Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Informatyka

 1. Acta Mechanica et Automatica, dostęp: https://wm.pb.edu.pl/actamechanica/volume-list/
 2. Acta Physica Polonica „B”, dostęp: https://www.actaphys.uj.edu.pl/index_i.php?I=R
 3. Advances in Science and Technology Research Journal, dostęp: http://www.astrj.com/Archive
 4. Applied Computer Science, dostęp: http://www.acs.pollub.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=90&Itemid=163
 5. Archives of Control Sciences, dostęp: https://journals.pan.pl/dlibra/journal/96936
 6. Automatyka, elektryka, zakłócenia, dostęp: https://www.epismo-aez.pl/
 7. Biuletyn Automatyki, dostęp: https://www.astor.com.pl/biuletyn/zobacz-numer.html
 8. Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, dostęp: https://isi.wat.edu.pl/pl/biuletyn-instytutu-systemow-informatycznych
 9. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, dostęp: https://biuletynwat.pl/resources/html/archives
 10. Computer Applications in Electrical Engineering, dostęp: http://www.iee.put.poznan.pl/wydawnictwa/archiwum/Archiwum.aspx
 11. Computer Assisted Methods in Engineering and Science, dostęp: https://cames.ippt.pan.pl/index.php/cames/issue/archive
 12. Computer Science, dostęp: https://journals.agh.edu.pl/csci/issue/archive
 13. Computer Science and Mathematical Modelling, dostęp: http://csmm.wat.edu.pl/online-archive
 14. Cybersecurity and Law, dostęp: http://www.cybersecurityandlaw.com/
 15. Czasopismo Techniczne, dostęp: https://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/
 16. Czasopismo Techniczne. Informatyka, dostęp: https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/35438
 17. E-Informatica Software Engineering Journal, dostęp: https://www.e-informatyka.pl/
 18. Elektrotechnika i elektronika, dostęp: https://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/index.php
 19. Foundations of Computing and Decision Sciences, dostęp: http://fcds.cs.put.poznan.pl/FCDS/PastIssues.aspx
 20. Information Systems in Management, dostęp: http://ism.wzim.sggw.pl/
 21. Informatyka Ekonomiczna, dostęp: https://www.dbc.wroc.pl/publication/19159#structure
 22. International Journal of applied mathematics and computer science, dostęp: https://www.amcs.uz.zgora.pl/?action=online
 23. International Journal of Electronics and Telecommunications, dostęp: https://journals.pan.pl/dlibra/journal/98707
 24. Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research, dostęp: http://jaiscr.eu/Issues
 25. Journal of Cybersecurity, dostęp: https://academic.oup.com/cybersecurity/issue
 26. Journal of Language Modelling, dostęp: https://jlm.ipipan.waw.pl/index.php/JLM/issue/archive
 27. Journal of Medical Informatics & Technologies, dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-1642-6037-journal_of_medical_informatics__technologies
 28. Journal of Technology Object, dostęp: http://www.jot.fm/contents.html
 29. Measurement Automation Monitoring, dostęp: http://www.pak.info.pl/index.php?menu=menu&idMenu=16
 30. Open Computer Science, dostęp: https://www.degruyter.com/journal/key/comp/html
 31. Paladyn. Journal of Behavioral Robotics, dostęp: https://www.degruyter.com/journal/key/pjbr/html
 32. Pomiary, Automatyka, Robotyka, dostęp: http://www.par.pl/Archiwum/2020/1-2020
 33. Przegląd Teleinformatyczny, dostęp: http://przeglad.ita.wat.edu.pl/
 34. Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, dostęp: http://www.simis.ukw.edu.pl/?dotychczasowe-edycje,22
 35. Studia Informatica, dostęp: https://www.studiainformatica.ii.uph.edu.pl/jsp/page.jsf?idpraca=2
 36. Studia z Automatyki i Informatyki, dostęp: http://sait.cie.put.poznan.pl/
 37. Symulacja w Badaniach i Rozwoju, dostęp: http://ptsk.pl/archiwum-online
 38. Telekomunikacja cyfrowa, dostęp: https://journals.bg.agh.edu.pl/TELEKOMUNIKACJA/index.php
 39. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, dostęp: https://www.itl.waw.pl/pl/titi-archiwum?view=kwartalrok&rok=2018&kwartal=1-2
 40. The Computer Science, dostęp: https://journals.agh.edu.pl/csci
 41. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka, dostęp: http://acsr.wi.pb.edu.pl/content/
 42. Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, dostęp: http://zeszyty-naukowe.wwsi.edu.pl/
 43. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, dostęp: https://weii.tu.koszalin.pl/nauka/zeszyty-naukowe
 44. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, dostęp: http://www.wydawnictwo.wst.pl/zeszyty_naukowe/zawarto_numerw/