Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Śląska Biblioteka Cyfrowa

W 2007 roku Biblioteka Akademii Humanitas przystąpiła do tworzenia zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej . Celem działania ŚBC jest prezentacja w Internecie kulturowego dziedzictwa Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności, publikowanie naukowego dorobku regionu oraz wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej.

Biblioteka AH wzbogaca zasób Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, umieszczając publikacje w kolekcji Materiały dydaktyczne i naukowe, która obejmuje elektroniczne kopie skryptów i podręczników wydawanych przez Oficynę Wydawniczą Humanitas i inne materiały wykorzystywane w procesach dydaktycznych, autorstwa pracowników naukowych AH. Znajdziemy wśród nich następujące tytuły:

 • De Doctrina Europea (2004-2010)
 • Humanitas Journal of European Studies (2007-2008)
 • Pedagogika (2006-2020)
 • Problemy Komunikacji Społecznej (2009-2010)
 • Regionalne Studia Polityczne Humanitas (2010)
 • Rocznik Administracji i Prawa (2000-2022)
 • Rocznik Prasoznawczy (2007-2015)
 • Zarządzanie (2007-2022)
 • Zarządzanie i Marketing (2006-2007)
 • Zeszyty Naukowe WSZiM. Informatyka i Marketing (2003)
 • Zeszyty Naukowe WSZiM. Zarządzanie i Marketing (2000-2005)


Biblioteki cyfrowe w Polsce i  na świecie: