Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Rekrutacja online

Tylko u nas studia I, II stopnia lub jednolite magisterskie dofinansowane nawet do 75procent! Bogata oferta studiów podyplomowych dla nauczycieli, prawników, specjalistów administracji oraz managerów. Szkolenia szyte na miarę.

Kierunki studiów

10 kierunków i niemal 30 specjalności dofinansowanych z Unii Europejskiej, bądź w formule „krótsze studia” i „Dwa dyplomy – jednoCzesne”. Studia dzienne oraz zaoczne. Wybierz dla siebie najlepszą ofertę.

Aktualności

12/11/2015

Polityka równości płci - zapraszamy do lektury artykułu

Ogólnopolskie czasopismo samorządowe WSPÓLNOTA opublikowało wyniki badań pracowniczki Humanitas! W najnowszym numerze Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA opublikowany został artykuł mgr Joanny Podgórskiej-Rykały pt. Polityka równości płci. W tekście autorka zaprezentowała wyniki własnych, ogólnopolskich badań dotyczących realizacji zasady równości płci w polityce władz polskich gmin, będących częścią przygotowywanej przez nią pracy doktorskiej.

 

WSPÓLNOTA to najdłużej wydawane pismo o tematyce prawno-samorządowej w Polsce (wydawane od 1990 roku), docierające do 98% jednostek samorządu terytorialnego. Zawiera analizy prawne i ekonomiczne, nowości z procesu legislacyjnego, dobre praktyki funkcjonowania administracji publicznej oraz reportaże samorządowe.

 

W ramach projektu przebadanych zostało ponad 75% wszystkich jednostek, łącznie 1.868 miast i gmin. Zebrano dane statystyczne oraz jakościowe dotyczące inicjatyw równościowych podejmowanych przez władze w okresie kadencji 2010-2014 i poddano je gruntownej analizie.

 

Wśród wniosków końcowych autorka wskazuje, że niewielkie zainteresowanie gmin tworzeniem, realizowaniem, monitorowaniem i ewaluowaniem gminnej polityki równości płci wynika pośrednio z głęboko zakorzenionych w społeczeństwie tradycyjnych wartości kulturowych i przekonań religijnych. Wśród bezpośrednich przyczyn zjawiska wyróżnić można: niską świadomość problemu nierówności, niewystarczającą wiedzę decydentów na temat zagadnienia równości płci, przekonanie o wysokich kosztach ekonomicznych i społecznych wprowadzania równościowych rozwiązań na gruncie lokalnym, brak świadomości osiągnięcia wymiernych korzyści oraz brak równościowych narzędzi zarządzania publicznego, w tym systemowej i horyzontalnej polityki równości płci w skali kraju.

 

Projekt badawczy został zrealizowany pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Sylwestra Wróbla. Obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Podgórskiej-Rykały odbędzie się w grudniu br.

 

 Artykuł można przeczytać TUTAJ.

Nadchodzące wydarzenia

Tworzymy przestrzeń dla rozwoju i wymiany poglądów. Konferencje naukowe i popularnonaukowe, wykłady, warsztaty, seminaria – w Wyższej Szkole Humanitas organizowane są wydarzenia, będące odpowiedzią na potrzeby nie tylko środowiska naukowego, naszych studentów ale również mieszkańców regionu.

12/11/2015

Polityka równości płci - zapraszamy do lektury artykułu

Ogólnopolskie czasopismo samorządowe WSPÓLNOTA opublikowało wyniki badań pracowniczki Humanitas! W najnowszym numerze Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA opublikowany został artykuł mgr Joanny Podgórskiej-Rykały pt. Polityka równości płci. W tekście autorka zaprezentowała wyniki własnych, ogólnopolskich badań dotyczących realizacji zasady równości płci w polityce władz polskich gmin, będących częścią przygotowywanej przez nią pracy doktorskiej.

 

WSPÓLNOTA to najdłużej wydawane pismo o tematyce prawno-samorządowej w Polsce (wydawane od 1990 roku), docierające do 98% jednostek samorządu terytorialnego. Zawiera analizy prawne i ekonomiczne, nowości z procesu legislacyjnego, dobre praktyki funkcjonowania administracji publicznej oraz reportaże samorządowe.

 

W ramach projektu przebadanych zostało ponad 75% wszystkich jednostek, łącznie 1.868 miast i gmin. Zebrano dane statystyczne oraz jakościowe dotyczące inicjatyw równościowych podejmowanych przez władze w okresie kadencji 2010-2014 i poddano je gruntownej analizie.

 

Wśród wniosków końcowych autorka wskazuje, że niewielkie zainteresowanie gmin tworzeniem, realizowaniem, monitorowaniem i ewaluowaniem gminnej polityki równości płci wynika pośrednio z głęboko zakorzenionych w społeczeństwie tradycyjnych wartości kulturowych i przekonań religijnych. Wśród bezpośrednich przyczyn zjawiska wyróżnić można: niską świadomość problemu nierówności, niewystarczającą wiedzę decydentów na temat zagadnienia równości płci, przekonanie o wysokich kosztach ekonomicznych i społecznych wprowadzania równościowych rozwiązań na gruncie lokalnym, brak świadomości osiągnięcia wymiernych korzyści oraz brak równościowych narzędzi zarządzania publicznego, w tym systemowej i horyzontalnej polityki równości płci w skali kraju.

 

Projekt badawczy został zrealizowany pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Sylwestra Wróbla. Obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Podgórskiej-Rykały odbędzie się w grudniu br.

 

 Artykuł można przeczytać TUTAJ.

Nasza działalność

Wyższa Szkoła Humanitas to nie tylko działalność dydaktyczna i naukowa. Współpracujemy z otoczeniem, jednostkami samorządowymi, sektorem prywatnym i szkołami. Realizujemy wiele projektów unijnych oraz tworzymy rozwiązania dla biznesu i szkół.

Uniwersytet międzypokoleniowy

12 Uniwersytetów Dziecięcych w całym województwie oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Humanitas to prężnie działające organizacje skupiające tysiące małych żaków i seniorów.

Oferta dla firm

Umożliwiamy wynajem sal konferencyjnych, szkoleniowych, warsztatowych, komputerowych oraz powierzchni wystawienniczych, które pozwolą na organizację spotkań biznesowych, szkoleń oraz promocję Twojej firmy.