Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Konferencja Dyrektor Liderem Bezpieczeństwa

Wyższa Szkoła Humanitas
oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny METIS

zapraszają do udziału w konferencji objętej patronatem
Komendy Wojewódzkiej w Katowicach

DYREKTOR – LIDEREM BEZPIECZEŃSTWA
Jak budować efektywny system bezpieczeństwa w szkole

Konferencja odbędzie się dnia 1 października 2015 r.
w auli Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 43

Konferencja stanowiąca platformę wymiany doświadczeń, dobrych i złych praktyk związanych z funkcjonującymi do tej pory w szkołach systemami bezpieczeństwa, ma na celu:

  • spojrzenie na bezpieczeństwo w szkole jako ważny element budujący zaufanie rodziców zarówno do konkretnej placówki, jak i pracujących w niej nauczycieli,
  • dostarczenie Dyrektorom szkół i placówek edukacyjnych praktycznych narzędzi związanych z organizacją efektywnego systemu bezpieczeństwa.

Prelegentami Konferencji będą przedstawiciele Policji, psycholodzy, socjolodzy i pedagodzy – specjaliści zaangażowani w pracę z młodzieżą agresywną, uzależnioną od środków psychoaktywnych, budujący wieloaspektowe systemy profilaktyki oraz procedury postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczniów i nauczycieli.

Dzięki szerokiej wiedzy i długoletniemu doświadczeniu, Prelegenci będą starali się:

  • wskazać uczestnikom najtrafniejsze działania profilaktyczne, jakie Dyrektorzy mogą wdrożyć w kierowanych przez siebie placówkach w obliczu rosnącej wśród uczniów agresji i przemocy,
  • poszerzyć wiedzę uczestników z zakresu prawidłowych zachowań – zarówno kadry nauczycielskiej, jak i uczniów w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w czasie przebywania na terenie placówki,
  • dostarczyć uczestnikom narzędzi pozwalających na zbudowanie efektywnego systemu bezpieczeństwa w szkołach.

Prelegenci:

dr Aleksander Wolski - doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, zaangażowany w pracę z młodzieżą i osobami dorosłymi uzależnionymi od środków psychoaktywnych, prelegent na wielu konferencjach naukowych, autor kilkunastu artykułów z zakresu socjologii, wykładowca Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, trener Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Wyższej Szkoły Humanitas.

mgr Adrian Drdzeń - terapeuta, pedagog specjalny, pracownik Centrum Profilaktyk i Psychoterapii Więzi, współpracownik organizacji zajmujących się wsparciem osób doświadczających przemocy w rodzinie, Prezes Stowarzyszenia Moc Wsparcia. Autor programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy, profilaktyki uzależnień, wzmacniania czynników ochronnych.

dr Aleksander Mańka - pedagog specjalny, psychoterapeuta, trener grupowy, praktyk z zakresu pracy pedagogicznej, terapeutycznej i socjalnej, wieloletni wykładowca akademicki. Specjalista w zakresie interwencji kryzysowej i wsparcia osób doświadczających przemocy w rodzinie. Trener i superwizor zespołów interdyscyplinarnych. Założyciel Instytutu Systemowej Profilaktyki i Promocji Społecznej, współzałożyciel Instytutu Twórczej Integracji, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

st. asp. Emil Świąder - specjalista Wydziału Sztabu Policji KWP w Katowicach

nadkom. Anna Kubicka-Tomczyk – ekspert Wydziału Sztabu Policji KWP w Katowicach

mgr Aleksandra Kruszyńska - Kierownik Pracowni Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Regionalnego Ośrodka Metodyczno - Edukacyjnego Metis w Katowicach, dostarczającej nauczycielom wiedzy i umiejętności w zakresie pozytywnej profilaktyki, budowania ładu i dyscypliny w klasie, tworzenia bezpiecznego środowiska szkolnego, obrony praw człowieka, edukacji humanitarnej, zapobiegania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży.

Szczegółowy program Konferencji znajdą Państwo TUTAJ.

Każdy uczestnik Konferencji otrzyma CERTYFIKAT udziału.
Udział w Konferencji jest BEZPŁATNY. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 25.09.2015 r. za pośrednictwem Formularza online

Dodatkowych informacji udziela:
Dział Szkoleń, Małgorzata Makieła, tel.: 32 363 12 03, 664 918 739,
e-mail: szkolenia@humanitas.edu.pl

Patronat merytoryczny:

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego WSH

Instytut Pedagogiki WSH

Instytut Psychologii WSH

Patronat medialny: