Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Rekrutacja online

Tylko u nas studia I, II stopnia lub jednolite magisterskie dofinansowane nawet do 75procent! Bogata oferta studiów podyplomowych dla nauczycieli, prawników, specjalistów administracji oraz managerów. Szkolenia szyte na miarę.

Kierunki studiów

10 kierunków i niemal 30 specjalności dofinansowanych z Unii Europejskiej, bądź w formule „krótsze studia” i „Dwa dyplomy – jednoCzesne”. Studia dzienne oraz zaoczne. Wybierz dla siebie najlepszą ofertę.

Aktualności

21/04/2018

Techniki przesłuchania FBI - wyjątkowa konferencja w WSH

W dniu 21 kwietnia 2018 r. w Wyższej Szkole Humanits odbyła się konferencja Skuteczna komunikacja kluczem do optymalizacji metod pozyskiwania informacji przez Policję. Celem wydarzenia było wskazanie kierunku wypracowania metod, które doprowadziłyby do efektu w postaci pozyskiwania przez Policję informacji o zagrożeniach. Podczas konferencji dyskusji poddano szczególnie metody stosowane podczas przesłuchań w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Policję oraz inne służby, w szczególności możliwości stosowania technik i taktyk przesłuchania metodą FBI. Poruszone zostały zagadnienia wpływu na innych poprzez skuteczne komunikowanie się w sytuacjach kryzysowych. Konferencja zgromadziła kilkuset uczestników zainteresowanych problematyką pozyskiwania informacji. Moderatorem wydarzenia była prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka.

 

W wystąpieniu inauguracyjnym mł. insp. Irmina Gołębiewska, Z-ca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji zaprezentowała temat współpracy międzynarodowej w wymiarze bezpieczeństwa policyjnych organów ścigania na przykładzie polskiej Policji.

 

Następnie mgr Maciej Borecki, pomysłodawca, współautor i instruktor kursu specjalistycznego Taktyka i Techniki Przesłuchań Metodą FBI wprowadzonego do szkół policyjnych oraz dr Paweł Tarnawski, jeden z najlepszych w Polsce znawców problematyki terroryzmu, współautor i instruktor kursu przesłuchań „metodami FBI” przedstawili wybrane taktyki i technik przesłuchania metodą FBI, włączając w swoje wystąpienie część szkoleniową.

 

Po przerwie glos zabrał insp. w st. spocz. Marek Szczepański, były negocjator policyjny, pomysłodawca projektu „Komunikacja taktyczna”, który przybliżył zebranym założenia nowego spojrzenia na stosowanie strategii informacyjnych w komunikowaniu się z jednostkami i zbiorowościami.

 

Tematyka informacji i prawidłowej komunikacji jako podstawowego narzędzia w zwalczaniu przestępczości była tematem wystąpienia kom. Jakuba Skrzypka, eksperta Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji.

 

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, jedyna w Polsce biegła z lingwistyki kryminalistycznej, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Humanitas w temacie swojego wystąpienia zawarła pytanie Czy z treści zeznań świadka można wnioskować o skłonności do celowego deformowania odtwarzanych spostrzeżeń? I odpowiedziała na to pytanie twierdzą, uzasadniając, z jakich fragmentów wypowiedzi świadka można wnioskować o celowym deformowaniu odtwarzanych spostrzeżeń.

 

Konferencję zakończył prof. Vitalij Karpenko, wykładowca Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie, psycholog z prywatną praktyką, Trener NABU (Narodowe Biuro do walki z Korupcją), który zaprezentował uczestnikom rolę psychologa w przygotowaniu i pracy funkcjonariuszy operacyjno-śledczych.

 

Konferencję podsumowała prof. Jadwiga Stawnicka, która stwierdziła, iż informacja jest jednym z najdroższych towarów na świecie, a pozyskiwanie informacji, właściwa selekcja pozyskanych informacji i umiejętne jej wykorzystanie to złożony fenomen, który jest kluczem do sukcesu w procesie decyzyjnym i działaniowym.

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Tworzymy przestrzeń dla rozwoju i wymiany poglądów. Konferencje naukowe i popularnonaukowe, wykłady, warsztaty, seminaria – w Wyższej Szkole Humanitas organizowane są wydarzenia, będące odpowiedzią na potrzeby nie tylko środowiska naukowego, naszych studentów ale również mieszkańców regionu.

21/04/2018

Techniki przesłuchania FBI - wyjątkowa konferencja w WSH

W dniu 21 kwietnia 2018 r. w Wyższej Szkole Humanits odbyła się konferencja Skuteczna komunikacja kluczem do optymalizacji metod pozyskiwania informacji przez Policję. Celem wydarzenia było wskazanie kierunku wypracowania metod, które doprowadziłyby do efektu w postaci pozyskiwania przez Policję informacji o zagrożeniach. Podczas konferencji dyskusji poddano szczególnie metody stosowane podczas przesłuchań w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Policję oraz inne służby, w szczególności możliwości stosowania technik i taktyk przesłuchania metodą FBI. Poruszone zostały zagadnienia wpływu na innych poprzez skuteczne komunikowanie się w sytuacjach kryzysowych. Konferencja zgromadziła kilkuset uczestników zainteresowanych problematyką pozyskiwania informacji. Moderatorem wydarzenia była prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka.

 

W wystąpieniu inauguracyjnym mł. insp. Irmina Gołębiewska, Z-ca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji zaprezentowała temat współpracy międzynarodowej w wymiarze bezpieczeństwa policyjnych organów ścigania na przykładzie polskiej Policji.

 

Następnie mgr Maciej Borecki, pomysłodawca, współautor i instruktor kursu specjalistycznego Taktyka i Techniki Przesłuchań Metodą FBI wprowadzonego do szkół policyjnych oraz dr Paweł Tarnawski, jeden z najlepszych w Polsce znawców problematyki terroryzmu, współautor i instruktor kursu przesłuchań „metodami FBI” przedstawili wybrane taktyki i technik przesłuchania metodą FBI, włączając w swoje wystąpienie część szkoleniową.

 

Po przerwie glos zabrał insp. w st. spocz. Marek Szczepański, były negocjator policyjny, pomysłodawca projektu „Komunikacja taktyczna”, który przybliżył zebranym założenia nowego spojrzenia na stosowanie strategii informacyjnych w komunikowaniu się z jednostkami i zbiorowościami.

 

Tematyka informacji i prawidłowej komunikacji jako podstawowego narzędzia w zwalczaniu przestępczości była tematem wystąpienia kom. Jakuba Skrzypka, eksperta Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji.

 

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, jedyna w Polsce biegła z lingwistyki kryminalistycznej, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Humanitas w temacie swojego wystąpienia zawarła pytanie Czy z treści zeznań świadka można wnioskować o skłonności do celowego deformowania odtwarzanych spostrzeżeń? I odpowiedziała na to pytanie twierdzą, uzasadniając, z jakich fragmentów wypowiedzi świadka można wnioskować o celowym deformowaniu odtwarzanych spostrzeżeń.

 

Konferencję zakończył prof. Vitalij Karpenko, wykładowca Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie, psycholog z prywatną praktyką, Trener NABU (Narodowe Biuro do walki z Korupcją), który zaprezentował uczestnikom rolę psychologa w przygotowaniu i pracy funkcjonariuszy operacyjno-śledczych.

 

Konferencję podsumowała prof. Jadwiga Stawnicka, która stwierdziła, iż informacja jest jednym z najdroższych towarów na świecie, a pozyskiwanie informacji, właściwa selekcja pozyskanych informacji i umiejętne jej wykorzystanie to złożony fenomen, który jest kluczem do sukcesu w procesie decyzyjnym i działaniowym.

 

 

Nasza działalność

Wyższa Szkoła Humanitas to nie tylko działalność dydaktyczna i naukowa. Współpracujemy z otoczeniem, jednostkami samorządowymi, sektorem prywatnym i szkołami. Realizujemy wiele projektów unijnych oraz tworzymy rozwiązania dla biznesu i szkół.

Uniwersytet międzypokoleniowy

12 Uniwersytetów Dziecięcych w całym województwie oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Humanitas to prężnie działające organizacje skupiające tysiące małych żaków i seniorów.

Oferta dla firm

Umożliwiamy wynajem sal konferencyjnych, szkoleniowych, warsztatowych, komputerowych oraz powierzchni wystawienniczych, które pozwolą na organizację spotkań biznesowych, szkoleń oraz promocję Twojej firmy.