Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Międzynarodowa Konferencja pt Dialog w języku i literaturze

ENGLISH

zaprasza na konferencję


Dialog w języku i literaturze

22-23 września, 2017
Holiday Inn, Dąbrowa Górnicza

Tematyka referatów  może dotyczyć m.in. takich zagadnień jak:

  • społeczne aspekty teorii i praktyki dialogu,
  • dialog jako podstawa skutecznej komunikacji,
  • dialog międzykulturowy,
  • dialog w literaturze,
  • dialog edukacyjny w procesie przyswajania i uczenia języka obcego,
  • dialog jako płaszczyzna porozumienia międzypokoleniowego,
  • dialog w rodzinie,
  • dialog w relacjach biznesowych.

Komitet organizacyjny:

Dr Iwona Dronia
Dr Agnieszka Kocel
Dr Małgorzata Marzec Stawiarska
Dr Paweł Zakrajewski
Mgr Mateusz Ostalak

Miejsce:

Holiday Inn Dąbrowa Górnicza
Aleja Róż 1A; 41-300 Dąbrowa Górnicza​
tel. +48 32 755 00 00 / fax +48 32 733 77 11

Opłaty i rejestracja:

Opłata konferencyjna wynosi 500 zł i obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch, bankiet konferencyjny, koszty organizacyjne, oraz koszty publikacji. Wpłat (po uprzedniej akceptacji zgłoszenia) należy dokonywać na konto Wyższej Szkoły Humanitas:
 
ING Bank Śląski o/Sosnowiec
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
Tytuł przelewu: KONFERENCJA DIALOG 2017 + IMIĘ I NAZWISKO.
 
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu. Dla wszystkich uczestników Konferencji, którzy chcieliby skorzystać z noclegu w hotelu Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej przygotowano specjalne rabaty. Informacje o noclegu zostaną przekazane wraz z informacją o akceptacji zgłoszenia. 

Rejestracja >>

Kontakt:

 

​dr Agnieszka Kocel – sekretarz konferencji
adres e-mail: dialogueconferencewsh@gmail.com

Wykłady plenarne wygłoszą:

Prof Larissa Aronin jest adiunktem na  Oranim Academic College of Education w Izraelu, oraz pracownikiem naukowym w Centre for Language and Communication Studies, School of Linguistic, Speech and Communication Sciences, Trinity College Dublin. Prof Larissa Aronin gościnnie wykładała w School of Humanities, Arts, and Social Sciences at the Massachusetts Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych (2014)  oraz na  Technical Universität Darmstadt w Niemczech (2016). Publikacje prof. Larissy Aronin, dotyczące różnorodnych aspektów wielojęzyczności, ukazały się w wielu międzynarodowych czasopismach, np. The international Journal of the Sociology of Language, The International Journal of Multilingualism, Language Teaching. Jest współautorką Multilingualism (John Benjamins, 2012), The Encyclopedia of Applied Linguistics Wiley-Blackwell (2013), jest współ-redaktorką The exploration of multilingualism: Development of research on L3, multilingualism and multiple language acquisition (John Benjamins, 2009)and Current Multilingualism: The new Linguistic Dispensation (2013). Jest członkiem komisji doradczej (Advisory Board Member) Language Teaching (CUP) oraz członkiem rady wydawniczej następujących czasopism naukowych: Studies in Second Language Learning and Teaching (Adam Mickiewicz University, Kalisz, Poland), International Journal of Multilingualism (Routledge), "Theory and Practice of Second Language Acquisition" wydawanej przez wydawnicwto Uniwersytetu Śląskiego;  “Вестник Череповецкого государственного университета” w Rosji ; członek komitetu naukowego Droit et Culture, revue internationale interdisciplinaire. Jest członkiem-założycielem International Association of Multilingualism.
Obraz

Prof. nadzw. dr hab. Michał Kaczmarczyk – politolog o szerokich zainteresowaniach naukowych (komunikacja społeczna, administracja publiczna, polityka samorządowa, problemy współczesnej edukacji, zarządzanie organizacją publiczną, systemy medialne). Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, w latach 2012-2014 ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspert Kolegium Rektorów i Założycieli Uczelni Niepublicznych Województwa Śląskiego. Członek Zarządu Fundacji "Humanitas", zajmującej się działalnością w dziedzinie edukacji i szkolnictwa wyższego. W latach 2004-2010 pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2009 roku dyrektor Instytutu Zagłębiowskiego w Sosnowcu, od 2006 roku właściciel prywatnej firmy szkoleniowej specjalizującej się w problematyce edukacyjnej (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień jakości kształcenia i marketingu edukacyjnego). Członek Komitetu Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk - oddział w Katowicach. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. W latach 2009-2010 redaktor naczelny półrocznika „Problemy Komunikacji Społecznej”. Laureat Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015), Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (dwukrotnie) oraz Stypendium Województwa Śląskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Piotr Mamet, dr hab. prof. AJD, zajmuje się badaniem i nauczaniem języków specjalistycznych, zwłaszcza angielskiego języka biznesu. Przed rozpoczęciem pracy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie był jednym z założycieli i członkiem dyrekcji Kolegium Języka Biznesu, które funkcjonowało w obrębie Uniwersytetu Śląskiego w latach 1991-2005. Jego wiedza i kompetencja dydaktyczna wiąże się z pracą w sektorze handlu zagranicznego, w tym Polskiej Izbie Handlu zagranicznego, w latach 1985-1991. Prof. Piotr Mamet koncentruje się na analizie dyskursu, gatunku i rejestru oraz językowego aspektu nazwy produktu. Jego ostatnia publikacja zatytułowana jest Licence to Speak. The Language of James Bond (2014).

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak (Zakład Języka Angielskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, UAM Kalisz, PWSZ Konin) - jego zainteresowania naukowe dotyczą akwizycji języka drugiego i obcego, instrukcji skoncentrowanych na formie językowej, informacji zwrotnych (reakcji nauczycieli na błędy), nauczania wymowy, dyskursu językowego w klasie, autonomii ucznia, strategii komunikacyjnych oraz strategii uczenia , strategii uczenia gramatyki, motywacji i gotowości komunikacyjnej. Jego ostatnie publikacje to m.in.  Error correction in the foreign language classroom. Reconsidering the issues (2015, Springer), Willingness to communicate in instructed second language acquisition: Combining a Macro- and Micro-Perspective (z Anną Mystkowską-Wiertelak, 2017, Multilingual Matters).  Pod jego redakcją ukazały się monografie dotyczące autonomii ucznia, polityki językowej Rady Europy, instrukcji skoncentrowanych na formie językowej, mówienia w języku obcym, badań zorientowanych na klasie językowej i różnic indywidualnych uczniów. Jest wydawcą czasopism naukowych pt. Studies in Second language Learning and Teaching oraz Konin Language Studies, oraz serii wydawniczej Second Language Learning and Teaching publikowanej przez wydawnictwo Springer.