Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Elektroradiologia

 1. Annales Academiae Medicae Silesiensis, dostęp: http://annales.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=categories&id=13&Itemid=106&lang=pl
 2. Bezpieczeństwo Jądrowe i  Ochrona Radiologiczna, dostęp: http://www.paa.gov.pl/strona-160-biuletyn_bezpieczenstwo_jadrowe_i.html
 3. Chirurgia Polska, dostęp: https://journals.viamedica.pl/chirurgia_polska
 4. Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia, dostęp: https://www.termedia.pl/Journal/Wspolczesna_Onkologia-3/Archive
 5. Inżynier i Fizyk Medyczny, dostęp: http://inzynier-medyczny.pl/archiwum/ 
 6. Journal of Ultrasonography, dostęp: http://www.jultrason.pl/index.php/journal-info
 7. Kwartalnik Ultrasonografia (za lata 2004-2012), dostęp: http://www.usg.com.pl/ptu/page/9/archiwum.html
 8. Medical Rehabilitation, dostęp: https://rehmed.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
 9. Medycyna Praktyczna, dostęp: https://www.mp.pl/ksiegarnia/czasopisma.php?id=1&archiwum=1
 10. Medycyna Praktyczna – Diagnostyka Obrazowa (za lata 1997-2003), dostęp: https://www.mp.pl/ksiegarnia/czasopisma.php?id=9&archiwum=1
 11. Medycyna Praktyczna – Onkologia, dostęp: https://www.mp.pl/ksiegarnia/czasopisma.php?id=15&archiwum=1
 12. Nauki Przyrodnicze, dostęp: http://www.naukowcy.org.pl/dzialalnosc-wydawnicza/nauki-przyrodnicze/
 13. Nuclear Medicine Review, dostęp: https://journals.viamedica.pl/nuclear_medicine_review
 14. Onkologia i Radioterapia, dostęp: https://www.oncologyradiotherapy.com/
 15. Polish Journal of Public Health / Zdrowie Publiczne, dostęp: http://www.pjph.eu/
 16. Polish Journal of Radiology, dostęp: http://www.polradiol.com/
 17. Polish Journal of Radiology (za lata 2007-2013), dostęp: https://www.epnp.pl/wyszukiwarka?search=polish%2520journal%2520of%2520radio
 18. Roczniki Akademii Medycznej w Bialymstoku – Annales Academiae Medicae Bialostocensis / Advances in Medical Sciences, dostęp: http://www.advms.pl/