Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Forum Innowacyjności

projekt realizowany w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki
dofinansowany z MEiN

Forum Innowacyjności to projekt Instytutu Innowacyjnej Edukacji przy współpracy z Instytutem Psychologii, Instytutem Zarządzania i Instytutem Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas. Głównym założeniem projektu jest upowszechnienie wśród interesariuszy zewnętrznych najnowszej wiedzy na temat głównych kierunków przemian w edukacji, administracji i przemyśle, związanych ze zmianami cywilizacyjnymi i koniecznością kształcenia w społeczeństwie kompetencji kluczowych na miarę potrzeb rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego. Tym samym Instytut, poprzez swoją działalność, włączy się do kształtowania w społeczeństwie świadomości wprowadzania innowacji ukierunkowanych na podniesienie jakości życia społeczeństwa i zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki.  Projekt obejmie trzy działania: systematyczną organizację seminariów w ramach Forum Innowacyjności, obejmujących cykl wykładów i warsztatów, tworzenie otwartych zasobów przydatnych materiałów oraz moderowanie działań uczestników w ramach sieci współpracy na platformie e-learningowej Instytutu Innowacyjnej Edukacji. Moderatorem działań skierowanych do środowiska oświatowego będzie Instytut Innowacyjnej edukacji stanowiący opiekę naukową i merytoryczną nad realizacją projektu.

 

FILM PODSUMOWUJĄCY FORUM INNOWACYJNOŚCI

Innowacje w biznesie. Gospodarka 4.0
3 grudnia 2020 r. godz. 14.45 - 18.00

 

Gospodarka 4.0 -ewolucja czy rewolucja?

14:45 - 15:00 - Powitanie uczestników. Oficjalne wystąpienia. 

15:00 - 16:30 - Debata plenarna:

 • Gospodarka 4.0 – w jakim kierunku zmierzamy – robotyzacja, sztuczna inteligencja, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, IoT, e‑commerce, cyfrowa chmura, czyli co nas czeka w najbliższej przyszłości. Kierunki zmian gospodarki - transformacja cyfrowa 

  Prelegenci:
  dr hab. Tomasz Królikowski, prof. PK, Politechnika Koszalińska

 • Firma w cyfrowej rzeczywistości – jak odnaleźć się w cyfrowym świecie. Zmiany na rynku pracy

  Prelegenci:
  Tomasz Klekowski, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
  - dr Tomasz Kulisiewicz, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

 • Rozwiązania informatyczne dla biznesu – propozycje i przykłady

  Prelegenci:

  - Mateusz Wośko - Universality
  - Piotr Bartkiewicz, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczn

  Moderują: 
  - dr Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Humanitas, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 
  - Beata Ostrowska, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

16:30 - 16:45 - Przerwa

16:45 - 18:00 - Debata plenarna:

 • Cyberbezpieczeństwo w organizacji – jak ochronić swoją firmę w sieci

  Prelegenci:
  - Adam Wieczorek, Bogusław Dębski, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

 • Marketing internetowy – niezbędnik przedsiębiorcy. Kilka słów o dostępności cyfrowej.

  Prelegenci:
  - Ewa Opach, Związek Pracodawców Branży Internetowej

  Moderator:
  - dr Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Humanitas,
  - Beata Ostrowska, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

Innowacje w biznesie. Gospodarka 4.0
10 grudnia 2020 r. godz. 14.45 - 18.00

 

Rozwój organizacji i jej konkurencyjność zależy od innowacji, które służą zwiększaniu wydajności produkcji lub podnoszeniu jakości usług. Wdrażanie nowych strategii rozwoju ukierunkowanych na  rozwijanie nowoczesnych koncepcji opartych na ICT, modyfikuje wymagania wobec kompetencji pracowników, szczególnie z obszaru kompetencji cyfrowych. W cyfrowej rzeczywistości, w gospodarce 4.0 sukces rynkowy małych i średnich przedsiębiorstw zależy od potencjału wykwalifikowanych pracowników. Współcześnie pracodawcy coraz częściej oczekują od potencjalnych pracowników potwierdzenia certyfikatami posiadanych kompetencji. Podejmują również działania ukierunkowane na doskonalenie pracowników w tym obszarze. Celem seminarium jest przedstawienie zakresu i zasad certyfikacji kompetencji cyfrowych w kontekście oczekiwań i korzyści pracodawcy i pracownika.
Na spotkaniu zostaną omówione rodzaje oraz zasady certyfikowania kompetencji komputerowych i informatycznych.Forum Innowacyjności to projekt Instytutu Innowacyjnej Edukacji przy współpracy z Instytutem Psychologii, Instytutem Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytutem Nauk Prawnych i Instytutem Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas oraz Sektorową Radę ds. Kompetencji Informatyka.
Głównym założeniem jest upowszechnienie wśród interesariuszy zewnętrznych najnowszej wiedzy na temat głównych kierunków przemian w edukacji, administracji i przemyśle, związanych ze zmianami cywilizacyjnymi i koniecznością kształcenia w społeczeństwie kompetencji kluczowych na miarę potrzeb rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego.
W seminariach wezmą udział przedstawiciele instytucji państwowych odpowiedzialnych za rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce, przedstawiciele organizacji pozarządowych, naukowcy, przedstawiciele środowisk powiązanych z edukacją, administracją i przemysłem oraz osoby zainteresowane funkcjonowaniem społeczeństwa informacyjnego.

 Uczestnictwo w seminariach jest bezpłatne.
Seminaria zostaną przeprowadzone w formule zdalnej.

 

Certyfikacja kompetencji cyfrowych pracowników przedsiębiorstw

14:45 - 15:00 - Powitanie uczestników. Oficjalne wystąpienia. 

15:00 - 16:30 - Debata plenarna:

 

 • 15.00 – 15.25 Firma w cyfrowej rzeczywistości – jak odnaleźć się w cyfrowym świecie. Zmiany na rynku pracy

  Prelegent:
  Justyna Skorupska, Członek Rady e-Izby, Pełnomocnik Zarządu e-point SA

 • 15.25 – 15.50 Marketing internetowy w rozwoju organizacji

  Prelegent: Ewa Opach, Związek Pracodawców Branży Internetowej

 • 15.50 – 16.20 Zintegrowany System Kwalifikacji - czy i dlaczego jest potrzebny w biznesie

  Prelegent: Andrzej Żurawski, Instytut Badań Edukacyjnych


  Moderują: 
  - dr Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Humanitas, Polskie Towarzystwo Informatyczne,
  - Beata Ostrowska, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

 

16:20 - 16:30 - Przerwa

16:45 - 18:00 - Debata plenarna:

 • 16.30 – 16.55 Kompetencje cyfrowe pracowników – dlaczego decydują o rozwoju organizacji

  Prelegenci: Bogusław Dębski, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne
  Adam Wieczorek, Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzania Kwalifikacji PTI, Polskie Towarzystwo Informatyczne

 • 16.55 – 17.20 e-CF, SFIA, Sektorowa Mapa Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego

  Prelegent:
  dr Tomasz Kulisiewicz, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

 • 17.20 – 17.45 Jak zdobyć certyfikaty informatyczne i komputerowe – korzyści i ścieżka postępowania dla pracodawcy i pracownika

  Prelegenci:
  Bogusław Dębski, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Adam Wieczorek, Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzania Kwalifikacji PTI, Polskie Towarzystwo Informatyczne

   

  17.45 – 18.00 Podsumowanie

  Moderują:
  dr Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Humanitas, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Beata Ostrowska, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

   

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

Innowacje w administracji
15 grudnia 2020 r. godz. 14.45 - 18.00

 

Zmiana cywilizacyjna związana z powszechną cyfryzacją życia spowodowała przeobrażenia we wszystkich jego obszarach. Współczesność stworzyła klimat do cyfryzacji administracji wszystkich szczebli. Wdrażanie systemów informatycznych do zarzadzania danymi i usługami oraz zmiany w związane z obiegiem dokumentów wymagają nie tylko zmiany w organizacji pracy, ale również nowych kompetencji, w tym kompetencji cyfrowych pozwalających na sprawne wykonywanie zadań zawodowych.

