Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Pedagogika

 1. Biblioteka Gerontologii Społecznej, dostęp: http://www.bgs.up.krakow.pl/index.php/pl/publikacje/
 2. Chowanna, dostęp: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/CHOWANNA/issue/archive
 3. Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo, dostęp: http://www.cns.aps.edu.pl/wydania-archiwalne/
 4. E-mentor, dostęp: http://www.e-mentor.edu.pl/
 5. Edukacja, dostep: http://www.edukacja.ibe.edu.pl/pl/
 6. Edukacja Dorosłych, dostęp: http://www.ata.edu.pl/edukacja-doroslych.html
 7. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, dostęp: http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/czasopismo.html
 8. Edukacja - Technika - Informatyka, dostęp: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1648
 9. EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej, dostęp: http://eduakcja.eu/index.php/pl/
 10. Forum Oświatowe, dostęp: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo
 11. Forum Pedagogiczne, dostęp: http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp
 12. Horyzonty Wychowania, dostęp: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/issue/archive
 13. Jakościowe Badania Pedagogiczne, dostęp: https://wnus.edu.pl/jbp/pl/
 14. Journal of Education, Health and Sport, dostęp: http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/issue/archive
 15. Kwartalnik Pedagogiczny, dostęp: http://www.kp.edu.pl/kwartalnik.php?id=43
 16. Labor et Educatio, dostęp: http://www.ejournals.eu/Labor-et-Educatio/zakladka/456/#tabs
 17. Logopedia Silesiana, dostęp: https://journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/issue/archive
 18. Nauka o wychowaniu. Studia interdyscyplinarne, dostęp: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/19596
 19. Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania, dostęp: https://kn.pfron.org.pl/
 20. Niepełnosprawność. Dyskury Pedagogiki Specjalnej, dostęp: https://niepelnosprawnosc.ug.edu.pl/archiwum.html
 21. Pedagogika Społeczna, dostęp: http://pedagogikaspoleczna.com/
 22. Praca Socjalna, dostęp: https://e-pracasocjalna.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
 23. Prace naukowe akademii im. Jana długosza w Częstochowie. Pedagogika, dostęp: http://www.wp.ajd.czest.pl/pedagogika/index.php?page=home
 24. Problemy Wczesnej Edukacji, dostęp: http://www.pwe.ug.edu.pl/
 25. Przegląd Badań Edukacyjnych, dostęp: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBE/index
 26. Przegląd Pedagogiczny, dostęp: http://www.przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl/
 27. Resocjalizacja Polska = Polish Journal of Social Rehabilitation, dostęp: http://www.resocjalizacjapolska.pl/index.php/rp/issue/archive
 28. Rocznik Andragogiczny, dostęp: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RA
 29. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, dostęp: http://journals.pan.pl/rknp
 30. Rocznik Pedagogiczny, dostęp: http://journals.pan.pl/rp
 31. Społeczeństwo i Rodzina, dostęp: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.c5b298b1-bd9c-30ee-9495-c1268d708c31
 32. Student niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, dostęp: https://studentniepelnosprawny.uph.edu.pl/numery-archiwalne ; https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/studentniepelnosprawny/issue/archiv
 33. Studia Edukacyjne, dostęp: http://podstedu-czasopismo.home.amu.edu.pl/
 34. Studia Pedagogiczne, dostęp: http://journals.pan.pl/stp
 35. Szkoła Specjalna, dsotęp: http://www.szkolaspecjalna.aps.edu.pl/
 36. Terapia Specjalna Dzieci Dorosłych, dostęp: https://terapiaspecjalna.pl/lista-wydan
 37. Uczyć Lepiej, dostęp: https://www.odnpoznan.pl/sub,pl,rok2017-2018.html#