Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Zabytki techniki - ich dzieje, trwanie, rewitalizacja

wraz ze

Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes"
Muzeum Miejskie Sztygarka w Dąbrowie Górniczej
Muzeum Miasta Jaworzna
Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu 

serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.:

,,Zabytki techniki- ich dzieje, trwanie, rewitalizacja”

 

Termin: 11.06.2018 r. (poniedziałek)
Miejsce: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, ul. J. Kilińskiego 43.
Język konferencji: polski

Program konferncji - pobierz

 

Rejestracja online - KLIK

Ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa zatytułowana: ,,Zabytki techniki – ich dzieje, trwanie i rewitalizacja” adresowana jest do szerokiego grona odbiorców: prawników; naukowców i praktyków, muzealników, archeologów, historyków oraz historyków sztuki, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, pracowników instytucji publicznych, pracowników organizacji pozarządowych, studentów (a w tym studentów UTW), uczniów, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji. Konferencja służyć będzie upowszechnianiu nauki, transferowi wiedzy, wymianie doświadczeń praktycznych. 

Cel konferencji:

Głównym celem konferencji będzie pokazanie roli jaką obiekty techniki odgrywały w życiu różnych społeczności na przestrzeni wieków, a nade wszystko dostrzeżenie roli, jaką zabytki techniki mogą odegrać współcześnie. W dużej mierze uwaga skoncentrowana zostanie na procesie rewitalizacji zabytków techniki, dzięki której zabytki te przeżywają obecnie swoje ,,drugie życie”.

Celem konferencji będzie również skonfrontowanie się z różnymi problemami, a w tym w szczególności z problemami natury prawnej, które towarzyszą procesom rewitalizacji zabytków techniki i przywracania ich społeczeństwu. Podjęte zostaną rozważania na temat tego jak prawidłowo zarządzać zabytkami techniki, by zarządzanie to stało się kluczem do skutecznej ochrony zabytków techniki. 

Obszar tematyczny:

Tereny obecnego Górnego Śląska i Małopolski są najbardziej zurbanizowanymi i zindustrializowanymi obszarami w Polsce. Jak pisał historyk Michael McCormick, skala wydobycia i produkcji metali jest powszechnie uznawana (choć brzmi to nieco w stylu marksistowskim) za miarodajny wyznacznik rozwoju gospodarczego. Natomiast stwierdzenie, że: „(…) zaś górnictwo (zarówno kruszców, węgla jak i innych kopalin) przyniosło wielu ludziom bogactwo, wiemy z historii, gdyż (…) na kruszcach lub wyrobach z nich wzbogaciło się kilka państw kwitnących, wielu królów i ogromna liczba prywatnych rzemieślników”, którego autorem jest Georgius Agricola, wybitny znawca techniki piszący w XVI w., wydaje się nad wyraz trafne w odniesieniu do różnych epok. Człowiek poprzez swoją działalność przemysłową wpływał bowiem na charakter środowiska naturalnego i trwale zmienił krajobraz regionów. Nierzadko zmiany te miały charakter destrukcyjny. Niegdysiejsze nieużytki, hałdy oraz obszary dawnych klęsk ekologicznych, są obecnie wykorzystywane jako atrakcje turystyczne. Rewitalizacja zarówno pojedynczych zabytków techniki, jak i całych obszarów poprzemysłowych, to zagadnienie niezwykle ważne od strony prawnej, ale też po prostu życiowej. Jest to zagadnienie, które nabiera szczególnego znaczenia w naszych małych ojczyznach; na terenie Śląska i Zagłębia. 

Poznanie drogi rozwoju różnych społeczności również w aspekcie rozwoju techniki to podstawa zrozumienia naszej ludzkiej roli w świecie, w którym przyszło nam żyć. Badanie archeologicznych osad produkcyjnych to wymagające zadanie angażujące nie tylko archeologów, ale również badaczy z dziedziny chemii, ochrony środowiska, geologii, metalurgii i wielu innych. Niezwykle istotne jest zachowanie takich osad i pokazanie ludziom jak z problemami technicznymi radzili sobie nasi przodkowie. Powszechna dostępność przeróżnych dóbr osłabia we współczesnym człowieku zrozumienie tego, z jakim trudem przez wiele wieków „w pocie czoła” ludzkość dochodziła do tego czym obecnie dysponujemy. Pokazanie jak rozwijało się rzemiosło, wytwórczość i przemysł ma niezwykle ważne znaczenie edukacyjne dla młodzieży, ale także dla dorosłych.

Kontekst prawny:

Należy również mieć na uwadze zasadnicze obowiązki państwa związane z zapewnieniem dostępu do zabytków, a w tym do zabytków techniki, wynikające z art. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi zwłaszcza o ograniczenia prawa własności (oczywiście przy zachowaniu zasady proporcjonalności), po to aby zapewnić dostęp do tej kategorii zabytków. Rozważaniom podczas konferencji poddana zostanie także kwestia wysokości opłat za korzystania z zabytków techniki. Analizie i dyskusji poddana będzie m.in. okoliczność czy opłaty te nie są zbyt wygórowane. 

Podczas planowanej konferencji Prelegenci przedstawią swój punkt widzenia, podzielą się również doświadczeniami z praktyki. Zaprezentowane zostaną także propozycje de lege ferenda w zakresie polskich uregulowań prawnych odnoszących się do ochrony zabytków techniki i skutecznego zarządzania tymi zabytkami.  

Publikacja:

Serdecznie zachęcamy Państwa do składania tekstów do planowanej monografii naukowej, która będzie stanowiła podsumowanie konferencji. W związku z powyższym zwracamy się uprzejmie z prośbą o nadsyłanie tekstów do publikacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2018 r. na adres e-mailowy dr Iwony Gredki- Ligarskiej : iwona.gredka@humanitas.edu.pl.

Zmiana terminu. Uprzejmie prosimy o nadsyłanie artykułów do monografii w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

 

Ponadto prosimy o przesłanie w terminie do 31 lipca 2018 r. umowy wydawniczej w dwóch egzemplarzach na adres: Sosnowiec 41-200, ul. Kilińskiego 43, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, z dopiskiem "Konferencja- Zabytki techniki- ich dzieje, trwanie, rewitalizacja.”

 Komitet Naukowy:

 • Prof. nadzw. dr hab. Piotr Dobosz (UJ)
 • Prof. WSH, dr hab. Dariusz Rozmus (WSH)
 • Prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki (WSIiZ)
 • Prof. dr hab. Adam Sulikowski (Uwr)
 • Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Paśnik
 • Prof. WSH, dr hab. Michał Kaczmarczyk (WSH)
 • Prof. WSH dr hab. Bolesław Ćwiertniak (WSH)
 • Prof. zw. dr hab. Wojciech Kowalski (UŚ)
 • Prof. UG, dr hab. Kamil Zeidler (UG)
 • Prof. zw. dr hab. Lidia Zacharko (UŚ)
 • Prof. dr hab. Jerzy Cabała (UŚ)
 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Karwan (AGH)
 • Prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek (AGH)
 • Dr inż. Ireneusz Suliga (AGH)
 • Dr Aldona Garbacz - Klempke (AGH)
 • Prof. nzw. dr hab. Leszek Bielecki (WSEiP Kielce)
 • Prof. zw. dr hab. Jerzy Menkes (SGH Warszawa)
 • Prof. nzw. dr hab. Sylwia Morawska (SGH Warszawa)
 • Dr hab. Filip Grzegorczyk (UEkon Kraków)
 • Prof. nzw. dr hab. Tadeusz Biernat (KA im. A.F. Modrzewskiego) 
 • Dr hab. Andrzej Wójcik, prof. PAN

Komitet Organizacyjny:

 • Prof. WSH, dr hab., Dariusz Rozmus (WSH)
 • dr Iwona Gredka- Ligarska
 • dr Anna Rogacka- Łukasik
 • dr Maciej Borski
 • dr Dorota Fleszer
 • dr Magdalena Gurdek
 • dr Joanna Podgórska- Rykała
 • Koło Naukowe Studentów Prawa i Administracji WSH "Prawo w praktyce"
 • Dział Promocji WSH

 Ważne terminy:

 • 15.05.2018 r. zgłoszenie udziału w konferencji
 • 11.06.2018 r. godz. 10.00 rozpoczęcie Konferencji (rejestracja w godz. 9.00- 10.00.)
 • 30.11.2018 r. składanie artykułów do monografii - Zmiana terminu. Uprzejmie prosimy o nadsyłanie artykułów do monografii w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

Zgłoszenia:

Udział w konferencji jest bezpłatny i obejmuje:
- materiały konferencyjne,
- przerwy kawowe,
- lunch,
- publikację referatu (po uzyskaniu pozytywnych recenzji)

Rejestracja online - KLIK

Kontakt:

dr Anna Rogacka-Łukasik - dyrektor Instytutu Administracji i Prawa WSH
e-mail: anna.rogackalukasik@humanitas.edu.pl; tel.: 506 496 145

Sponsorzy:

Zadanie Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zabytki techniki- ich dzieje, trwanie, rewitalizacja" jest finansowane w ramach umowy 745/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

 Patronat honorowy:

   
 
    
                         

 Patronat naukowy:

 

 Patronat medialny:

              

                                 

 

Organizatorzy: