Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Pedagogika

 1. Edukacja, dostęp: http://www.edukacja.ibe.edu.pl/pl/
 2. Forum Oświatowe, dostęp: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo
 3. Forum Pedagogiczne, dostęp: http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp
 4. Jakościowe Badania Pedagogiczne, dostęp: https://wnus.edu.pl/jbp/pl/
 5. Przegląd Pedagogiczne, dostęp: http://www.przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl/
 6. PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. PEDAGOGIKA, dostęp: http://www.wp.ajd.czest.pl/pedagogika/index.php?page=home
 7. Przegląd Badań Edukacyjnych, dostęp: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBE/index
 8. Studia Edukacyjne, dostęp: http://www.staff.amu.edu.pl/~histwych/studedu/archiwum.html
 9. Problemy Wczesnej Edukacji, dostęp: http://www.pwe.ug.edu.pl/
 10. Pedagogika Społeczna, dostęp: http://pedagogikaspoleczna.com/
 11. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, dostęp: http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/czasopismo.html
 12. E-mentor, dostęp: http://www.e-mentor.edu.pl/
 13. EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej, dostęp: http://eduakcja.eu/index.php/pl/
 14. Uczyć Lepiej, dostęp: https://www.odnpoznan.pl/sub,pl,rok2017-2018.html#
 15. Rocznik Pedagogiczny, dostęp: http://journals.pan.pl/rp
 16. Biblioteka Gerontologii Społecznej, dostęp: http://www.bgs.up.krakow.pl/index.php/pl/publikacje/