Forum Innowacyjności to projekt Instytutu Innowacyjnej Edukacji przy współpracy z Instytutem Psychologii, Instytutem Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytutem Nauk Prawnych i Instytutem Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas oraz Radą Sektorową ds. Kompetencji Informatyka.  Głównym założeniem jest upowszechnienie wśród interesariuszy zewnętrznych najnowszej wiedzy na temat głównych kierunków przemian w edukacji, administracji i przemyśle, związanych ze zmianami cywilizacyjnymi i koniecznością kształcenia w społeczeństwie kompetencji kluczowych na miarę potrzeb rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego.

Innowacje w administracji to seminaria poświęcone rozwojowi e-administracji i w związku z tym oczekiwaniom wobec kompetencji pracowników administracji państwowej niezbędnych do funkcjonowania w sytuacji zmiany cywilizacyjnej. W trakcie seminariów zostaną omówione możliwości zapewnienia standaryzacji kompetencji cyfrowych oraz możliwość ich certyfikacji.

W seminariach wezmą udział przedstawiciele instytucji państwowych odpowiedzialnych za rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce, przedstawiciele organizacji pozarządowych, naukowcy, przedstawiciele środowisk powiązanych z edukacją, administracją oraz przemysłem oraz osoby zainteresowane funkcjonowaniem społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Uczestnictwo w seminariach jest bezpłatne.
Seminaria zostaną przeprowadzone w formule zdalnej. 

 

Certyfikacja kompetencji cyfrowych pracowników administracji

14:45 - 15:00 - Powitanie uczestników. Oficjalne wystąpienia. 

15:00 - 16:00 - Debata plenarna:

  • 15.00 – 16.00 Główne kierunki cyfryzacji administracji. Kompetencje cyfrowe pracowników sektora administracji
   Prelegenci: 
   - Agnieszka Aleksiejczuk, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Podlaski Urząd Marszałkowski
   - Jacek Orłowski, wiceprzewodniczący Sekcji Informatyków  Administracji Publicznej PTI i redaktor naczelny miesięcznika “IT w Administracji”
   - Małgorzata Piątkowska,  ekspert przy Rzeczniku Praw Obywatelskich ds. osób głuchych, Przewodnicząca Zarządu sekcji ,,eZdrowie - życie bez barier” działającej przy Polskim Towarzystwie Informatycznym


   Moderuje: Tomasz Kulisiewicz, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

16:00 - 16:10 - Przerwa

16:10 - 18:00 - Debata plenarna:

   • 16:10 – 16:30 Jak zdobyć certyfikaty informatyczne i komputerowe – korzyści i ścieżka postępowania dla pracodawcy i pracownika

    Prelegent: Bogusław Dębski, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

   • 16:30 – 16:50 Jak komunikować się z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych  w administracji

    Prelegent:
    Ewa Opach, Związek Pracodawców Branży Internetowej

   • 16:50 – 17:20 Certyfikat e-Urzędnik

    Prelegent:
     Paweł Zalewski, Polskie Towarzystwo Informatyczne

   • 17:20 – 17:40 Certyfikaty cyberbezpieczeństwa

    Prelegenci: Sławomir Cieśliński, Polskie Towarzystwo Informatyczne Bogusław Dębski, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne


    Moderują: dr Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Humanitas, Polskie Towarzystwo Informatyczne Beata Ostrowska, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

   • 17:40 – 18:00 Podsumowanie

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

Innowacje w edukacji
17 marca 2021 r. godz. 15.00 - 18.00

 

Funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym wymaga od obywateli nowych kompetencji, które pozwolą im na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie w rzeczywistości zdominowanej przez nowoczesne technologie. Określenie nowego katalogu kompetencji kluczowych i wdrożenie obowiązku ich kształcenia u uczniów w polskich przedszkolach i szkołach postawiło przed nauczycielami niezwykle ważne, ale i trudne wyzwanie cywilizacyjne. By sprostać oczekiwaniom edukacja musi się zmienić stwarzając młodym ludziom przestrzeń do rozwoju kompetencji przyszłości takich jak kreatywność, kompetencje społeczne, cyfrowe i przede wszystkim umiejętności uczenia się, by szybko dostosowywać się do zachodzących zmian i uczestniczyć w ich kreacji. Od nauczycieli, ich wiedzy i umiejętności, a także kreatywności i innowacyjności zależy, w jakim zakresie zadanie to zostanie zrealizowane.

Forum Innowacyjności to projekt Instytutu Innowacyjnej Edukacji przy współpracy z Instytutem Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas oraz Sektorową Radą ds. Kompetencji Informatyka. Głównym założeniem inicjatywy jest upowszechnienie wśród interesariuszy zewnętrznych najnowszej wiedzy na temat nowoczesnej edukacji. Forum Innowacje w edukacji obejmuje dwa seminaria poświęcone kompetencjom nauczycieli umożliwiających im realizację zadań zawodowych adekwatnie do potrzeb zmieniającego się świata.

W seminariach wezmą udział przedstawiciele instytucji państwowych odpowiedzialnych za rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce, przedstawiciele organizacji pozarządowych, naukowcy, przedstawiciele środowisk powiązanych z edukacją, administracją i przemysłem oraz osoby zainteresowane funkcjonowaniem społeczeństwa informacyjnego.

Uczestnictwo w seminariach jest bezpłatne.
Seminaria zostaną przeprowadzone w formule zdalnej. 

 

Nowoczesna dydaktyka szkolna i przedzkolna

Kształtowanie kompetencji kluczowych

Kompetencje kluczowe a informatyczne kompetencje zawodowe

 

15:00 - 15:10 - Powitanie. Wystąpienie JM Rektora WSH, dr. hab. Michała Kaczmarczyk, prof. WSH i Przewodniczącej Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Beaty Ostrowskiej 

15:10 - 16:40 - Refleksje dotyczące realnych warunków modelowania kompetencji kluczowych w systemie edukacji. 

  • Społeczno – kulturowe uwarunkowania  procesów modelowania kompetencji kluczowych – dr hab. Wojciech Watat, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

  • Oczekiwania rezultaty i zastosowanie kompetencji kluczowych w realnym funkcjonowaniu społecznym i zawodowym - dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, Politechnika Koszalińska. 

  • Umiejętności kadr zarządzających i uczących w edukacji formalnej. Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – dr Dominika Walczak, dr Monika Staszewicz, Instytut Badań Edukacyjnych

16:40 - 16:50 - Przerwa

16:50 - 17:20 - Refleksje dotyczące sensu i skuteczności działań modelujących kompetencje kluczowe.

  • Monitorowanie efektywności procesu modelowania kompetencji kluczowych – Piotr Jan Majewski Naczelnik Wydziału Wydział Kompetencji Cyfrowych, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, CENTRUM GOVTECH KPRM

  • Kompetencje kluczowe a zawodowe kompetencje informatyczne – dr Tomasz Kulisiewicz, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

17:20 - 17:50 - Superwizja kompetencji kluczowych - innowacja pedagogiczna w systemie edukacji – dr Danuta Morańska, dr Aleksander Mańka, Wyższa Szkoła Humanitas

  • Perspektywy doskonalenia procesu rozwoju kompetencji kluczowych.

  • Superwizja jako skuteczna metoda rozwoju kompetencji.

  • Modele superwizjowania kompetencji kluczowych w systemie edukacji.

  • Zasięg superwizji kompetencji kluczowych.

17:50 - 18:00 - Podsumowanie – dr Danuta Morańska, dr Aleksander Mańka, Wyższa Szkoła Humanitas

  • Propozycja organizowania sieci superwizorów kompetencji kluczowych dla systemu edukacji.ZAPISZ SIĘ TUTAJ

Innowacje w administracji
24 marca 2021 r. godz. 10.00 - 13.00

 

Mający miejsce intensywny rozwój usług świadczonych z wykorzystaniem systemów informatycznych wymusza zmianę w sposobie działania nie tylko podmiotów funkcjonujących w sferze prywatnej. Wywiera on także presję na podmioty ze sfery publicznej związaną z umożliwieniem także w ten sposób realizowania spraw. W szczególności oczekiwania skoncentrowane są na uproszczeniu, odformalizowaniu stosowanych procedur i ich dostępności z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Wzorem rozwiązań stosowanych w sferze prywatnej usługi świadczone przez administrację publiczną mają korzystać z potencjału, jaki mają aplikacje mobilne i inne innowacyjne technologie w zakresie łatwości, bezpośredniości i jednocześnie skuteczności podejmowanych czynności.

Organy administracji publicznej świadome są tych oczekiwań. Instytucje publiczne podejmują złożone w swej istocie przedsięwzięcia mające im sprostać. Nie ułatwia tego specyfika realizowanych zadań publicznych, związanych chociażby z przestrzeganiem określonych wymogów formalnych jak na przykład złożenie podpisu wnioskodawcy czy doręczenie prawem określonych dokumentów. Po za tym niezbędne jest uwzględnienie wielu obszarów działalności właściwych administracji publicznej, takich jak ustalenie minimalnych wymagań dla systemów informatycznych i rejestrów publicznych, ich interoperacyjność, poufności informacji w nich zawartych, zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Ściśle z tym związana jest konieczność weryfikacji funkcjonalności stosowanych rozwiązań informatycznych pod kątem ich legalności. Nie sposób pominąć problematyki związanej z ustaleniem zasad zarządzania dokumentami elektronicznymi, w tym wyznaczeniem ich struktury, sposobu ich obiegu i archiwizacji.

Istotnych z punktu organizacji i dostarczania e-usług zagadnień jest zdecydowanie więcej. Mając jednak na uwadze obecną sytuację epidemiologiczna i związane z nią ograniczenia uwagę należy skupić na zapewnieniu możliwości wykonywania zadań publicznych z wykorzystaniem systemów informatycznych w formach określanych zbiorczą nazwą e-usługi administracji publicznej. W szczególności należałoby skupić się na przesłankach pozwalających nie tylko tworzyć e-usługi ale także gwarantujących ich skuteczność. Podkreślić należy znaczenie ePUAP jako platformy zapewniającej dostęp do e-usług. Wymaga też określenia wymagań jakim sama administracja publiczna musi sprostać tworząc i następnie wykorzystując programy informatyczne dla wykonywania zadań.

Forum Innowacyjności to projekt Instytutu Innowacyjnej Edukacji przy współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas oraz Radą Sektorową ds. Kompetencji Informatyka. Głównym założeniem inicjatywy jest upowszechnienie wśród interesariuszy zewnętrznych najnowszej wiedzy na temat nowoczesnej administracji.

W seminariach wezmą udział przedstawiciele instytucji państwowych odpowiedzialnych za rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce, przedstawiciele organizacji pozarządowych, naukowcy, przedstawiciele środowisk powiązanych z edukacją, administracją i przemysłem oraz osoby zainteresowane funkcjonowaniem społeczeństwa informacyjnego.

Uczestnictwo w seminariach jest bezpłatne.
Seminaria zostaną przeprowadzone w formule zdalnej. 

 

E-administracja w praktyce

10:00 - 10:10 - Powitanie. Wystąpienie JM Rektora WSH, dr. hab. Michała Kaczmarczyka, prof. WSH i Przewodniczącej Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Beaty Ostrowskiej

10:10 - 11:10 

  • Wyzwania administracji publicznej w warunkach pandemii - dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH, Rektor WSH
  • Polityka Cyfrowa Polski na lata 2030 - Paweł Flakiewicz, Główny Specjalista, wydział ds. Programowania Funduszy Europejskich i Strategii
   Departament Polityki Cyfrowej w KPRM 

  • e-Administracja – główne kierunki rozwoju  - Michał Przymusiński, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Usług Centrum GovTech w KPRM

11:10 - 11:20 - Przerwa

11:20 - 11:50 - ePUAP jako narzędzie podaży e-usług administracji publicznej. (eobywatel.gov) - dr hab. Dorota Fleszer, prof. WSH, dyrektor Instytutu Nauk Prawnych WSH

11:50 - 12:50 - Aktualne standardy i niezbędne kierunki cyfryzacji administracji publicznej dla zapewnienia rozwoju e-administracji - Jacek Orłowski, wiceprzewodniczący Sekcji Informatyków  Administracji Publicznej PTI i redaktor naczelny miesięcznika “IT w Administracji”, dr hab. Dorota Fleszer, prof. WSH, dyrektor Instytutu Nauk Prawnych WSH, dr Tomasz Kulisiewicz, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka, urząd - dyskusja

12:50 - 13:00 - Podsumowanie

  • Jaka przyszłość administracji

 

 

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

Innowacje w edukacji
14 kwietnia 2021 r. godz. 15.00 - 18.00

 

Nowoczesna szkoła to szkoła skupiona na uczniu, szkoła w której stale poszukuje się nowych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych zapewniających dzieciom i młodzieży  najlepsze warunki do uczenia się i rozwoju. Nowoczesna szkoła to szkoła, która zapewnia swoim uczniom wykształcenie kompetencji oczekiwanych w przyszłości. Nowoczesna szkoła wymaga innowacyjnych nauczycieli, którzy, by sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym, stale poszerzają swoją wiedzę merytoryczną i metodyczną. Nie ulega wątpliwości, że od wiedzy i umiejętności pedagogów zależy jakość procesu uczenia się uczniów. Dlatego coraz częściej mówimy o certyfikacji kompetencji metodycznych i cyfrowych nauczycieli.

Forum Innowacyjności to projekt Instytutu Innowacyjnej Edukacji przy współpracy z Instytutem Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas oraz Sektorową Radą ds. Kompetencji Informatyka. Głównym założeniem inicjatywy jest upowszechnienie wśród interesariuszy zewnętrznych najnowszej wiedzy na temat nowoczesnej edukacji.

Forum Innowacje w edukacji obejmuje dwa seminaria poświęcone kompetencjom nauczycieli umożliwiających im realizację zadań zawodowych adekwatnie do potrzeb zmieniającego się świata.

W seminariach wezmą udział przedstawiciele instytucji państwowych odpowiedzialnych za rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce, przedstawiciele organizacji pozarządowych, naukowcy, przedstawiciele środowisk powiązanych z edukacją, administracją i przemysłem oraz osoby zainteresowane funkcjonowaniem społeczeństwa informacyjnego.

Uczestnictwo w seminariach jest bezpłatne.
Seminaria zostaną przeprowadzone w formule zdalnej. 

 

Certyfikacja kompetencji metodycznych i cyfrowych nauczycieli

15:00 - 15:15 -  Powitanie. Wystąpienie JM Rektora WSH, dr hab. Michała Kaczmarczyka, prof. WSH i Przewodniczącej Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Beaty Ostrowskiej

15:10 - 16:45 - Nowoczesna szkoła. Charakterystyka i oczekiwania. 

  • Rola rzeczywistości zdalnej i jej wpływ na rzeczywistość realną - dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH, Wyższa Szkoła Humanitas

  • Superwizja kompetencji kluczowych, dr Aleksander Mańka, Wyższa Szkoła Humanitas

  • Kompetencje cyfrowe nauczycieli – możliwości certyfikacji,  Bogusław Dębski, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne


   Moderator: dr Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Humanitas

16:45 - 16:55 - Przerwa

16:55 - 17:50 - Panel dyskusyjny - Jaka przyszłość edukacji?

Uczestnicy
: dr hab. Tomasz Królikowski, Magda Polak, Ewelina Majewska-Pyrkosz, Sławomir Smugowski

Moderator: Beata Ostrowska, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

 

17:50 - 18:00 - Podsumowanie

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.