Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Elektroradiologia

 1. Acta Angiologica, dostęp: https://journals.viamedica.pl/acta_angiologica
 2. Anestozjologia i Ratownictwo, dostęp: https://www.akademiamedycyny.pl/home-3-3/anestezjologia-i-ratownictwo/archiwum/
 3. Annales Academiae Medicae Silesiensis, dostęp: https://annales.sum.edu.pl/Archiwum
 4. Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, dostęp: https://journals.akademicka.pl/ahifm/issue/archive
 5. Bezpieczeństwo Jądrowe i  Ochrona Radiologiczna, dostęp: https://www.gov.pl/web/paa/czytaj-biuletyn-bjior
 6. Chirurgia Polska, dostęp: https://journals.viamedica.pl/chirurgia_polska
 7. Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia, dostęp: https://www.termedia.pl/Journal/Wspolczesna_Onkologia-3/Archive
 8. CX NEWS. Magazyn medyczny, dostęp: http://www.cxnews.pl/
 9. Engineering of Biomaterials, dostęp: http://www.biomaterials.pl/Archive
 10. Forum Medycyny Rodzinnej, dostęp: https://journals.viamedica.pl/forum_medycyny_rodzinnej/index
 11. Forum Reumatologiczne, dostęp: https://journals.viamedica.pl/forum_reumatologiczne/issue/archive
 12. Health Problems of Civilization, dostęp: https://www.termedia.pl/Czasopismo/Health_Problems_of_Civilization-99/Archiwum
 13. Inżynier i Fizyk Medyczny, dostęp: http://inzynier-medyczny.pl/archiwum/ 
 14. IGM Internetowa Gazeta Medyczna, dostęp: http://hylostet.pl/igm/wydania/
 15. Journal of Ultrasonography, dostęp: http://www.jultrason.pl/index.php/journal-info
 16. Kardiologia po Dyplomie, dostęp: https://podyplomie.pl/kpd
 17. Kardiologia Polska, dostęp: https://www.mp.pl/kardiologiapolska/archive
 18. Kwartalnik Ultrasonografia (za lata 2004-2012), dostęp: http://www.usg.com.pl/ptu/page/9/archiwum.html
 19. Medical Rehabilitation, dostęp: https://rehmed.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
 20. Medycyna Praktyczna, dostęp: https://www.mp.pl/ksiegarnia/czasopisma.php?id=1&archiwum=1
 21. Medycyna Praktyczna – Diagnostyka Obrazowa (za lata 1997-2003), dostęp: https://www.mp.pl/ksiegarnia/czasopisma.php?id=9&archiwum=1
 22. Medycyna Praktyczna – Onkologia, dostęp: https://www.mp.pl/ksiegarnia/czasopisma.php?id=15&archiwum=1
 23. Nauki Przyrodnicze, dostęp: http://www.naukowcy.org.pl/dzialalnosc-wydawnicza/nauki-przyrodnicze/
 24. Neurologia po Dyplomie, dostęp: https://podyplomie.pl/npd
 25. Nuclear Medicine Review, dostęp: https://journals.viamedica.pl/nuclear_medicine_review
 26. NUKLEONIKA. International Journal of Nuclear Research, dostęp: http://www.ichtj.waw.pl/nukleonikaa/
 27. Onkologia po Dyplomie, dostęp: https://podyplomie.pl/opd
 28. Onkologia i Radioterapia, dostęp: https://www.oncologyradiotherapy.com/
 29. Pielęgniarstwo XXI wieku, dostęp: http://www.piel21w.umlub.pl/issues/
 30. Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej, dostęp: https://www.ltcn.eu/Czasopismo/Pielegniarstwo_w_Opiece_Dlugoterminowej-150
 31. Polish Journal of Public Health / Zdrowie Publiczne, dostęp: http://www.pjph.eu/
 32. Polish Journal of Radiology, dostęp: http://www.polradiol.com/
 33. Polish Journal of Radiology (za lata 2007-2013), dostęp: https://epnp.pl/wyszukiwarka?search=polish%2520journal%2520of%2520radio
 34. Polski Przegląd Neurologiczny, dostęp: https://journals.viamedica.pl/polski_przeglad_neurologiczny
 35. Problemy Pielęgniarstwa, dostęp: https://www.termedia.pl/Czasopismo/Problemy_Pielegniarstwa-134
 36. Reumatologia/Rheumatology, dostęp: https://www.termedia.pl/Czasopismo/Reumatologia-18/Archiwum
 37. Roczniki Akademii Medycznej w Bialymstoku – Annales Academiae Medicae Bialostocensis / Advances in Medical Sciences, dostęp: http://www.advms.pl/
 38. Udar mózgu. Problemy interdyscyplinarne, dostęp: https://journals.viamedica.pl/um/index