Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Dietetyka

 1. 3 Biotech, dostęp: https://link.springer.com/journal/13205/volumes-and-issues
 2. Acta Salutem Scientiae. Wokół Nauk o Zdrowiu, dostęp: https://www.sofra.com.pl/numery-archiwalne
 3. Advancements of Microbiology, dostęp: http://am-online.org/archival-issues/
 4. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, dostęp: https://www.ptfarm.pl/wydawnictwa/czasopisma/bromatologia-i-chemia-toksykologiczna/117
 5. Cancer & Metabolism, dostęp: https://cancerandmetabolism.biomedcentral.com/articles
 6. Clinical Diabetes and Endocrinology, dostęp: https://clindiabetesendo.biomedcentral.com/
 7. Health Problems of Civilization, dostęp: https://www.termedia.pl/Czasopismo/Health_Problems_of_Civilization-99/Archiwum
 8. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, dostęp: https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles
 9. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, dostęp: https://journals.humankinetics.com/view/journals/ijsnem/ijsnem-overview.xml?tab_body=all-content
 10. Journal of Eating Disorders, dostęp: https://jeatdisord.biomedcentral.com/articles
 11. Journal of Health, Population and Nutrition, dostęp: https://jhpn.biomedcentral.com/articles
 12. Journal of Physical Activity and Health, dostęp: https://journals.humankinetics.com/view/journals/jpah/jpah-overview.xml?tab_body=all-content
 13. Nauki Przyrodnicze i Medyczne, dostęp: https://www.naukowcy.org.pl/dzialalnosc-wydawnicza/nauki-przyrodnicze-i-medyczne/
 14. Nutrients, dostęp: https://www.mdpi.com/journal/nutrients
 15. Nutrition & Metabolism, dostęp: https://nutritionandmetabolism.biomedcentral.com/articles
 16. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, dostęp: http://journal.pan.olsztyn.pl/
 17. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, dostęp: http://www.przeglad.amp.edu.pl/issue.php
 18. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, dostęp: https://phmd.pl/resources/html/archives
 19. Postępy Żywienia Klinicznego, dostęp: https://journals.viamedica.pl/postepy_zywienia_klinicznego/issue/archive
 20. Sports medicine, dostęp: https://www.springer.com/journal/40279
 21. The American Journal of Clinical Nutrition, dostęp: https://ajcn.nutrition.org/
 22. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, dostęp: https://wydawnictwo.pttz.org/magazine-archive/