Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Pedagogika

 1. Biblioteka Gerontologii Społecznej, dostęp: http://www.bgs.up.krakow.pl/index.php/pl/publikacje/
 2. E-mentor, dostęp: http://www.e-mentor.edu.pl/
 3. Edukacja, dostęp: http://www.edukacja.ibe.edu.pl/pl/
 4. Edukacja Dorosłych, dostęp: http://www.ata.edu.pl/edukacja-doroslych.html
 5. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, dostęp: http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/czasopismo.html
 6. EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej, dostęp: http://eduakcja.eu/index.php/pl/
 7. Forum Oświatowe, dostęp: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo
 8. Forum Pedagogiczne, dostęp: http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp
 9. Jakościowe Badania Pedagogiczne, dostęp: https://wnus.edu.pl/jbp/pl/
 10. Kwartalnik Pedagogiczny, dostęp: http://www.kp.edu.pl/kwartalnik.php?id=43
 11. Pedagogika Społeczna, dostęp: http://pedagogikaspoleczna.com/
 12. Prace naukowe akademii im. Jana długosza w Częstochowie. Pedagogika, dostęp: http://www.wp.ajd.czest.pl/pedagogika/index.php?page=home
 13. Problemy Wczesnej Edukacji, dostęp: http://www.pwe.ug.edu.pl/
 14. Przegląd Badań Edukacyjnych, dostęp: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBE/index
 15. Przegląd Pedagogiczne, dostęp: http://www.przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl/
 16. Rocznik Andragogiczny, dostęp: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RA
 17. Rocznik Pedagogiczny, dostęp: http://journals.pan.pl/rp
 18. Społeczeństwo i Rodzina, dostęp: https://www.kul.pl/kwartalnik-spoleczenstwo-i-rodzina-quot,art_6062.html
 19. Studia Edukacyjne, dostęp: http://www.staff.amu.edu.pl/~histwych/studedu/archiwum.html
 20. Uczyć Lepiej, dostęp: https://www.odnpoznan.pl/sub,pl,rok2017-2018.html#