Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Zestawienia tematyczne

Biblioteka Akademii Humanitas zaprasza do korzystania z zestawień tematycznych tworzonych na podstawie katalogu książek i czasopism online Biblioteki AH.  Do każdego zagadnienia podane są książki oraz artykuły z czasopism dostępne w naszej bibliotece. Baza zestawień aktualizowana jest na bieżąco, będą pojawiać się w niej zestawienia dotyczące zagadnień poszukiwanych przez użytkowników Biblioteki AH.

DLA KOGO:

Z zestawień tematycznych mogą korzystać studenci, słuchacze studiów podyplomowych oraz pracownicy Akademii Humanitas.

 W CZYM POMAGAJĄ:

Zestawienia tematyczne dotyczą zagadnień z poszczególnych dziedzin nauki, powiązanych z kierunkami kształcenia w Akademii Humanitas, dzięki czemu stanowią pomoc przy pisaniu prac dyplomowych. Zestawienia stanowią wynik szczegółowego wyszukiwania w katalogu Biblioteki AH, z wykorzystaniem kryteriów: tytuł, hasło przedmiotowe oraz słowa w wybranych indeksach.

ZESTAWIENIE NA ŻYCZENIE:

Jeśli nie odnajdziemy zestawienia na interesujący nas temat zapotrzebowanie można zgłosić na adres mailowy: biblioteka@humanitas.edu.pl

Bibliotekarze w miarę możliwości jak najszybciej postarają się sporządzić zestawienie i umieścić je na stronie.

JAK OTRZYMAĆ ZESTAWIENIE?

Aby uzyskać zestawienie tematyczne na wybrany temat należy wysłać e-mail na adres: biblioteka@humanitas.edu.pl

Zestawienia tematyczne wysyłane będą na adres mailowy podany przez czytelnika.

 SPIS ZESTAWIEŃ: