukacji przy współpracy z Instytutem Psychologii, Instytutem Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytutem Nauk Prawnych i Instytutem Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas oraz Sektorową Radę ds. Kompetencji Informatyka.
Głównym założeniem jest upowszechnienie wśród interesariuszy zewnętrznych najnowszej wiedzy na temat głównych kierunków przemian w edukacji, administracji i przemyśle, związanych ze zmianami cywilizacyjnymi i koniecznością kształcenia w społeczeństwie kompetencji kluczowych na miarę potrzeb rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego.
W seminariach wezmą udział przedstawiciele instytucji państwowych odpowiedzialnych za rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce, przedstawiciele organizacji pozarządowych, naukowcy, przedstawiciele środowisk powiązanych z edukacją, administracją i przemysłem oraz osoby zainteresowane funkcjonowaniem społeczeństwa informacyjnego.

 Uczestnictwo w seminariach jest bezpłatne.
Seminaria zostaną przeprowadzone w formule zdalnej.

 

Certyfikacja kompetencji cyfrowych pracowników przedsiębiorstw

14:45 - 15:00 - Powitanie uczestników. Oficjalne wystąpienia. 

15:00 - 16:30 - Debata plenarna:

 

 • 15.00 – 15.25 Firma w cyfrowej rzeczywistości – jak odnaleźć się w cyfrowym świecie. Zmiany na rynku pracy

  Prelegent:
  Justyna Skorupska, Członek Rady e-Izby, Pełnomocnik Zarządu e-point SA

 • 15.25 – 15.50 Marketing internetowy w rozwoju organizacji

  Prelegent: Ewa Opach, Związek Pracodawców Branży Internetowej

 • 15.50 – 16.20 Zintegrowany System Kwalifikacji - czy i dlaczego jest potrzebny w biznesie

  Prelegent: Andrzej Żurawski, Instytut Badań Edukacyjnych


  Moderują: 
  - dr Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Humanitas, Polskie Towarzystwo Informatyczne,
  - Beata Ostrowska, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

 

16:20 - 16:30 - Przerwa

16:45 - 18:00 - Debata plenarna:

 • 16.30 – 16.55 Kompetencje cyfrowe pracowników – dlaczego decydują o rozwoju organizacji

  Prelegenci: Bogusław Dębski, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne
  Adam Wieczorek, Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzania Kwalifikacji PTI, Polskie Towarzystwo Informatyczne

 • 16.55 – 17.20 e-CF, SFIA, Sektorowa Mapa Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego

  Prelegent:
  dr Tomasz Kulisiewicz, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

 • 17.20 – 17.45 Jak zdobyć certyfikaty informatyczne i komputerowe – korzyści i ścieżka postępowania dla pracodawcy i pracownika

  Prelegenci:
  Bogusław Dębski, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Adam Wieczorek, Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzania Kwalifikacji PTI, Polskie Towarzystwo Informatyczne

   

  17.45 – 18.00 Podsumowanie

  Moderują:
  dr Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Humanitas, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Beata Ostrowska, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

   

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

Innowacje w administracji
15 grudnia 2020 r. godz. 14.45 - 18.00

 

Zmiana cywilizacyjna związana z powszechną cyfryzacją życia spowodowała przeobrażenia we wszystkich jego obszarach. Współczesność stworzyła klimat do cyfryzacji administracji wszystkich szczebli. Wdrażanie systemów informatycznych do zarzadzania danymi i usługami oraz zmiany w związane z obiegiem dokumentów wymagają nie tylko zmiany w organizacji pracy, ale również nowych kompetencji, w tym kompetencji cyfrowych pozwalających na sprawne wykonywanie zadań zawodowych.

Forum Innowacyjności to projekt Instytutu Innowacyjnej Edukacji przy współpracy z Instytutem Psychologii, Instytutem Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytutem Nauk Prawnych i Instytutem Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas oraz Radą Sektorową ds. Kompetencji Informatyka.  Głównym założeniem jest upowszechnienie wśród interesariuszy zewnętrznych najnowszej wiedzy na temat głównych kierunków przemian w edukacji, administracji i przemyśle, związanych ze zmianami cywilizacyjnymi i koniecznością kształcenia w społeczeństwie kompetencji kluczowych na miarę potrzeb rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego.

Innowacje w administracji to seminaria poświęcone rozwojowi e-administracji i w związku z tym oczekiwaniom wobec kompetencji pracowników administracji państwowej niezbędnych do funkcjonowania w sytuacji zmiany cywilizacyjnej. W trakcie seminariów zostaną omówione możliwości zapewnienia standaryzacji kompetencji cyfrowych oraz możliwość ich certyfikacji.

W seminariach wezmą udział przedstawiciele instytucji państwowych odpowiedzialnych za rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce, przedstawiciele organizacji pozarządowych, naukowcy, przedstawiciele środowisk powiązanych z edukacją, administracją oraz przemysłem oraz osoby zainteresowane funkcjonowaniem społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Uczestnictwo w seminariach jest bezpłatne.
Seminaria zostaną przeprowadzone w formule zdalnej. 

 

Certyfikacja kompetencji cyfrowych pracowników administracji

14:45 - 15:00 - Powitanie uczestników. Oficjalne wystąpienia. 

15:00 - 16:00 - Debata plenarna:

  • 15.00 – 16.00 Główne kierunki cyfryzacji administracji. Kompetencje cyfrowe pracowników sektora administracji
   Prelegenci: 
   - Agnieszka Aleksiejczuk, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Podlaski Urząd Marszałkowski
   - Jacek Orłowski, wiceprzewodniczący Sekcji Informatyków  Administracji Publicznej PTI i redaktor naczelny miesięcznika “IT w Administracji”
   - Małgorzata Piątkowska,  ekspert przy Rzeczniku Praw Obywatelskich ds. osób głuchych, Przewodnicząca Zarządu sekcji ,,eZdrowie - życie bez barier” działającej przy Polskim Towarzystwie Informatycznym


   Moderuje: Tomasz Kulisiewicz, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

16:00 - 16:10 - Przerwa

16:10 - 18:00 - Debata plenarna:

   • 16:10 – 16:30 Jak zdobyć certyfikaty informatyczne i komputerowe – korzyści i ścieżka postępowania dla pracodawcy i pracownika

    Prelegent: Bogusław Dębski, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

   • 16:30 – 16:50 Jak komunikować się z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych  w administracji

    Prelegent:
    Ewa Opach, Związek Pracodawców Branży Internetowej

   • 16:50 – 17:20 Certyfikat e-Urzędnik

    Prelegent:
     Paweł Zalewski, Polskie Towarzystwo Informatyczne

   • 17:20 – 17:40 Certyfikaty cyberbezpieczeństwa

    Prelegenci: Sławomir Cieśliński, Polskie Towarzystwo Informatyczne Bogusław Dębski, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne


    Moderują: dr Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Humanitas, Polskie Towarzystwo Informatyczne Beata Ostrowska, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

   • 17:40 – 18:00 Podsumowanie

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

Innowacje w administracji

 

W PRZYGOTOWANIU

Innowacje w edukacji

 

W PRZYGOTOWANIU

Innowacje w edukacji

 

W PRZYGOTOWANIU

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.