Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Konferencja pt Skuteczna komunikacja kluczem do optymalizacji metod pozyskiwania informacji przez Policję

 

serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.:

,,Skuteczna komunikacja kluczem do optymalizacji metod
pozyskiwania informacji przez Policję
"

 

Termin: 21.04.2018 r. (sobota)
Miejsce: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, ul. J. Kilińskiego 43.
Język konferencji: polski

Cel konferencji:

Celem tego przedsięwzięcia jest m.in. wskazanie kierunku wypracowania metod, które doprowadziłyby do efektu w postaci pozyskiwania przez Policję informacji o zagrożeniach, ze szczególnym uwzględnieniem metod stosowanych podczas przesłuchań w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Policję oraz inne służby, w szczególności możliwości stosowania technik i taktyk przesłuchania metodą FBI. Poruszone zostaną zagadnienia wpływu na innych poprzez skuteczne komunikowanie się w sytuacjach kryzysowych.

Program konferencji:

Moderator: prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka

10.00 – 10.30
mł. insp. Irmina Gołębiewska (Z-ca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji)
"Współpraca międzynarodowa w wymiarze bezpieczeństwa policyjnych organów ścigania na przykładzie polskiej Policji"

10.30 – 12.30
mgr Paweł Tarnawski, mgr Maciej Borecki
"Wybrane elementy taktyki i technik przesłuchania metodą FBI"

12.30 – 13.00 Przerwa

13.00 – 13.30
insp. Marek Szczepański (doświadczony negocjator policyjny, trener)
"Komunikacja taktyczna - wpływanie na zachowania zbiorowisk ludzkich"

13.30 – 14.00
kom. Jakub Skrzypek (Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji)
"Informacja i prawidłowa komunikacja  jako podstawowe narzędzia w zwalczaniu przestępczości"

14.00 – 14.30
prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka
"Czy z treści zeznań świadka można wnioskować o skłonności do celowego deformowania odtwarzanych spostrzeżeń?"

14.30 – 15.00
prof. Vitalij Karpenko
"Rola psychologa w przygotowaniu i pracy funkcjonariuszy operacyjno-śledczych"

Podsumowanie: prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka

Komitet Naukowy

 • prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka (Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Humanitas) – Przewodnicząca Komitetu Naukowego
 • insp. dr Marek Fałdowski (Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie) – Zastępca Przewodniczącej Komitatu Naukowego
 • mł. insp. dr Iwona Klonowska  (Komenda Główna Policji)
 • nadkom. dr Beata Bekulard (Wyższa Szkoła Policji w Szczytne)
 • prof. dr hab. Vitalij Karpenko (Uniwersytet Lwowski)
 • dr Piotr Potejko (Uniwersytet Warszawski)
 • mgr Maciej Borecki

Komitet Organizacyjny:

 • prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka
 • dr Andrzej Bulzak
 • mgr Maja Chyży-Dudek
 • mgr Wacław Kubies

W ramach konferencji przeprowadzone zostaną warsztaty pn. "Wybrane elementy taktyki i technik przesłuchania metodą FBI" przez Macieja Boreckiego oraz Pawła Tarnawskiego.

Maciej Borecki,  Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Uniwersytetu Opolskiego oraz Akademii FBI w Quantico i International Law Enforcement Academy in Roswell (USA). Były oficer Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Pomysłodawca, współautor i instruktor kursu specjalistycznego „Taktyka i Techniki Przesłuchań Metodą FBI” wprowadzonego do szkół policyjnych.

Paweł Tarnawski, absolwent  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1991 r. były funkcjonariusz   Policji i CBŚ. W 2001 r.  uczestniczył w szkoleniu z zakresu przesłuchań w Akademii FBI w Quantico. Wkrótce, wspólnie z M. Boreckim zainicjował wprowadzenie kursu przesłuchań „metodami FBI” w polskich szkołach policyjnych.