Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

ZARZĄDZANIE PRZYWÓDZTWO

Aktualna oferta i start rekrutacji – 12 grudnia 2022 r.  

Studia z zakresu zarządzania i przywództwa