Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Zarządzanie i ekonomia

 1. Bank i Kredyt, dostęp: http://bankikredyt.nbp.pl/home.aspx?f=/content/2018/01/bik_01_2018_pl.html
 2. Czasopismo Uniwersytetu Gdańskiego Zarządzanie i Finanse, dostęp: http://www.wzr.ug.edu.pl/nauka/index.php?str=541
 3. Firma i Rynek. Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, dostęp: https://www.zpsb.pl/uczelnia/wydawnictwo-naukowe-zpsb/firma-i-rynek/
 4. Ekonomia XXI wieku. Kwartalnik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dostęp: http://ekonomia.ue.wroc.pl/?page_id=208
 5. Ekonomia. Rynek-Gospodarka-Społeczeństwo. Kwartalnik naukowy Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, dostęp: http://ekonomia.wne.uw.edu.pl/show/index/wydania/45
 6. Gospodarka Narodowa, dostęp: http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/?a=5   
 7. Humanistyka i Przyrodoznawstwo, dostęp: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/hip
 8. Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, dostęp: http://humanum.org.pl/pl/czasopisma/humanum/numery-czasopism 
 9. Kobieta i Biznes. Czasopismo Kolegium Gospodarki Światowej SGH, dostęp: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/publikacje/Strony/kobieta_biznes.aspx
 10. Konteksty Społeczne=Social Contexts, dostęp: http://kontekstyspoleczne.umcs.lublin.pl/
 11. Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie Politechniki Śląskiej, dostęp: http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/strony/Kwartalnik_Naukowy.aspx lub http://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/search/label/2017
 12. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, dostęp: http://www.i.vistula.edu.pl/pubs/content/journal/1/archiw
 13. Marketing i Rynek (wykaz artykułów z abstraktami i słowami kluczowymi), dostęp: https://www.pwe.com.pl/czasopisma/marketing-i-rynek/archiwum-numerow
 14. Nowoczesne Systemy Zarządzania. Czasopismo naukowe Wojskowej Akademii Technicznej, dostęp: https://nsz.edu.pl/resources/html/articlesList?issueId=8499
 15. Optimum. Studia Ekonomiczne. Czasopismo naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, dostęp: http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj
 16. Problemy Polityki Społecznej, dostęp: http://www.problemypolitykispolecznej.pl/
 17. Problemy Profesjologii, dostęp: http://www.problemy-profesjologii.uz.zgora.pl/wydania.htm
 18. Problemy Transportu i Logistyki, dostęp: http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6595
 19. Przedsiębiorczość-Edukacja. Rocznik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dostęp: http://p-e.up.krakow.pl/issue/archive
 20. Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Periodyk naukowy Społecznej Akademii Nauk, dostęp: http://piz.san.edu.pl/index.php?id=10
 21. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, dostęp: https://www.kul.pl/kwartalnik-przeglad-prawno-ekonomiczny,art_6188.html
 22. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, dostęp: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/rfi/issue/archive
 23. Społeczeństwo i Edukacja, dostęp: http://www.humanum.org.pl/pl/czasopisma/miedzynarodowe-studia-humanistyczne/numery-czasopism
 24. Społeczeństwo i Ekonomia, dostęp: http://spoleczenstwo.ue.wroc.pl/?cat=22
 25. Studia Ekonomiczne. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, dostęp: http://inepan.pl/wydawnictwa-studia-ekonomiczne/
 26. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, dostęp: http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/zakladka/108/
 27. Zeszyty naukowe Politechniki Łódzkiej Organizacja i Zarządzanie, dostęp: http://zeszyty.woiz.pl/
 28. Zeszyty naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie, dostęp: http://zeszyty.fem.put.poznan.pl/numery.php
 29. Zeszyty Naukowe PTE, dostęp: http://www.krakow.pte.pl/wydawnictwo/zn-pte/numery-archiwalne.html
 30. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, dostęp: http://www.wydawnictwo.pwszplock.pl/ekonomia_on-line.html
 31. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, dostęp: http://www.i.vistula.edu.pl/pubs/content/journal/2/archiw
 32. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej, dostęp: https://wydawnictwo.wsb.pl/czasopisma---naukowe?destination=czasopisma---naukowe
 33. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, dostęp: https://zeszytyhumanitas.pl
 34. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, dostęp: http://wsp.pl/index.php/pl,9,87,,,nauka-zeszyty_naukoewe
 35. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarzadzania i Bankowości w Krakowie, dostęp: http://zeszytnaukowy.pl/archiwum/