Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Elektroradiologia

 1. Acta Angiologica, dostęp: https://journals.viamedica.pl/acta_angiologica
 2. Anestozjologia i Ratownictwo, dostęp: https://www.akademiamedycyny.pl/home-3-3/anestezjologia-i-ratownictwo/archiwum/
 3. Annales Academiae Medicae Silesiensis, dostęp: http://annales.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=categories&id=13&Itemid=106&lang=pl
 4. Bezpieczeństwo Jądrowe i  Ochrona Radiologiczna, dostęp: http://www.paa.gov.pl/strona-160-biuletyn_bezpieczenstwo_jadrowe_i.html
 5. Chirurgia Polska, dostęp: https://journals.viamedica.pl/chirurgia_polska
 6. Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia, dostęp: https://www.termedia.pl/Journal/Wspolczesna_Onkologia-3/Archive
 7. CX NEWS. Magazyn medyczny, dostęp: http://www.cxnews.pl/
 8. Forum Medycyny Rodzinnej, dostęp: https://journals.viamedica.pl/forum_medycyny_rodzinnej/index
 9. Forum Reumatologiczne, dostęp: https://journals.viamedica.pl/forum_reumatologiczne/issue/archive
 10. Gazeta Farmaceutyczna, dostęp: http://www.kwadryga.pl/
 11. Inżynier i Fizyk Medyczny, dostęp: http://inzynier-medyczny.pl/archiwum/ 
 12. IGM Internetowa Gazeta Medyczna, dostęp: https://hylostet.pl/igm/
 13. Journal of Ultrasonography, dostęp: http://www.jultrason.pl/index.php/journal-info
 14. Kardiologia po Dyplomie, dostęp: https://podyplomie.pl/kpd
 15. Kardiologia Polska, dostęp: https://www.mp.pl/kardiologiapolska/archive
 16. Kwartalnik Ultrasonografia (za lata 2004-2012), dostęp: http://www.usg.com.pl/ptu/page/9/archiwum.html
 17. Medical Rehabilitation, dostęp: https://rehmed.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
 18. Medycyna Praktyczna, dostęp: https://www.mp.pl/ksiegarnia/czasopisma.php?id=1&archiwum=1
 19. Medycyna Praktyczna – Diagnostyka Obrazowa (za lata 1997-2003), dostęp: https://www.mp.pl/ksiegarnia/czasopisma.php?id=9&archiwum=1
 20. Medycyna Praktyczna – Onkologia, dostęp: https://www.mp.pl/ksiegarnia/czasopisma.php?id=15&archiwum=1
 21. Nauki Przyrodnicze, dostęp: http://www.naukowcy.org.pl/dzialalnosc-wydawnicza/nauki-przyrodnicze/
 22. Neurologia po Dyplomie, dostęp: https://podyplomie.pl/npd
 23. Nuclear Medicine Review, dostęp: https://journals.viamedica.pl/nuclear_medicine_review
 24. NUKLEONIKA. International Journal of Nuclear Research, dostęp: http://www.ichtj.waw.pl/nukleonikaa/
 25. Onkologia po Dyplomie, dostęp: https://podyplomie.pl/opd
 26. Onkologia i Radioterapia, dostęp: https://www.oncologyradiotherapy.com/
 27. Polish Journal of Public Health / Zdrowie Publiczne, dostęp: http://www.pjph.eu/
 28. Polish Journal of Radiology, dostęp: http://www.polradiol.com/
 29. Polish Journal of Radiology (za lata 2007-2013), dostęp: https://epnp.pl/wyszukiwarka?search=polish%2520journal%2520of%2520radio
 30. Polski Przegląd Neurologiczny, dostęp: https://journals.viamedica.pl/polski_przeglad_neurologiczny
 31. Problemy Pielęgniarstwa, dostęp: https://www.termedia.pl/Czasopismo/Problemy_Pielegniarstwa-134
 32. Reumatologia/Rheumatology, dostęp: https://www.termedia.pl/Czasopismo/Reumatologia-18/Archiwum
 33. Roczniki Akademii Medycznej w Bialymstoku – Annales Academiae Medicae Bialostocensis / Advances in Medical Sciences, dostęp: http://www.advms.pl/
 34. Udar mózgu. Problemy interdyscyplinarne, dostęp: https://journals.viamedica.pl/um/index