Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Projekty wydawnicze

Program "Wsparcie dla czasopism naukowych"

 • "Roczniki Administracji i Prawa"
 • Otrzymana dotacja: 33 800,00 PLN
 • Koordynator projektu: mgr Małgorzata Caban, dr Maciej Borski

 • "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie"
 • Otrzymana dotacja: 33 800,00 PLN
 • Koordynator projektu: mgr Małgorzata Caban, dr Olimpia Grabiec


 • "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika"
 • Otrzymana dotacja: 33 800,00 PLN
 • Koordynator projektu: mgr Małgorzata Caban, dr Aleksandra Kamińska


Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika”

 • Zadanie jest finansowane w ramach umowy 899/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 • Otrzymana dotacja: 16 350,00 PLN
 • Koordynator projektu: mgr Małgorzata Caban, dr Aleksandra Kamińska

Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”

 • Zadanie jest finansowane w ramach umowy 899/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 • Otrzymana dotacja: 26 520,00 PLN
 • Koordynator projektu: mgr Małgorzata Caban, dr Olimpia Grabiec

Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma "Roczniki Administracji i Prawa"

 • Zadanie jest finansowane w ramach umowy 899/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 • Otrzymana dotacja: 22 750,00 PLN
 • Koordynator projektu: mgr Małgorzata Caban, dr Maciej Borski

Zakup dostępu do Index Copernicus Publishers Panel i generatora numerów DOI dla czasopisma "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie"

 • Zadanie jest finansowane w ramach umowy 726/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 • Otrzymana dotacja: 8 102,00 PLN
 • Koordynator projektu: mgr Małgorzata Caban

Zakup dostępu do Index Copernicus Publishers Panel i generatora numerów DOI dla czasopisma "Roczniki Administracji i Prawa"

 • Zadanie jest finansowane w ramach umowy 726/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 • Otrzymana dotacja: 8 102,00 PLN
 • Koordynator projektu: mgr Małgorzata Caban

Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika"

 • Zadanie finansowane w ramach umowy 726/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
 • Otrzymana dotacja: 40 600,00 PLN
 • Koordynator projektu: Małgorzata Caban


Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma "Roczniki Administracji i Prawa"

 • Zadanie finansowane w ramach umowy 815/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
 • Otrzymana dotacja: 33 600,00 PLN
 • Koordynator projektu: Małgorzata Caban