Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

ZARZĄDZANIE PRZYWÓDZTWO

 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2021 r.

Studia z zakresu zarządzania i przywództwa