Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Konstytucja dla nauki - ORCID

ORCID - to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. Składa się z 16 cyfr podzielonych na 4 części, zapisanych w formie HTTP URL (np. http://orcid.org/0000-0042-3766-2908)

Rejestracja użytkownika: https://orcid.org/register

 

Film instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=zCIKEpVM3Yg&t=1s