Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Czasopisma naukowe

Wyższa Szkoła Humanitas wydaje czasopisma naukowe o tematyce zbieżnej z profilami działalności naukowo-badawczej poszczególnych Instytutów. Czasopisma te stanowią forum prezentacji wyników badań prowadzonych w uczelni oraz miejsce dyskusji o najważniejszych problemach i wyzwaniach współczesnej nauki. Łamy czasopism naukowych Wyższej Szkoły Humanitas są otwarte zarówno dla pracowników uczelni, jak i autorów zewnętrznych. Każde czasopismo redagowane jest zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie do czasopism naukowych i przestrzega najwyższych standardów jakościowych i etycznych.

                          

Obecnie WSH wydaje następujące czasopisma naukowe: „Rocznik Prasoznawczy”, „Roczniki Administracji i Prawa”, „Zarządzanie”, „Problemy Komunikacji Społecznej”, „De Doctrina Europea” i „Pedagogika”, a w przygotowaniu są kolejne inicjatywy wydawnicze. Każde czasopismo zamieszcza artykuły naukowe recenzowane przez samodzielnych pracowników naukowych reprezentujących zewnętrzne ośrodki akademickie, posiada także własną radę naukową złożoną z przedstawicieli uczelni polskich i zagranicznych.