Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Władze Instytutu:

dr Robert Partyka – dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
e-mail: robert.partyka@humanitas.edu.pl

O Instytucie:

Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  powstał w 2011 roku razem z uruchomieniem w Wyższej Szkole Humanitas nowego kierunku studiów – bezpieczeństwo i higiena pracy.

Jednostka prowadzi kształcenie na poziomie inżynierskich studiów I stopnia. Ukończenie studiów, potwierdzone dyplomem Wyższej Szkoły Humanitas, umożliwia spełnienie wymagań niezbędnych do certyfikacji przy wykonywaniu zawodu inspektora i specjalisty ds. bhp oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie służby bhp z dnia 2 września 1997 r. oraz z dnia 2 listopada 2004 r. W ramach studiów proponowana jest specjalność: bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle i usługach.

Kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Wyższej Szkole Humanitas wychodzi naprzeciw oczekiwaniom polskim i UE,  jest atrakcyjnym i potrzebnym kierunkiem studiów. Znakomita, wyselekcjonowana, ciesząca się ogromnym dorobkiem  i doświadczeniem zawodowym kadra wykładowców przekazuje studentom wiedzę praktyczną podczas prowadzonych warsztatów praktycznych.

Koncepcja kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy w Wyższej Szkole Humanitas opracowana została zgodnie z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy WSH prowadzi wszechstronną działalność naukowo-badawczą.