Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Własność w systemie prawa

          

Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

wraz ze

Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”

serdecznie zapraszają na

Konferencję Naukową
pt.:

„Własność w systemie prawa”

 

Konferencja odbędzie się dnia 20 kwietnia 2016 roku (środa) w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu ul. Kilińskiego 43, 41 – 200 Sosnowiec, aula 005. Początek konferencji, godz. 10.00.

Zasadniczym celem konferencji będzie wymiana doświadczeń naukowych, jak również praktycznych, związanych z szeroko zakreślonym tematem konferencji. Podczas konferencji zostaną przedstawione oraz poddane analizie zagadnienia szeroko rozumianej problematyki prawa własności, w tym m.in.:

 • ograniczenia prawa własności,
 • własność intelektualna,
 • własność zabytków,
 • własność w ochronie środowiska,
 • naruszenia własności i ich konsekwencje,
 • własność jako atrybut samodzielności samorządu terytorialnego,
 • konstytucyjna regulacja własności w RP.

Dyskusja na tematy poruszone w wygłoszonych referatach będzie stanowiła podsumowanie konferencji naukowej.

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich, praktyków, a także osoby, którym bliska jest tematyka Konferencji.

Komitet Naukowy:

 • prof. zw. dr hab. Adam Lityński
 • prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Dobosz
 • dr Bolesław Ćwiertniak, prof. WSH
 • prof. nadzw. dr hab. Dariusz Szostek
 • dr hab. Dariusz Rozmus, prof. WSH
 • dr hab. Magdalena Habdas
 • dr hab. Joanna Jagoda

Komitet Organizacyjny:

 • dr Anna Rogacka-Łukasik
 • dr Dorota Fleszer
 • dr Maciej Borski
 • dr Łukasz Strzępek
 • dr Magdalena Gurdek
 • dr Iwona Gredka
 • mgr Ewa Bensz- Dział Promocji
 • Studenci Prawa i Administracji WSH

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konferencji prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału do dnia 10 kwietnia 2016 r. na załączonym formularzu zgłoszeniowym z tytułem referatu oraz założeniami merytorycznymi wystąpienia („abstrakt”, 500 – 1000 znaków) na adres:

 • arogacka@tlen.pl (dr Anna Rogacka-Łukasik, dyrektor Instytutu Administracji i Prawa WSH, tel. 506 496 145)
 • dorota_fleszer@poczta.onet.pl (dr Dorota Fleszer, zastępca dyrektor Instytutu Administracji i Prawa, tel. 605-548-247)

Udział w konferencji jest bezpłatny i obejmuje:

 • przerwy kawowe,
 • publikację referatu (po uzyskaniu pozytywnych recenzji)
 • materiały konferencyjne.

Na miejscu Organizatorzy zapewniają dodatkowo możliwość wykupienia we własnym zakresie obiadu (koszt ok. 12 zł).

Monografia naukowa:

Serdecznie zachęcamy Państwa do składania tekstów do planowanej monografii naukowej, która będzie stanowiła podsumowanie Konferencji. Teksty do publikacji prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2016 r. na adres: dorota_fleszer@poczta.onet.pl (zastępca dyrektora Instytutu Administracji i Prawa,
tel. 605-548-247).

Ponadto prosimy o przesłanie w terminie do 30 września 2016 r. załączonej umowy wydawniczej w dwóch egzemplarzach na adres: Sosnowiec 41-200, ul. Kilińskiego 43, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, z dopiskiem „Konferencja - Własność w systemie prawa”.

Do pobrania:

Partnerzy merytoryczni:

Partner: