Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Forum Twórczych Nauczycieli

                                 


FORUM TWÓRCZYCH NAUCZYCIELI

 

Instytut Innowacyjnej Edukacji Wyższej Szkoły Humanitas

zaprasza

na cykl seminariów na temat nowoczesnej edukacji

 Formularz Rejestracyjny ( kliknij tutaj )

Celem Forum Twórczych Nauczycieli jest promowanie wśród nauczycieli idei kształcenia nawiązujących do najnowszych badań i teorii naukowych w zakresie nauk kognitywnych, w tym teorii konstruktywistycznej, której implementacja do dydaktyki szkolnej została uznana współcześnie za najbardziej uzasadnioną.

Działania realizowane w ramach Forum mają także przyczynić się do podnoszenia świadomości informatycznej nauczycieli, mającej kluczowe znaczenie dla jakości podejmowanych przez nich działań zawodowych dla społeczeństwa informacyjnego. Jego najważniejszym celem jest popularyzacja współczesnych, adekwatnych do wymagań cyfrowej rzeczywistości,  rozwiązań organizacyjnych i metodycznych kształcenia i w ten sposób wspieranie  nauczycieli w ich pracy na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży.

Wykłady i warsztaty będą prowadzone metodami aktywizującymi (interaktywny wykład problemowy, metoda WebQuest, e-portfolio, case study, e-learning, grywalizacja i inne). Zapewni to uczestników bezpośredni kontakt z metodami zalecanymi do stosowania we współczesnej dydaktyce, jednocześnie będą mieli możliwość z pełną empatią, wynikającą m.in. z własnych przeżyć, implementować je w swoich działaniach zawodowych w trakcie projektowania sytuacji edukacyjnych dla swoich uczniów.

Projekt Forum Twórczych Nauczycieli obejmie dwa działania:

  1. organizację Seminariów Twórczych Nauczycieli, obejmujących problematykę zastosowania w praktyce edukacyjnej nowoczesnych metod i form kształcenia w kontekście współczesnych ujęć teoretycznych,
  2. tworzenie materiałów dydaktycznych oraz moderowanie działań nauczycieli w ramach sieci współpracy na platformie e-learningowej Instytutu Innowacyjnej Edukacji.

Moderatorem działań skierowanych do środowiska oświatowego będzie Instytut Innowacyjnej edukacji stanowiący opiekę naukową i merytoryczną nad realizacją projektu.

Proponowane terminy i tematy seminariów

21.05.2019, godz. 15.30 – 18.00: Aktywny nauczyciel – aktywny uczeń, czyli co zrobić, aby uczniowie chcieli się uczyć

11.06.2019, godz. 15.30 – 18.00: Problem based learning – metoda projektu w szkole

24.09.2019, godz. 15.30 – 18.00: Blended learning w edukacji szkolnej

8.10.2019, godz. 15.30 – 18.00: Metoda e-portfolio w szkole

22.10.2019, godz. 15.30 – 18.00: Tablica interaktywna – nowa przestrzeń pracy uczniów na lekcji

5.11.2019, godz. 15.30 – 18.00: Grywalizacja w szkole

18.11.2019, godz. 15.30 – 18.00: Neurodydaktyka w służbie nauczyciela

Uczestnicy

Adresatem wydarzenia są dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele i osoby, którym bliska jest idea twórczego kształcenia dla przyszłości.

Czas i miejsce realizacji

Projekt będzie realizowany od 1 maja do 31 grudnia 2019 r. Łącznie przeprowadzonych zostanie 7 spotkań (wykładów i warsztatów), do których zostaną przygotowane i umieszczone na platformie e-learningowej Instytutu Innowacyjnej Edukacji materiały szkoleniowe.

Wszystkie wykłady i warsztaty realizowane w ramach projektu odbędą się na terenie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43.

Wydarzenia będą miały charakter bezpłatny i otwarty, dzięki czemu każdy zainteresowany nauczyciel, będzie mógł wziąć w nich udział.

Założeniem projektu jest dotarcie do jak największej liczby nauczycieli. Spotkania odbywać się będą w porze popołudniowej, tak aby nauczyciele mogli w nich uczestniczyć, bez potrzeby dezorganizowania działań z uczniami realizowanymi w ramach swojej pracy zawodowej.

 

Dyrektor Instytutu Innowacyjnej Edukacji WSH

dr Danuta Morańska

Forum Twórczych Nauczycieli – zadanie finansowane w ramach umowy 846/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.