Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Psychologia

Czasopisma w języku polskim:

 1. Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, dostęp: https://journals.akademicka.pl/ahifm/issue/archive
 2. Biblioteka Gerontologii Społecznej, dostęp: https://ul.odnpoznan.pl/
 3. Czasopismo Psychologiczne - Psychological Journal, dostęp: http://www.czasopismopsychologiczne.pl/info/informacje-ogolne
 4. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, dostęp: http://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/index
 5. Geriatria, dostęp: https://www.akademiamedycyny.pl/home-3-3/geriatria/archiwum/
 6. Gerontologia Polska, dostęp: https://www.akademiamedycyny.pl/home-3-3/gerontologia-polska/archiwum/
 7. Medycyna Pracy, dostęp: http://medpr.imp.lodz.pl/Archiwum
 8. Neurologia po Dyplomie, dostęp: https://podyplomie.pl/npd
 9. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, dostęp: https://www.termedia.pl/Czasopismo/Neuropsychiatria_i_Neuropsychologia-46/Archiwum
 10. Logopedia Silesiana, dostęp: https://journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/issue/archive
 11. Problemy Higieny i Epidemiologii, dostęp: http://www.phie.pl/phe.php?opc=MN&lng=pl
 12. Przegląd Psychologiczny, dostęp: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp/issue/archive
 13. Psychiatria, dostęp: https://journals.viamedica.pl/psychiatria
 14. Psychiatria po Dyplomie, dostęp: https://podyplomie.pl/pspd
 15. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, dostęp: http://www.psychiatria.com.pl/
 16. Psychiatria i Psychoterapia, dostę: http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_all
 17. Psychiatria Polska, dostęp: http://www.psychiatriapolska.pl/
 18. Psychologia Rozwojowa, dostęp: http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/
 19. Psychologia Społeczna, dostęp: http://www.czasopismopsychologiczne.pl/kategoria/psychologia_spoleczna,6
 20. Psychologia Wychowawcza, dostęp: https://e-psychologiawychowawcza.pl/
 21. Psychologiczne Zeszyty Naukowe, dostęp: http://www.pzn.wpps.uz.zgora.pl/
 22. Roczniki Psychologiczne, dostęp: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rpsych/issue/archive
 23. Seksuologia Polska, dostęp: https://journals.viamedica.pl/seksuologia_polska
 24. Studia Bobolanum, dostęp: http://bobolanum.pl/pl/archiwum
 25. Studia Psychologica: Theoria et praxis, dostęp: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sp/issue/archive
 26. Studia Psychologiczne, dostęp: http://www.studiapsychologiczne.pl/Archiwum

Czasopisma w języku angielskim:

 1. Behavioral Sciences, dostęp: https://www.mdpi.com/journal/behavsci
 2. BMC Psychology, dostęp: https://bmcpsychology.biomedcentral.com/
 3. Cogent Psychology, dostęp: https://www.tandfonline.com/journals/oaps20
 4. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, dostęp: https://cyberpsychology.eu/index
 5. Health Psychology Report, dostęp: https://www.termedia.pl/Journal/Health_Psychology_Report-74/Info
 6. HYGEIA public health, dostęp: http://www.h-ph.pl/hyg.php
 7. International Journal of Educational and Psychological Researches, dostęp: https://www.ijeprjournal.org/
 8. Journal of Open Psychology Data, dostęp: https://openpsychologydata.metajnl.com/
 9. Journal of Work and Organizational Psychology, dostęp: https://journals.copmadrid.org/jwop/
 10. Meta-Psychology, dostęp: https://open.lnu.se/index.php/metapsychology
 11. Open Psychology, dostęp: https://www.degruyter.com/journal/key/psych/html#overview
 12. Persona Studies, dostęp: https://ojs.deakin.edu.au/index.php/ps
 13. Psychological Test Adaptation and Development, dostęp: https://econtent.hogrefe.com/toc/pta/current
 14. Psychological Topics, dostęp: https://www.ffri.hr/psihologija/en/psychological-topics.html
 15. Stress and Brain, dostęp: https://www.sciopen.com/journal/2709-1325

Czasopisma w języku czeskim:

 1. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi, dostęp: https://www.aplp.cz/
 2. Česká a slovenská psychiatrie, dostęp: http://www.cspsychiatr.cz/index.php?vstup=ano
 3. Československá psychologie, dostęp: https://ceskoslovenskapsychologie.cz/index.php/csps/index
 4. Diskuze v psychologii, dostęp: https://diskuzevpsychologii.upol.cz/
 5. E-psychologie, dostęp: https://e-psycholog.eu/o-casopise
 6. PSYCHOLOGIE A JEJÍ KONTEXTY, dostęp: https://psychkont.osu.cz/
 7. PSYCHOLOGIE PRO PRAXI, dostęp: https://karolinum.cz/casopis/psychologie-pro-praxi/aktualni-cislo
 8. Psychoterapie, dostęp: https://journals.muni.cz/psychoterapie
 9. Školský psychológ/Školní psycholog, dostęp: https://journals.muni.cz/skolnipsycholog/about
 10. TESTFÓRUM, dostęp: https://testforum.cz/