Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Konferencja Naukowa Oblicza prasy harcerskiej i skautowej

Instytut Dziennikarstwa  i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas
we współpracy z
Katedrą Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Fundacją Humanitas
oraz
Uniwersytetem Śląskim

mają zaszczyt zaprosić na

I Konferencję Naukową

Oblicza prasy harcerskiej i skautowej

która odbędzie się w dniach 2 grudnia 2015 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas (ul. Jana Kilińskiego 43, Sosnowiec, sala 005, parter)

Przewodniczącym Rady Naukowej Konferencji jest
Pan Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski,
Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja odbywa się pod Honorowym Patronatem:

Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk;

Muzeum Harcerstwa w Warszawie;

Sekcji Historii Mediów Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej;

 Patronat medialny nad konferencją objęły redakcje:

Publikacja pokonferencyjna ukaże się w renomowanej
Oficynie Wydawniczej IMPULS w Krakowie.

Pragniemy, by konferencja nasza nawiązywała do pięknej tradycji, jaką było zorganizowanie podczas V Jamboree skautowego w holenderskim Vogelenzang (1937) przez polski zespół pod kierownictwem Ludwika Bara konferencji redaktorów prasy skautowej z całego świata. Jak pisze Wacław Błażejewski w dziele Z dziejów harcerstwa polskiego  (1910-1939), uczestnikom konferencji rozdano wydany w Polsce Katalog światowej prasy skautowej i urządzono dla nich na terenie obozu ciekawą wystawę czasopism skautowych w różnych językach. Konferencja ta przyniosła wielki sukces harcerstwu, w wyniku niej utworzono bowiem Agencję Prasy Skautowej i postanowiono powierzyć Polsce jej prowadzenie aż do następnego Jamboree.

Do udziału w konferencji zapraszamy prasoznawców, pedagogów, filologów, historyków, kulturoznawców, obecnych i byłych działaczy harcerskich oraz wszystkich, których interesują dzieje, teraźniejszość i przyszłość harcerskich i skautowych mediów, w tym – elektronicznych. Chcemy przypomnieć najważniejsze harcerskie i skautowe tytuły prasowe, ale wspomnieć też o tych mniej znanych, lokalnych i niszowych, w tym zlotowych jednodniówkach i wydawnictwach seryjnych, pismach chorągwi, hufców, szczepów i drużyn, oraz o ludziach je tworzących. Planujemy przyjrzeć się uważnie harcerskim i skautowym mediom poza granicami naszego kraju, w tym funkcjonującym współcześnie, oraz programom w mediach elektronicznych (np. w TVP czy Rozgłośni Harcerskiej) i tematyce harcerskiej i skautowej w Internecie (blogi, profile, strony internetowe).  

Konferencja "Oblicza prasy harcerskiej i skautowej" będzie przedsięwzięciem cyklicznym, organizowanym w Sosnowcu jesienią każdego roku. Przedsięwzięcie organizuje Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu we współpracy z Katedrą Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Instytutem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. O stały patronat nad przedsięwzięciem zwróciliśmy się do Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Sekcji Historii Prasy Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie, Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Prezydenta Sosnowca oraz  Kwater Głównych ZHP i ZHR.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

Kontakt:

Wszelkie informacje na temat konferencji, w tym formularz zgłoszeniowy oraz informacje o opłatach konferencyjnych, znajdą Państwo na stronie internetowej: www.humanitas.edu.pl/prasaharcerska.

Kontakt: dr hab. Krzysztof Gajdka, dyrektor organizacyjny konferencji, instruktor ZHP w stopniu przewodnika, e-mail: kgajdka@gmail.com